Matteus 18

18
Himmelriket og de små
(Mark 9,33–37; Luk 9,46–48)
1 # Luk 22,24 Nettopp da kom disiplene og spurte Jesus: «Hvem er den største i himmelriket?» 2Da kalte han til seg et lite barn, stilte det midt iblant dem 3#19,14; Joh 3,3–5 og sa: «Sannelig, jeg sier dere: Uten at dere vender om og blir som barn, kommer dere ikke inn i himmelriket. 4Den som gjør seg selv liten som dette barnet, han er den største i himmelriket.
5 # 10,40+; 25,40 Og den som tar imot et slikt lite barn i mitt navn, tar imot meg.
Forførelser og fristelser
(Mark 9,42–48; Luk 17,1–2)
6 # Luk 17,1f Men den som lokker til fall en av disse små som tror på meg, han var bedre tjent med å få en kvernstein hengt om halsen og bli senket i havets dyp.
7Ve denne verden som lokker til fall! Forførelsene må komme, men ve det mennesket som de kommer fra!
8 # 5,29f Om hånden eller foten din lokker deg til fall, så hugg den av og kast den fra deg! Det er bedre for deg å gå lemlestet eller halt inn til livet enn å ha begge hender eller begge føtter og bli kastet i den evige ild. 9Og om øyet ditt lokker deg til fall, så riv det ut og kast det fra deg! Det er bedre for deg å gå enøyd inn til livet enn å ha begge øyne og kastes i helvetes ild.
Sauen som gikk seg vill
(Luk 15,3–7)
10 # Hebr 1,14 Pass dere for å forakte en eneste av disse små! For jeg sier dere: De har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske Fars ansikt. 11#18,11 Verset mangler i de eldste håndskriftene. Jf. Luk 19,10. {{Menneskesønnen er jo kommet for å berge de bortkomne.}}
12 # Sal 23; Jes 40,11; Esek 34,12; Joh 10,11; 15,13; Hebr 13,20; 1 Pet 2,25; 5,4 Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill, lar han ikke da de nittini være igjen i fjellet og går og leter etter den som er kommet på avveier? 13Og skulle han finne den – sannelig, jeg sier dere: Da gleder han seg mer over denne ene enn over de nittini som ikke har gått seg vill. 14#2 Pet 3,9 Slik vil heller ikke deres Far i himmelen at en eneste av disse små skal gå tapt.
Når en bror synder
(Luk 17,3)
15 # 3 Mos 19,17f; Luk 17,3; Gal 6,1; Jak 5,19f # 18,15 mot deg Ordene mangler i noen håndskrifter. Dersom din bror gjør en synd {{mot deg}}, så gå til ham og still ham til ansvar på tomannshånd. Hvis han hører på deg, har du vunnet din bror. 16#5 Mos 19,15; 1 Tim 5,19 Men hvis han ikke hører, skal du ta med deg en eller to andre, for etter to eller tre vitners utsagn skal enhver sak være avgjort. 17#2 Tess 3,6.14#18,17 toller >5,46. Hvis han ikke hører på dem heller, skal du si det til menigheten. Men hvis han ikke engang vil høre på menigheten, skal han være som en hedning eller toller for deg.
18 # 16,19+ Sannelig, jeg sier dere: Alt dere binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og alt dere løser på jorden, skal være løst i himmelen.
19 # 7,7+ Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. 20#28,20; Joh 14,23 For hvor to eller tre er samlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dem.»
Lignelsen om den ubarmhjertige tjeneren
21 # Luk 17,3f Da gikk Peter til ham og spurte: «Herre, hvor mange ganger skal min bror kunne synde mot meg og jeg likevel tilgi ham? Så mange som sju?» 22«Ikke sju ganger», svarte Jesus, «men jeg sier deg: sytti ganger sju!
23Derfor kan himmelriket sammenlignes med en konge som ville gjøre opp regnskapet med tjenerne sine. 24#18,24 ti tusen talenter tilsvarer 60 mill. denarer eller daglønner. =mynt. Da han tok fatt på oppgjøret, ble en ført fram som skyldte ham ti tusen talenter. 25Han hadde ikke noe å betale med, og herren befalte at han skulle selges med kone og barn og alt han eide, og gjelden betales. 26Men tjeneren kastet seg ned for ham og bønnfalt ham: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg alt sammen.’ 27#Luk 7,42#18,27 fikk … inderlig medfølelse >9,36. Da fikk herren inderlig medfølelse med denne tjeneren, slapp ham fri og etterga ham gjelden.
28 # 18,28 hundre denarer En denar tilsvarer én daglønn. =mynt. Utenfor møtte tjeneren en av de andre tjenerne, en som skyldte ham hundre denarer. Han grep fatt i ham, tok strupetak på ham og sa: ‘Betal det du skylder!’ 29Men den andre falt ned for ham og ba: ‘Vær tålmodig med meg, så skal jeg betale deg.’ 30Men han ville ikke. Han gikk av sted og fikk kastet ham i fengsel; der skulle han sitte til han hadde betalt gjelden.
31Da de andre tjenerne så hva som skjedde, ble de dypt bedrøvet og gikk og fortalte herren sin alt som hadde hendt. 32Da kalte herren ham til seg igjen og sa til ham: ‘Du onde tjener! Hele gjelden etterga jeg deg fordi du ba meg om det. 33Burde ikke også du ha vist barmhjertighet mot din medtjener, slik jeg viste barmhjertighet mot deg?’ 34#5,25f Og herren ble sint og overlot tjeneren til å bli mishandlet av fangevoktere til han hadde betalt hele gjelden.
35 # 6,14f+ Slik skal også min himmelske Far gjøre med hver og en av dere som ikke av hjertet tilgir sin bror.»

Markert nå:

Matteus 18: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring