Matteus 27

27
Rådet overgir Jesus til Pilatus
(Mark 15,1; Luk 23,1)
1Da det ble morgen, fattet alle overprestene og folkets eldste vedtak om å få Jesus henrettet. 2#Joh 18,28#27,2 landshøvdingen Pilatus romersk embetsmann som styrte provinsen Judea 26–36 e.Kr. =riker. De bandt ham, førte ham bort og overga ham til landshøvdingen Pilatus.
Judas angrer og tar sitt liv
(Apg 1,18–19)
3 # 26,14f Men da Judas, han som hadde forrådt ham, så at Jesus var blitt dømt, angret han og gikk med de tretti sølvpengene tilbake til overprestene og de eldste 4og sa: «Jeg syndet da jeg forrådte en uskyldig og sendte ham i døden.» «Hva angår det oss?» svarte de. «Det blir din sak.» 5Da kastet han pengene inn i tempelet og forlot stedet. Og han gikk bort og hengte seg.
6Overprestene tok sølvpengene, men sa: «Det er ikke tillatt å la dem gå i tempelets kasse, for det er blodpenger.» 7De besluttet å kjøpe pottemakerens åker for pengene og bruke den til gravplass for fremmede. 8#27,8 Blodåkeren etter tradisjonen lokalisert til sørsiden av Hinnom-dalen. Jf. Jer 19,2. Derfor blir den åkeren kalt Blodåkeren den dag i dag. 9#Jer 18,2f; 19,1f; 32,6ff; Sak 11,12f Slik ble det ordet oppfylt som er talt gjennom profeten Jeremia:
De tok tretti sølvstykker,
den pris han ble verdsatt til,
han som Israels barn lot verdsette;
10 og de ga dem for pottemakerens åker,
slik som Herren påla meg.
Jesus for Pilatus
(Mark 15,2–15; Luk 23,1–5.13–25; Joh 18,33–40; 19,6–16)
11Jesus ble så ført fram for landshøvdingen. Og landshøvdingen spurte ham: «Er du jødenes konge?» «Du sier det», svarte Jesus. 12#Jes 53,7 Men da overprestene og de eldste kom med sine anklager mot ham, svarte han ikke et ord. 13Da sa Pilatus til ham: «Hører du ikke alt de vitner mot deg?» 14Men Jesus svarte ham ikke på noe av dette, og landshøvdingen var svært forundret.
15Hver høytid pleide landshøvdingen å gi en fange fri, den folket ønsket. 16#27,16 Jesus Barabbas Noen håndskrifter har bare «Barabbas». På den tiden hadde de en beryktet fange som het {{Jesus}} Barabbas. 17Pilatus spurte nå folkemengden som hadde samlet seg: «Hvem vil dere at jeg skal gi dere fri, {{Jesus}} Barabbas eller den Jesus som kalles Messias?» 18For han visste at det var av misunnelse de hadde utlevert Jesus.
19Mens han satt på dommersetet, sendte hans kone bud til ham og sa: «Ha ikke noe med denne rettferdige mannen å gjøre! Jeg har drømt så vondt i natt for hans skyld.»
20Men overprestene og de eldste fikk overtalt folkemengden til å kreve Barabbas frigitt og Jesus drept. 21#Apg 3,13f Landshøvdingen tok igjen til orde og sa: «Hvem av de to vil dere at jeg skal gi dere fri?» De svarte: «Barabbas!» 22#27,22 korsfestes en særlig grusom henrettelsesmetode som romerne brukte, særlig mot slaver og opprørere. =dødsstraff. «Hva skal jeg da gjøre med Jesus, som kalles Messias?» spurte Pilatus. Alle som en ropte: «Han skal korsfestes!» 23Han spurte: «Hva ondt har han da gjort?» Men de skrek bare enda høyere: «Han skal korsfestes!»
24 # 5 Mos 21,6f Da Pilatus så at ingenting nyttet, men at uroen bare økte, tok han vann, vasket hendene mens mengden så på, og sa: «Jeg er uskyldig i denne mannens blod. Dette blir deres sak.» 25#2 Sam 1,16; Apg 5,28 Og hele forsamlingen svarte: «La blodet hans komme over oss og våre barn.»
26Da ga han dem Barabbas fri, men Jesus lot han piske og overga ham til å bli korsfestet.
Soldatene spotter Jesus
(Mark 15,16–20; Joh 19,2–3)
27 # 27,27 borgen landshøvdingens hovedkvarter når han var i Jerusalem. >Mark 15,16. vaktstyrken Romerne hadde en egen hæravdeling stasjonert i Jerusalem for å sikre ro og orden under de store valfartshøytidene. =vaktstyrken. Landshøvdingens soldater tok da Jesus med seg inn i borgen og samlet hele vaktstyrken omkring ham. 28#Luk 23,11 De kledde av ham og hengte en skarlagenrød soldatkappe på ham, 29#27,29 stokk en parodi på et kongelig maktsymbol, septeret. flettet en krone av torner og satte den på hodet hans og ga ham en stokk i høyre hånd. De falt på kne foran ham, hånte ham og sa: «Vær hilset, du jødenes konge!» 30#Jes 50,6 Og de spyttet på ham, tok stokken og slo ham i hodet. 31Da de hadde hånt ham, tok de av ham kappen og kledde ham i hans egne klær.
Jesus blir korsfestet
(Mark 15,21–32; Luk 23,26–43; Joh 19,17–27)
Så førte de Jesus bort for å korsfeste ham. 32#27,32 bære korset trolig tverrbjelken, som dødsdømte fanger måtte bære. >10,38. På veien ut møtte de en mann fra Kyréne ved navn Simon; ham tvang de til å bære korset hans. 33Da de kom til et sted som heter Golgata – det betyr Hodeskallen – 34#27,34 vin … galle bedøvelsesmiddel. Det var vanlig å gi dødsdømte en bedøvende drikk. ga de ham vin blandet med galle, men da han smakte på den, ville han ikke drikke. 35#Sal 22,19 Så korsfestet de ham, og de delte klærne hans mellom seg ved å kaste lodd om dem. 36Siden ble de sittende der og holde vakt over ham. 37Over hodet hans hadde de satt opp en innskrift med anklagen mot ham: «Dette er Jesus, jødenes konge.»
38 # Jes 53,12 Sammen med ham ble også to røvere korsfestet, en på høyre og en på venstre side. 39#Sal 22,8; 109,25 De som gikk forbi, ristet på hodet og spottet ham: 40#4,3; 26,61 «Du som river ned tempelet og bygger det opp igjen på tre dager! Hvis du er Guds Sønn, så frels deg selv og stig ned av korset!» 41På samme måte hånte også overprestene ham sammen med de skriftlærde og de eldste. De sa: 42#Joh 1,49; 12,13 «Andre har han frelst, men seg selv kan han ikke frelse. Han er jo Israels konge; nå kan han stige ned av korset, så skal vi tro på ham! 43#Sal 22,9Han har satt sin lit til Gud; la Gud redde ham nå, om han har ham kjær. Han har jo sagt: ‘Jeg er Guds Sønn.’» 44Også røverne som var korsfestet sammen med ham, hånte ham på samme måte.
Jesus dør
(Mark 15,33–41; Luk 23,44–49; Joh 19,28–30)
45 # 27,45 den sjette time ca. kl. 12. den niende time ca. kl. 15. Fra den sjette time falt det et mørke over hele landet helt til den niende time. 46#Sal 22,2#27,46 Elí … sabaktáni Sitatet er her gjengitt i aram. form. Og ved den niende time ropte Jesus med høy røst: «Elí, Elí, lemá sabaktáni?» Det betyr: «Min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» 47Noen av dem som sto der, hørte det og sa: «Han roper på Elia.» 48#Sal 69,22#27,48 vineddik sur vin blandet med vann, brukt som leskedrikk av soldater og arbeidsfolk. Jf. Rut 2,14. Og en av dem løp straks fram, tok en svamp og fylte den med vineddik, satte den på en stang og ville gi ham å drikke. 49Men de andre sa: «Vent, la oss se om Elia kommer for å redde ham.» 50Men Jesus ropte igjen med høy røst og oppga ånden.
51 # 2 Mos 26,31ff; Esek 37,12f; Hebr 10,20 # 27,51 forhenget i tempelet sannsynligvis forhenget mellom Det hellige og Det aller helligste i tempelet. Jf. 2 Mos 26,31–33; Hebr 9,3. Da revnet forhenget i tempelet i to, fra øverst til nederst. Jorden skalv, og klippene slo sprekker. 52Gravene åpnet seg, og kroppene til mange hellige som var sovnet inn, ble reist opp. 53Etter Jesu oppstandelse gikk de ut av gravene og kom inn i den hellige byen, hvor de viste seg for mange.
54 # 16,16 Men da offiseren og folkene hans, de som holdt vakt over Jesus, så jordskjelvet og det som hendte, ble de grepet av stor frykt og utbrøt: «Sannelig, han var Guds Sønn!»
55 # Luk 8,2f Det var også mange kvinner der som sto på avstand og så på. De hadde fulgt Jesus fra Galilea og tjent ham. 56#Joh 19,25 Blant dem var Maria Magdalena, Maria som var mor til Jakob og Josef, og mor til Sebedeus-sønnene.
Jesus blir gravlagt
(Mark 15,42–47; Luk 23,50–56; Joh 19,38–42)
57Da det ble kveld, kom en rik mann som het Josef. Han var fra Arimatea og var også blitt en disippel av Jesus. 58Han gikk til Pilatus og ba om å få Jesu kropp. Pilatus ga da ordre om at den skulle bli utlevert. 59Josef tok Jesu kropp, svøpte den i et rent linklede 60#Jes 53,9 og la den i en ny grav, som var hugget ut til ham selv i bergveggen. Så rullet han en stor stein foran inngangen og gikk. 61#27,56 Men Maria Magdalena og den andre Maria var der. De satt rett overfor graven.
Vakt ved graven
62 # 27,62 dagen etter forberedelsesdagen sabbatsdagen, dvs. lørdag. «Forberedelsesdagen» var navnet på ukedagen fredag, da man forberedte seg til sabbaten. =fester og høytider. Jf. Mark 15,42. Neste dag, dagen etter forberedelsesdagen, gikk overprestene og fariseerne sammen til Pilatus 63#16,21+#27,63 Etter tre dager >16,21. og sa: «Herre, vi er kommet til å tenke på hva denne bedrageren sa da han ennå levde: ‘Etter tre dager blir jeg reist opp.’ 64Gi derfor ordre om at graven blir godt sikret til den tredje dagen, så ikke disiplene hans skal komme og stjele ham og si til folket at han er stått opp fra de døde. Da ville vi få et nytt bedrag, verre enn det første.» 65Pilatus svarte: «Her har dere vaktmannskap. Gå så og sørg for vakthold slik dere finner det best.» 66Da gikk de av sted og sikret graven, både med segl som de satte på steinen, og med vaktmannskap.

Markert nå:

Matteus 27: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring