Matteus 11

11
Jesus svarer døperen Johannes
(Luk 7,18–23)
1 # 7,28+ Da Jesus hadde fullført talen og sagt det han ville pålegge de tolv disiplene sine, dro han derfra for å undervise og forkynne omkring i byene.
2 # 4,12 I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte: 3#3,11#11,3 den … komme =Messias. «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?» 4Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser:
5 # Jes 29,18f; 35,5; 61,1; Matt 15,30 Blinde ser, og lamme går,
spedalske renses, og døve hører,
døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.
6Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg.»
Jesus vitner om Johannes
(Luk 7,24–35)
7 # 3,5 Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden? 8Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i fine klær, bor i kongenes slott. 9#14,5; 21,26; Luk 1,76f Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 10#Mal 3,1; Mark 1,2 Det er om ham det står skrevet:
Se, jeg sender min budbærer foran deg,
han skal rydde veien for deg.
11Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han. 12#Mi 2,12f; Luk 16,16 Fra døperen Johannes' dager og like til nå trenger himmelriket seg fram, og de som trenger på, river det til seg. 13For alle profetene og loven har profetert fram til Johannes. 14#Matt 17,10ff; Luk 1,17#11,14 Elia Ifølge Mal 4,5 skulle Elia åpenbare seg ved verdens siste tid for å gi menneskene en mulighet til omvendelse. Døperen Johannes gikk kledd på samme måte som profeten Elia. Jf. Matt 3,4; 2 Kong 1,8. Og om dere vil ta imot det: Han er den Elia som skulle komme. 15#13,9.43; Mark 4,9.23; Luk 14,35; Åp 2,7; 13,9 Den som har ører, hør!
16Men hva skal jeg sammenligne denne slekten med? Den ligner barn som sitter på torget og roper til hverandre:
17‘Vi spilte på fløyte for dere,
men dere ville ikke danse.
Vi sang klagesanger,
men dere ville ikke sørge.’
18 # 3,4; 9,14 For Johannes kom; han verken spiste eller drakk, og folk sier: ‘Han har en ond ånd i seg.’ 19#9,10ff; Luk 15,1f; 1 Kor 1,24.30#11,19 tollere og syndere >5,46. Visdommen … gjerningene hennes Visdommen kan fremstilles som et personlig vesen, gjerne som en kvinne. Jf. Job 28,23–27; Ordsp 8,12–36. Menneskesønnen kom; han spiser og drikker, og de sier: ‘Se, for en storeter og vindrikker, venn med tollere og syndere!’ – Men Visdommen har fått rett, det bekrefter gjerningene hennes.»
Verop over byer i Galilea
(Luk 10,13–15)
20Da begynte Jesus å refse de byene hvor han hadde gjort de fleste av sine mektige gjerninger, fordi de ikke hadde vendt om: 21#Jes 23,1ff; Esek 26–28; Am 1,9f; Sak 9,2ff#11,21 Tyros og Sidon bystater på kysten av Fønikia ved Middelhavet. Står i evangeliene som symbol på hedningenes verden og innbyggerne der, som motsetning til Israels folk. Jf. Matt 15,21; Mark 3,8; Luk 6,17. sekk og aske henspiller på =sørgeskikker der en kler seg i grov sekkestrie og strør jord eller støv på hodet. «Ve deg, Korasin! Ve deg, Betsaida! Dersom de mektige gjerningene som er gjort hos dere, hadde skjedd i Tyros og Sidon, ville de for lenge siden ha vendt om i sekk og aske. 22Men det sier jeg dere: Tyros og Sidon skal slippe lettere på dommens dag enn dere. 23#1 Mos 19,24ff; Jes 14,13ff Og du, Kapernaum – skal du bli opphøyd til himmelen? Nei, til dødsriket skal du støtes ned! Dersom de mektige gjerningene som er gjort hos deg, hadde skjedd i Sodoma, ville byen ha stått den dag i dag. 24#10,15 Men det sier jeg dere: På dommens dag skal Sodoma-landet slippe lettere enn du.»
Sønnen gir hvile
(Luk 10,21–22)
25 # 1 Kor 1,26ff På den tiden tok Jesus til orde og sa: «Jeg priser deg, Far, himmelens og jordens Herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, men åpenbart det for umyndige små. 26Ja, Far, for dette var din gode vilje. 27#28,18; Joh 1,18; 3,35; 10,15; 13,3; 17,2.6f.25f; Fil 2,9 Alt har min Far overgitt til meg. Ingen kjenner Sønnen, unntatt Faderen, og ingen kjenner Faderen, unntatt Sønnen og den som Sønnen vil åpenbare det for.
28 # Jer 31,25 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. 29#Jer 6,16 Ta mitt åk på dere og lær av meg, for jeg er mild og ydmyk av hjertet, så skal dere finne hvile for deres sjel. 30#1 Joh 5,3 For mitt åk er godt og min byrde lett.»

Markert nå:

Matteus 11: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring