Matteus 16

16
Krav om tegn
(Mark 8,11–13; Luk 12,54–56)
1 # 12,38; Luk 11,16; Joh 6,30f Fariseerne og saddukeerne kom til ham. De ville sette ham på prøve og ba ham vise dem et tegn fra himmelen. 2#16,2–3 V. 2–3 mangler i de eldste håndskriftene. Men han sa til dem: {{«Om kvelden sier dere: ‘Det blir godvær, for himmelen er rød’, 3og om morgenen: ‘I dag blir det uvær, for himmelen er rød og mørk’. Himmelens utseende vet dere å tyde, men tidenes tegn kan dere ikke tyde.}} 4#12,39f En ond og utro slekt krever tegn, men den skal ikke få noe annet tegn enn Jona-tegnet.» Dermed gikk han fra dem og dro bort.
Den farlige surdeigen
(Mark 8,14–21)
5Da de kom over til den andre siden, hadde disiplene glemt å ta med brød. 6#Luk 12,1f Jesus sa til dem: «Pass dere og ta dere i vare for surdeigen til fariseerne og saddukeerne.» 7De snakket seg imellom og sa: «Det er fordi vi ikke har tatt med brød.» 8Men Jesus merket det og sa: «Hvorfor snakker dere sammen om at dere ikke har brød – dere lite troende! 9#14,17ff; 15,16 Begriper dere ennå ingenting? Husker dere ikke de fem brødene til de fem tusen, og hvor mange kurver dere da fikk? 10#15,34ff Eller de sju brødene til de fire tusen, og hvor mange kurver dere da fikk? 11Hvordan kan dere tro at det var brød jeg snakket om? Ta dere i vare for fariseernes og saddukeernes surdeig.» 12Da forsto de at det ikke var surdeig i brød de skulle ta seg i vare for, men fariseernes og saddukeernes lære.
Peters bekjennelse
(Mark 8,27–30; Luk 9,18–21)
13Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte han disiplene sine: «Hvem sier folk at Menneskesønnen er?» 14#14,2; 21,11+; Mark 6,14f De svarte: «Noen sier døperen Johannes, andre Elia og andre igjen Jeremia eller en annen av profetene.» 15«Og dere», spurte han, «hvem sier dere at jeg er?» 16#14,33+; Joh 6,69; 11,27; 1 Joh 4,15#16,16 Messias frelserkongen jødene ventet på. =Jesu titler. Da svarte Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds Sønn.» 17#11,27; Gal 1,15f#16,17 kjøtt og blod gr. sarks, «kjøtt», brukt om mennesker eller det menneskelige som motsetning til Gud. =kjøtt, kjøtt og blod. Jesus tok til orde og sa: «Salig er du, Simon, sønn av Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbart deg, men min Far i himmelen. 18#Ef 2,20#16,18 Peter gr. gjengivelse av aram. kefa, «klippe». Og jeg sier deg: Du er Peter, og på denne klippen vil jeg bygge min kirke, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. 19#Matt 18,18; Joh 20,23; Åp 3,7#16,19 binder … løser De gr. ordene brukes om å fastholde eller tilgi synd. Jf. Joh 20,23. I rabbinsk tradisjon kan tilsvarende uttrykk brukes om å forby noe eller erklære noe for tillatt. Jeg vil gi deg himmelrikets nøkler; det du binder på jorden, skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden, skal være løst i himmelen.» 20#8,4+; 17,9 Så påla han disiplene ikke å si til noen at han var Messias.
Jesus taler om sin død og oppstandelse
(Mark 8,31–33; Luk 9,22)
21 # Hos 6,2; Matt 17,22f; 20,18f; 27,63f; Luk 24,7.46; Apg 10,40; 1 Kor 15,4 # 16,21 den tredje dagen Denne tellemåten innebærer at både dagen da Jesus dør, og dagen da han står opp, telles med. Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. 22Da tok Peter ham til side og ga seg til å irettesette ham: «Gud fri deg, Herre! Dette må aldri hende deg.» 23#4,10 Men Jesus snudde seg og sa til Peter: «Vik bak meg, Satan! Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil.»
Å følge etter Jesus
(Mark 8,34–9,1; Luk 9,23–27)
24 # 10,38f; Luk 14,27 # 16,24 ta sitt kors opp >10,38. Deretter sa Jesus til disiplene: «Om noen vil følge etter meg, må han fornekte seg selv og ta sitt kors opp og følge meg. 25#Luk 17,33; Joh 12,25 For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. 26#Sal 49,8ff; Matt 4,8f Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva skal et menneske gi som vederlag for sin sjel? 27#Sal 62,13; Ordsp 24,12; Matt 25,31; Rom 2,6+; Åp 22,12 For Menneskesønnen skal komme i sin Fars herlighet sammen med sine engler, og da skal han lønne hver og en etter det han har gjort. 28#24,34 Sannelig, jeg sier dere: Noen av dem som står her, skal ikke smake døden før de ser Menneskesønnen komme med kongsmakt.»

Markert nå:

Matteus 16: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring