Matteus 10
N11BM

Matteus 10

10
De tolv apostlene
(Mark 3,13–19; Luk 6,13–16)
1Han kalte til seg de tolv disiplene sine og ga dem makt til å drive ut urene ånder og helbrede all sykdom og plage.
2 # Apg 1,13f Dette er navnene på de tolv apostlene: Først Simon, som kalles Peter, så hans bror Andreas, Jakob, sønn av Sebedeus, og hans bror Johannes, 3#10,3 tolleren Matteus >9,9. Filip og Bartolomeus, Tomas og tolleren Matteus, Jakob, sønn av Alfeus, og Taddeus, 4#10,4 Kananeos er et aram. ord med samme betydning som det gr. ordet for «selot». Jf. Luk 6,15. =retninger innenfor jødedommen. Iskariot Betydningen av ordet er usikker. Noen setter navnet i forbindelse med et aram. ord for «den falske», andre tolker det som «en mann fra Kerijot», et sted i Judea. Simon Kananeos og Judas Iskariot, han som forrådte ham.
Apostlene sendes ut
(Mark 6,7–13; Luk 9,1–6)
5Disse tolv sendte Jesus ut og påla dem: «Ta ikke veien til hedningene, og dra ikke inn i samaritanenes byer! 6#15,24 Gå heller til de bortkomne sauene i Israels hus. 7#3,2+ Gå og forkynn: ‘Himmelriket er kommet nær!’ 8#Apg 8,18ff Helbred syke, vekk opp døde, gjør spedalske rene og driv ut onde ånder! Gi som gave det dere fikk som gave. 9Skaff dere ikke gull eller sølv eller kobbermynter til å ha i beltet, 10#Luk 10,7; 1 Kor 9,14; 1 Tim 5,18 ikke veske til reisen, heller ikke to kjortler eller sandaler eller stav. For en arbeider er verd sin føde. 11Når dere kommer til en by eller landsby, så finn ut hvem i den som er verdig til å ta imot dere, og bli der til dere skal dra videre. 12Når dere kommer inn i huset, skal dere hilse det med fred. 13#Luk 10,6 Og er huset det verdig, skal freden komme over det, men dersom huset ikke er det verdig, skal freden vende tilbake til dere selv. 14#10,14 riste støvet av føttene symbolsk handling som uttrykk for at man avbrøt fellesskapet med noen. Jf. Neh 5,13; Luk 10,11; Apg 13,51. Er det noen som ikke vil ta imot dere og heller ikke vil høre budskapet deres, skal dere dra bort fra det huset eller den byen og riste støvet av føttene. 15#1 Mos 19,1ff; Matt 11,24 Sannelig, jeg sier dere: Sodoma- og Gomorra-landet skal slippe lettere på dommens dag enn den byen.
Forfølgelser vil komme
(Mark 13,9–13; Luk 21,12–19; 12,2–7)
16 # 1 Mos 3,1; Luk 10,3; Rom 16,19 Jeg sender dere ut som sauer blant ulver. Vær kloke som slanger og troskyldige som duer!
17 # 24,9; Joh 16,2 Ta dere i vare for menneskene! For de skal utlevere dere til domstolene og piske dere i synagogene sine. 18Og for min skyld skal dere føres fram for landshøvdinger og konger og stå som vitner for dem og for folkeslagene. 19#Luk 12,11f Men når de arresterer dere, skal dere ikke bekymre dere for hvordan dere skal tale, eller hva dere skal si. Det skal bli gitt dere i samme stund hva dere skal si. 20#2 Mos 4,12; Joh 15,26 For det er ikke dere som taler, men det er deres Fars Ånd som taler gjennom dere. 21#10,35 Bror skal sende bror i døden, og en far sitt barn, og barn skal reise seg mot sine foreldre og volde deres død. 22#24,9ff; Åp 2,10 Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst.
23Men når de forfølger dere i den ene byen, så flykt til den neste! Sannelig, jeg sier dere: Dere skal ikke bli ferdig med byene i Israel før Menneskesønnen kommer.
24 # Luk 6,40; Joh 13,16; 15,20 En lærling står ikke over sin mester, og en tjener står ikke over sin herre. 25#2 Kong 1,2; Matt 9,34; 12,24.27; Mark 3,22; Luk 11,15ff#10,25 Beelsebul navn på =djevelen. Det er nok for en lærling at han får det som mesteren, og for en tjener at han får det som herren sin. Har de kalt husherren for Beelsebul, kan da husfolket hans vente noe bedre?
26 # Jer 1,8; Mark 4,22; Luk 8,17 Vær ikke redde for dem! For ingenting er tildekket som ikke skal bli avdekket, og ingenting skjult som ikke skal bli kjent. 27Det jeg sier dere i mørket, skal dere tale i lyset; det dere får hvisket i øret, skal dere rope ut fra takene.
28Vær ikke redde for dem som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og kropp i helvete. 29Selges ikke to spurver for en skilling? Og ikke én av dem faller til jorden uten at deres Far er der. 30Ja, hvert hårstrå dere har på hodet, er talt. 31#6,26; Luk 12,24 Så vær ikke redde! Dere er mer verdt enn mange spurver.
Bekjennelse og etterfølgelse
(Luk 12,8–9.51–53; 14,26–27; 17,33)
32 # Rom 10,9; Åp 3,5 Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min Far i himmelen. 33#Mark 8,38; Luk 9,26; 2 Tim 2,12; 1 Joh 2,23 Men den som fornekter meg for menneskene, skal også jeg fornekte for min Far i himmelen.
34Tro ikke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd.
35 # Sal 55,13ff; Mi 7,6 Jeg er kommet for å sette skille:
Sønn står mot far,
datter mot mor,
svigerdatter mot svigermor,
36og en manns husfolk er hans fiender.
37 # 5 Mos 33,9 Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdig. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdig. 38#16,24+#10,38 tar sitt kors opp henspiller på den skikken at en som var dømt til korsfestelse, selv bar tverrbjelken ut til henrettelsesstedet. Jf. Joh 19,17. Og den som ikke tar sitt kors opp og følger etter meg, er meg ikke verdig. 39#Joh 12,25 Den som finner sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.
Lønnen for å ta imot en disippel
40 # Mark 9,37; Luk 10,16; Joh 13,20 Den som tar imot dere, tar imot meg, og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg. 41#1 Kong 17,9ff; 2 Kong 4,8ff Den som tar imot en profet fordi han er profet, skal få en profets lønn, og den som tar imot en rettferdig fordi han er rettferdig, skal få den rettferdiges lønn. 42#25,40; Mark 9,41 Og den som gir en av disse små om så bare et beger kaldt vann å drikke fordi han er disippel – sannelig, jeg sier dere: Han skal slett ikke miste sin lønn!»

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.