Matteus 25
N11BM

Matteus 25

25
Lignelsen om brudepikene
1 # Luk 12,35f # 25,1 for å møte brudgommen Brudens venninner samlet seg i hennes hjem. Om natten hentet brudgommen sin brud og førte henne og venninnene til sitt eget foreldrehjem, der bryllupet ble holdt. Da kan himmelriket sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. 2Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. 3De uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. 4Men de kloke tok med seg kanner med olje sammen med lampene. 5Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og sovnet.
6Men ved midnatt lød et rop: ‘Brudgommen kommer! Gå og møt ham!’ 7Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand. 8Men de uforstandige sa til de kloke: ‘Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner.’ 9‘Nei’, svarte de kloke, ‘det blir ikke nok til både oss og dere, gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!’
10Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var forberedt, gikk sammen med ham inn til bryllupet, og døren ble stengt. 11#Luk 13,25 Senere kom også de andre brudepikene og sa: ‘Herre, herre, lukk opp for oss!’ 12#7,23 Men han svarte: ‘Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke.’
13 # 24,42 Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen.
Lignelsen om talentene
(Luk 19,12–27)
14Det er som med en mann som skulle dra utenlands. Han kalte til seg tjenerne sine og overlot dem alt han eide: 15#25,15 talent Én talent tilsvarer 6000 drakmer eller daglønner. =mynt. En ga han fem talenter, en annen to og en tredje én talent – etter det hver enkelt hadde evne til. Så reiste han.
16Han som hadde fått fem talenter, gikk straks bort og drev handel med dem og tjente fem til. 17Han som hadde fått to talenter, gjorde det samme og tjente to til. 18Men han som hadde fått én talent, gikk og gravde et hull i jorden og gjemte sin herres penger.
19Da lang tid var gått, kom tjenernes herre tilbake og ville holde regnskap med dem. 20Han som hadde fått fem talenter, kom fram og hadde med seg fem til og sa: ‘Herre, du ga meg fem talenter; se, jeg har tjent fem talenter til.’ 21#24,47; Luk 16,10 Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’ 22Også han med to talenter kom fram og sa: ‘Herre, du ga meg to talenter; se, jeg har tjent to til.’ 23Herren hans svarte: ‘Bra, du gode og tro tjener! Du har vært tro i lite, jeg vil sette deg over mye. Kom inn til gleden hos din herre!’
24Så kom også han fram som hadde fått én talent, og sa: ‘Herre, jeg visste at du er en hard mann, som høster hvor du ikke har sådd, og sanker hvor du ikke har strødd ut. 25Derfor ble jeg redd og gikk og gjemte talenten din i jorden. Se, her har du ditt.’ 26Men herren svarte ham: ‘Du dårlige og late tjener! Du visste at jeg høster hvor jeg ikke har sådd, og sanker hvor jeg ikke har strødd ut. 27Da burde du ha overlatt pengene mine til dem som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake. 28Ta derfor talenten fra ham og gi den til ham som har de ti talentene! 29#13,12; Mark 4,25; Luk 8,18; 19,26 For den som har, skal få, og det i overflod. Men den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. 30#8,12+ Og kast den unyttige tjeneren ut i mørket utenfor, der de gråter og skjærer tenner.’
Dommen
31 # Sak 14,5; Matt 16,27; 19,28; 1 Tess 4,16; 2 Tess 1,7 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, 32#Esek 34,14; Matt 13,49; 2 Kor 5,10 og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, 33og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre.
34Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. 35#Jes 58,7 For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; 36#Hebr 13,2f; Jak 1,27; 2,15 jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ 37Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? 38Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? 39Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’ 40#Ordsp 19,17; Matt 10,42; 18,5 Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’
41 # 7,23; Mark 9,48; Jud 7; Åp 20,10 Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. 42For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; 43jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’ 44Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’ 45Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.’ 46#Dan 12,2; Joh 5,29; Apg 24,15; 2 Kor 5,10 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.