Lukas 5
N11BM

Lukas 5

5
Peters fiskefangst
(Matt 4,18–22; Mark 1,16–20)
1 # 5,1 Gennesaretsjøen innsjø som andre steder blir kalt Galileasjøen (Matt 4,18; 15,29; Mark 1,16; 7,31; Joh 6,1) eller Tiberiassjøen (Joh 6,1; 21,1). En gang sto Jesus ved Gennesaretsjøen, og folk trengte seg inn på ham for å høre Guds ord. 2#5,2 garn Noten som ble brukt fra båt, besto av tre garn på opptil 15 m hver. =fiske. Da fikk han se to båter som lå ved stranden. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle garn. 3#Mark 3,9 Jesus steg opp i en av båtene, den som tilhørte Simon, og ba ham legge litt ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten.
4 # Joh 21,6 Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon: «Legg ut på dypet og sett garn til fangst.» 5#5,5 Mester «lærer», tittel brukt om jødiske lovlærere. «Mester», svarte Simon, «vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn.» 6Så gjorde de det, og fikk så mye fisk at garnet holdt på å revne. 7De ga tegn til arbeidslaget i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, så de var nær ved å synke. 8Da Simon Peter så det, kastet han seg ned for Jesu føtter og sa: «Gå fra meg, Herre, for jeg er en syndig mann.» 9For han og alle som var med ham, ble grepet av forferdelse over den fangsten de hadde fått. 10På samme måte var det med Sebedeus-sønnene Jakob og Johannes, som fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon: «Vær ikke redd! Fra nå av skal du fange mennesker.» 11#18,28 Så rodde de båtene i land, forlot alt og fulgte ham.
Den spedalske mannen
(Matt 8,1–4; Mark 1,40–45)
12 # 5,12 spedalsk Ordet refererer til en hudsykdom. =sykdom. En gang han var i en av byene, kom en spedalsk mann, full av sår. Da han fikk se Jesus, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden og bønnfalt ham: «Herre, om du vil, kan du gjøre meg ren.» 13Jesus rakte ut hånden og rørte ved ham. «Jeg vil», sa han. «Bli ren!» Og straks forsvant spedalskheten. 14#3 Mos 14,2ff; Luk 17,14 Jesus forbød ham å si det til noen. «Men gå og vis deg for presten», sa han, «og bær fram et offer for renselsen din, slik som Moses har påbudt. Det skal være et vitnesbyrd for dem.» 15Men ryktet om ham spredte seg bare enda mer, og store flokker strømmet til for å høre ham og bli helbredet for sykdommene sine. 16#4,42+ Men selv trakk han seg ofte tilbake til øde steder og ba.
Den lamme mannen
(Matt 9,1–8; Mark 2,1–12)
17 # 5,17 fariseere =retninger innenfor jødedommen. lovlærere svarer til «skriftlærde» (v. 21) og «lovkyndige» (7,30), i dette tilfellet en del av fariseergruppen. En dag holdt Jesus på med å undervise. Det satt fariseere og lovlærere der som var kommet fra alle landsbyene i Galilea og Judea, og fra Jerusalem. Jesus hadde Herrens kraft så han kunne helbrede. 18Da kom det noen menn som bar en lam mann på en båre. De forsøkte å bære ham inn og legge ham ned foran Jesus. 19#5,19 takstein Det flate taket ble båret oppe av takbjelker. Mellomrommet ble fylt med flettverk av kvist og dekket med en blanding av leire og strå. I romerske hus var det dessuten vanlig med takstein av brent leire. Men fordi det var uråd å få ham inn på grunn av trengselen, gikk de opp på taket, fjernet noen takstein og firte ham ned på båren, midt foran Jesus. 20#7,48 Da Jesus så deres tro, sa han: «Venn, syndene dine er deg tilgitt.» 21#Sal 103,3; Jes 43,25; 1 Joh 1,9#5,21 skriftlærde en gruppe lærere som hadde ansvaret for å utlegge loven i det jødiske samfunnet. =retninger innenfor jødedommen. Men de skriftlærde og fariseerne tenkte straks: «Hva er dette for en, som spotter Gud? Hvem andre kan tilgi synder enn Gud alene?» 22Jesus visste hva de tenkte, og sa til dem: «Hva er det for tanker dere går med i hjertet? 23Hva er lettest å si: ‘Syndene dine er deg tilgitt’ eller: ‘Stå opp og gå’? 24#5,24 Menneskesønnen den betegnelsen Jesus bruker om seg selv flest ganger. Jf. Dan 7,13f. =Jesu titler. Men for at dere skal vite at Menneskesønnen har makt på jorden til å tilgi synder» – og nå vendte han seg til den lamme – «så sier jeg deg: Stå opp, ta båren din og gå hjem!» 25Og straks reiste mannen seg foran øynene på dem, tok båren han hadde ligget på, og gikk hjem mens han lovpriste Gud. 26Alle ble helt ute av seg av undring og priste Gud. De ble grepet av frykt og sa: «I dag har vi sett det utrolige!»
Jesus kaller Levi
(Matt 9,9; Mark 2,13–14)
27 # 5,27 tollboden Kapernaum lå rett ved den viktige handelsveien Via Maris mellom Syria og Middelhavet. =toll. Levi kalles i Matt 9,9 for Matteus. Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som het Levi. Han satt på tollboden. Jesus sa til ham: «Følg meg!» 28Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham.
Fest og faste
(Matt 9,10–17; Mark 2,15–22)
29Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. 30#15,2#5,30 disiplene Også fariseere og skriftlærde samlet egne elever, kalt disipler. tollere og syndere Innkreving av =toll og avgifter i Romerriket ble forpaktet bort til egne tjenestemenn. De var ofte fristet til å ta større toll enn de hadde rett til (Luk 3,12f). Jøder som påtok seg den slags arbeid, ble regnet som urene, ringeaktet av sine landsmenn og sidestilt med åpenbare syndere. Fariseerne og de skriftlærde blant dem murret og sa til disiplene: «Hvorfor spiser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» 31Men Jesus svarte dem: «Det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. 32#19,10; 1 Tim 1,15 Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse.»
33 # 5,33 faste å avstå fra mat og drikke. På Jesu tid var det vanlig at lovtro jøder fastet to dager i uken. De sa da til ham: «Disiplene til Johannes holder ofte faste og bønn, og det samme gjør fariseernes disipler, men dine spiser og drikker.» 34#Jes 62,5; Matt 9,15; Joh 3,29; 2 Kor 11,2; Ef 5,23ff; Åp 19,7 «Kan dere få bryllupsgjestene til å faste så lenge brudgommen er hos dem?» svarte Jesus. 35«Men det skal komme en tid da brudgommen blir tatt fra dem, og når de dagene kommer, da skal de faste.»
36Han fortalte dem også en lignelse: «Ingen river et stykke av et nytt klesplagg for å lappe et gammelt. For da rives jo det nye klesplagget i stykker, og lappen fra det nye passer ikke til det gamle. 37#5,37 skinnsekker Ny vin måtte lagres i nye skinnsekker, som utvidet seg og ikke revnet når vinen gjæret. Og ingen fyller ny vin i gamle skinnsekker. For da vil den nye vinen sprenge sekkene, vinen renner ut, og sekkene blir ødelagt. 38Nei, ny vin må fylles i nye skinnsekker. 39Og ingen som har drukket gammel vin, har lyst på ny. Han vil si at den gamle er best.»

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål