Matteus 19

19
Ekteskap, skilsmisse og enslig stand
(Mark 10,1–12)
1 # 7,28+ Da Jesus hadde fullført denne talen, brøt han opp fra Galilea og kom til Judea-landet bortenfor Jordan. 2En mengde mennesker fulgte ham, og han helbredet dem der.
3Noen fariseere kom for å sette ham på prøve, og de spurte: «Har en mann lov til å skille seg fra sin kone av en hvilken som helst grunn?» 4#1 Mos 1,27 Han svarte: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne 5#1 Mos 2,24 og sa: ‘Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.6Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.» 7#5,31+ De spurte ham: «Hvorfor har da Moses bestemt at mannen skal gi kvinnen skilsmissebrev før han kan sende henne fra seg?» 8Han svarte: «Fordi dere har så harde hjerter, har Moses tillatt dere å skilles fra konene deres. Men fra begynnelsen av var det ikke slik. 9#5,32+ Jeg sier dere: Den som skiller seg fra sin kone av noen annen grunn enn hor og gifter seg med en annen, han begår ekteskapsbrudd.»
10Disiplene sa da til ham: «Er det slik mellom mann og kvinne, er det bedre ikke å gifte seg.» 11#1 Kor 7,7.9.17 Men han svarte: «Dette er noe ikke alle kan ta til seg, men bare de som det er gitt. 12#19,12 evnukker gr. betegnelse på kastrerte menn. Moseloven forbød kastrering av mennesker. Jf. 5 Mos 23,1. For noen er evnukker fordi de er kommet slik fra mors liv, andre fordi mennesker har gjort dem til evnukker, men det er også noen som har gjort seg selv lik en evnukk for himmelrikets skyld. La den som kan, ta dette til seg.»
Jesus og barna
(Mark 10,13–16; Luk 18,15–17)
13De brakte små barn til ham for at han skulle legge hendene på dem og be, men disiplene viste dem bort. 14#18,3 Da sa Jesus: «La de små barna være, og hindre dem ikke i å komme til meg! For himmelriket tilhører slike som dem.» 15Og han la hendene på dem. Så dro han bort derfra.
Jesus og den rike unge mannen
(Mark 10,17–31; Luk 18,18–30)
16Det kom en mann til ham og spurte: «Mester, hva godt skal jeg gjøre for å få evig liv?» 17#Luk 10,28 Men Jesus sa til ham: «Hvorfor spør du meg om det gode? Én er den gode. Men vil du gå inn til livet, så hold budene!» 18#2 Mos 20,12ff «Hvilke?» spurte han. Jesus svarte: «Du skal ikke slå i hjel, du skal ikke bryte ekteskapet, du skal ikke stjele, du skal ikke vitne falskt, 19#3 Mos 19,18du skal hedre far og mor, og du skal elske din neste som deg selv.» 20«Alt dette har jeg holdt», svarte den unge mannen. «Hva er det da jeg mangler?» 21#6,19ff#19,21 helhjertet Det gr. ordet brukes i evangeliene bare her og i 5,48, hvor det er gjengitt «fullkommen». Jesus sa til ham: «Vil du være helhjertet, gå da bort og selg det du eier, og gi det til de fattige. Da skal du få en skatt i himmelen. Kom så og følg meg!» 22Men da den unge mannen hørte det, gikk han bedrøvet bort, for han eide mye.
23 # 1 Tim 6,9f Jesus sa til disiplene: «Sannelig, jeg sier dere: Det er vanskelig for en som er rik, å komme inn i himmelriket. 24Ja, jeg sier dere: Det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» 25Da disiplene hørte dette, ble de helt forskrekket og spurte: «Hvem kan da bli frelst?» 26#1 Mos 18,14; Job 42,2; Luk 1,37 Jesus så på dem og sa: «For mennesker er dette umulig, men for Gud er alt mulig.»
27 # 4,20 Da tok Peter til orde og sa: «Hva med oss? Vi har forlatt alt og fulgt deg. Hva skal vi få?» 28#Dan 7,9f; Matt 25,31+; Luk 22,30; 1 Kor 6,2; Åp 3,21 Jesus sa til dem: «Sannelig, jeg sier dere: Når alt blir født på ny og Menneskesønnen sitter på tronen i sin herlighet, da skal også dere som har fulgt meg, sitte på tolv troner som dommere over Israels tolv stammer. 29#6,33 Og enhver som har forlatt hus eller brødre eller søstre eller far eller mor eller barn eller åkrer for mitt navns skyld, skal få mangedobbelt igjen og arve evig liv. 30#20,16; Luk 13,30 Men mange som er de første, skal bli de siste, og de siste skal bli de første.

Markert nå:

Matteus 19: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring