Matteus 20

20
Lignelsen om arbeiderne i vingården
1For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. 2Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. 3#20,3 den tredje time ca. kl. 9. =tidsregning. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. 4Han sa til dem: ‘Gå bort i vingården, dere også! Jeg vil gi dere det som er rett.’ 5Og de gikk. Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. 6Da han gikk ut ved den ellevte time, fant han enda noen som sto der, og han spurte dem: ‘Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?’ 7‘Fordi ingen har leid oss’, svarte de. Han sa til dem: ‘Gå bort i vingården, dere også.’
8 # 5 Mos 24,14f Da kvelden kom, sa eieren av vingården til forvalteren: ‘Rop inn arbeiderne og la dem få lønnen sin! Begynn med de siste og gå videre til de første.’ 9De som var leid ved den ellevte time, kom da og fikk en denar hver. 10Da de første kom fram, ventet de å få mer; men de fikk også en denar. 11De tok imot den, men murret mot jordeieren 12og sa: ‘De som kom sist, har arbeidet bare én time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.’ 13Han vendte seg til en av dem og sa: ‘Venn, jeg gjør deg ikke urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? 14Ta ditt og gå! Men jeg vil gi ham som kom sist, det samme som deg. 15#Rom 9,19ff Har jeg ikke lov til å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god?’ 16#19,30+ Slik skal de siste bli de første og de første de siste.»
Jesus taler for tredje gang om sin død og oppstandelse
(Mark 10,32–34; Luk 18,31–34)
17Jesus dro nå opp mot Jerusalem. På veien tok han de tolv disiplene til side og sa til dem: 18#16,21; 17,22f «Se, vi går opp til Jerusalem, og Menneskesønnen skal overgis til overprestene og de skriftlærde. De skal dømme ham til døden 19#Hos 6,2; Matt 16,21+#20,19 den tredje dagen >16,21. og overgi ham til hedningene, og han skal bli hånt og pisket og korsfestet. Og den tredje dagen skal han reises opp.»
Ikke herske, men tjene
(Mark 10,35–45)
20 # 10,2 Da kom Sebedeus-sønnenes mor til ham sammen med begge sønnene, kastet seg ned for ham og ville be ham om noe. 21«Hva er det du ønsker?» spurte han. Hun svarte: «Si at disse to sønnene mine skal få sitte ved siden av deg i ditt rike, den ene på høyre og den andre på venstre side.» 22#26,39.42; Joh 18,11 Men Jesus sa: «Dere vet ikke hva dere ber om. Kan dere drikke det begeret jeg skal drikke?» «Det kan vi», svarte de. 23Han sa: «Mitt beger skal dere drikke, men hvem som skal sitte ved min høyre eller venstre side, er det ikke min sak å avgjøre. Der skal de sitte som min Far har gjort i stand for.»
24Da de ti andre hørte dette, ble de sinte på de to brødrene. 25#Luk 22,25ff Men Jesus kalte dem til seg og sa: «Dere vet at folkenes fyrster undertrykker dem, og stormennene deres styrer med hard hånd. 26#23,11; Mark 9,35; Joh 13,14f Men slik skal det ikke være blant dere. Den som vil bli stor blant dere, skal være tjeneren deres, 27og den som vil være først blant dere, skal være slaven deres. 28#1 Kor 6,20; Fil 2,5ff; 1 Tim 2,6; 1 Pet 1,18#20,28 løsepenge summen som måtte betales for å fri ut en person som ellers var skyldig til døden, eller for å kjøpe fri en slave. =slektssamfunn og justis. Slik er heller ikke Menneskesønnen kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv som løsepenge for mange.»
Jesus helbreder to blinde
(Mark 10,46–52; Luk 18,35–43)
29 # 9,27ff Da de dro ut av Jeriko, fulgte mye folk med ham. 30#15,22#20,30–31 ha barmhjertighet gr. eleison. >17,15. Ved veien satt to blinde, og da de fikk høre at Jesus gikk forbi, ropte de: «Ha barmhjertighet med oss, Herre, du Davids sønn!» 31Folk snakket strengt til dem og ba dem tie stille, men de ropte bare enda høyere: «Ha barmhjertighet med oss, Herre, du Davids sønn!» 32Da stanset Jesus, ba dem komme og spurte dem: «Hva vil dere jeg skal gjøre for dere?» 33De svarte: «Herre, la øynene våre bli åpnet!» 34#20,34 fikk inderlig medfølelse >9,36. Jesus fikk inderlig medfølelse med dem, og han rørte ved øynene deres. Straks kunne de se, og de fulgte ham.

Markert nå:

Matteus 20: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring