Matteus 28:16-20

Matteus 28:16-20 N11BM

Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.»
N11BM: Bibelen 2011 bokmål
Del

Matteus 28:16-20

Del

Gratis leseplaner og andakter relatert til Matteus 28:16-20