Matteus 3

3
Forberedelsen til Jesu virke
(3,1–4,11)
Døperen Johannes står fram
(Mark 1,2–8; Luk 3,1–18)
1 # 3,1 døperen Johannes virket i ødemarken omkring Jordanelven, der han forkynte til omvendelse og døpte. Omtales mer i 3,13–15; 11,1–19; 14,1–12; Luk 1,5–80; 3,1–20. =vanlige navn. På den tiden sto døperen Johannes fram i ødemarken i Judea og forkynte: 2#Jes 52,7; Jer 3,12.22; Dan 2,44; 7,14; Hos 14,2; Matt 4,17; 10,7#3,2 himmelriket jødisk omskrivning for =Guds rike. «Vend om, for himmelriket er kommet nær!» 3#Jes 40,3; Joh 1,23 Det er om ham det er sagt ved profeten Jesaja:
En røst roper i ødemarken:
«Rydd Herrens vei,
gjør hans stier rette!»
4 # 2 Kong 1,8 Johannes hadde en kappe av kamelhår og et lærbelte om livet, og maten hans var gresshopper og villhonning. 5Folk dro ut til ham fra Jerusalem og hele Judea og landet omkring Jordan. 6De bekjente syndene sine og ble døpt av ham i Jordanelven.
7 # 12,34; 23,33 # 3,7 fariseerne og saddukeerne =retninger innenfor jødedommen. Men da han så at mange av fariseerne og saddukeerne kom for å bli døpt, sa han til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? 8Bær da frukt som svarer til omvendelsen! 9#Joh 8,33.39; Rom 4,12; 9,3ff Og tro ikke at dere kan si til dere selv: ‘Vi har Abraham til far.’ For jeg sier dere: Gud kan reise opp barn for Abraham av disse steinene. 10#7,19; Joh 15,2.6 Øksen ligger allerede ved roten av trærne; hvert tre som ikke bærer god frukt, blir hugget ned og kastet på ilden.
11 # Joh 1,26f; Apg 1,5; 2,2ff; 19,4 Jeg døper dere med vann til omvendelse. Men han som kommer etter meg, er sterkere enn jeg, og jeg er ikke verdig til å ta av ham sandalene. Han skal døpe dere med Den hellige ånd og ild. 12#13,30.42#3,12 kasteskovlen en tregaffel med brede tenner og langt skaft. Med dette redskapet kastet bonden det treskede kornet opp i vinden; agnene ble blåst bort, mens kornet falt ned på grunn av sin tyngde. Han har kasteskovlen i hånden og skal rense kornet på treskeplassen. Hveten sin skal han samle i låven, men agnene skal han brenne opp med en ild som aldri slukner.»
Jesus blir døpt
(Mark 1,9–11; Luk 3,21–22; Joh 1,32–34)
13Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. 14Men Johannes ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» 15Jesus svarte: «La det nå skje! Dette må vi gjøre for å oppfylle all rettferdighet.» Da lot Johannes det skje. 16#Esek 1,1; Joh 1,51; Apg 7,56; 10,11 Da Jesus var blitt døpt, steg han straks opp av vannet. Og se, himmelen åpnet seg, og han så Guds Ånd komme ned over seg som en due. 17#1 Mos 22,2; Sal 2,7; Jes 42,1; Matt 12,18; 17,5; 2 Pet 1,17 Og det lød en røst fra himmelen: «Dette er min Sønn, den elskede, i ham har jeg min glede.»

Markert nå:

Matteus 3: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring