Lukas 4

4
Jesus blir fristet
(Matt 4,1–11; Mark 1,12–13)
1Fylt av Den hellige ånd vendte Jesus tilbake fra Jordan. Drevet av Ånden ble han ført omkring i ødemarken 2#Hebr 2,8; 4,15#4,2 ble fristet kan også oversettes «ble satt på prøve». =djevelen. i førti dager, og han ble fristet av djevelen. Han spiste ingenting i de dagene, og da de var gått, var han sulten. 3Da sa djevelen til ham: «Er du Guds Sønn, så si til denne steinen at den skal bli til brød.» 4#5 Mos 8,3#4,4 ikke av brød alene Noen håndskrifter fortsetter «men av hvert Guds ord». Jf. Matt 4,4. Men Jesus svarte: «Det står skrevet: Mennesket lever ikke av brød alene.»
5Så førte djevelen ham høyt opp og viste ham på et øyeblikk alle verdens riker 6og sa til ham: «Jeg vil gi deg all denne makt og herlighet. For makten er gitt i min hånd, og jeg gir den til hvem jeg vil. 7Om du bare faller ned og tilber meg, skal alt være ditt.» 8#5 Mos 6,13 Men Jesus svarte ham: «Det står skrevet:
Herren din Gud skal du tilbe,
og ham alene skal du tjene
9Så tok djevelen ham med til Jerusalem, stilte ham ytterst på tempelmuren og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra. 10#Sal 91,11f For det står skrevet:
Han skal gi englene sine befaling
om å bevare deg.
11Og:
De skal bære deg på hendene
så du ikke støter foten mot noen stein
12 # 5 Mos 6,16; 1 Kor 10,9 Men Jesus svarte ham: «Det er sagt:
Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve
13 # Hebr 4,15 Da djevelen var ferdig med å friste ham på alle måter, holdt han seg borte fra ham for en tid.
Jesus i synagogen i Nasaret
(Matt 4,12–17; 13,53–58; Mark 1,14–15; 6,1–6)
14 # Apg 10,37f I Åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og ryktet om ham spredte seg over hele området. 15#4,15 synagogene jødenes forsamlingssted. =synagoge. Han underviste i synagogene og fikk lovord av alle.
16 # 4,16 sabbaten jødenes hviledag. =fester og høytider. Da han … lese Ethvert mannlig forsamlingsmedlem kunne reise seg for å lese og preke fra Skriften. =synagoge. Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, 17rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet:
18 # Jes 61,1f # 4,18 Han har sendt meg Noen håndskrifter fortsetter «for å lege dem som har et sønderknust hjerte». Jf. Jes 61,1. sette … fri kan også oversettes «gi … tilgivelse». Jf. Jes 58,6; Matt 26,28; Mark 1,4. Herrens Ånd er over meg,
for han har salvet meg
til å forkynne et godt budskap for fattige.
Han har sendt meg for å rope ut
at fanger skal få frihet
og blinde få synet igjen,
for å sette undertrykte fri
19 og rope ut et nådens år fra Herren.
20Så rullet han bokrullen sammen, rakte den til synagogetjeneren og satte seg. Alle i synagogen stirret spent på ham. 21Han begynte da med å si: «I dag er dette skriftordet blitt oppfylt mens dere hørte på.» 22#Matt 12,46; Mark 6,3; Luk 3,23; Joh 2,12; 6,42; 7,5; Apg 1,14 Alle roste ham og undret seg over nådeordene som kom fra hans munn. «Er ikke dette Josefs sønn?» spurte de.
23Da sa Jesus til dem: «Dere vil sikkert minne meg om dette ordtaket: ‘Lege, leg deg selv!’ Dere vil si: ‘Vi har hørt om alt som har skjedd i Kapernaum. Gjør det samme her på ditt eget hjemsted!’» 24#Joh 4,44#4,24 Sannelig gjengir det hebr. ordet amen, «det står fast», «det er sikkert og sant». =amen. Og han la til: «Sannelig, jeg sier dere: Ingen profet blir godt mottatt på hjemstedet sitt. 25#1 Kong 17,1.9; Jak 5,17 Jeg sier dere som sant er: Det var mange enker i Israel den gang Elia levde, da himmelen var lukket i tre år og seks måneder og det ble en stor hungersnød i hele landet. 26Likevel ble ikke Elia sendt til noen av dem, bare til en enke i Sarepta i Sidon-landet. 27#2 Kong 5,1ff Og det var mange med hudsykdom i Israel på profeten Elisjas tid, men ingen av dem ble renset, bare syreren Naaman.»
28Alle i synagogen ble rasende da de hørte dette. 29De sprang opp og jaget ham ut av byen. De drev ham mot en skrent i åssiden der byen deres lå, og ville styrte ham utfor. 30Men han gikk midt gjennom flokken og dro bort.
En dag i Kapernaum
(Matt 8,14–17; Mark 1,21–39)
31 # Matt 4,13 Jesus tok veien ned til Kapernaum, en by i Galilea. Han underviste dem på sabbaten, 32#5 Mos 32,45; Matt 7,28f; 11,1; 13,53f; 19,1; 23,33; 26,1 og de var slått av undring over hans lære, for han talte med myndighet.
33I synagogen var det en mann som hadde en ond og uren ånd. Han satte i å rope av all kraft: 34#Joh 6,69#4,34 Guds Hellige betegner Jesus som Guds Sønn. =hellighet og renhet. «Hva vil du oss, Jesus fra Nasaret? Er du kommet for å ødelegge oss? Jeg vet hvem du er: Guds Hellige!» 35Men Jesus truet den og sa: «Ti stille og far ut av ham!» Den onde ånden rev mannen over ende midt iblant dem og fór ut av ham, men uten å skade ham. 36Alle ble forferdet, og de sa til hverandre: «Hva er dette for slags tale? Med makt og myndighet befaler han de urene åndene, og de farer ut.» 37Og ryktet om ham spredte seg overalt i omegnen.
38Jesus brøt opp fra synagogen og gikk hjem til Simon. Her lå Simons svigermor syk med høy feber, og de ba Jesus hjelpe henne. 39Han bøyde seg over henne og truet feberen, og den slapp henne. Straks sto hun opp og stelte for dem.
40 # Mark 5,23; 6,5; 7,32; 8,23; Luk 6,18; 13,13; Apg 9,12; 28,8 # 4,40 Ved solnedgang Det jødiske døgnet regnes fra solnedgang til solnedgang. Sabbaten (v. 31–39) varte fra fredag kveld til lørdag kveld. Jf. 3 Mos 23,32. =tidsregning. Ved solnedgang kom alle til ham med sine syke, som hadde mange slags plager. Han la hendene på hver enkelt av dem og helbredet dem. 41#3 Mos 14,2ff; Matt 8,29; 9,30; Mark 1,44; 3,12; 7,36; 8,30; 9,9; Luk 4,41 Det fór også onde ånder ut av mange mens de skrek og ropte: «Du er Guds Sønn!» Men han truet dem og påla dem strengt å tie, for de visste at han var Messias.
42 # Matt 14,23; Mark 1,35; 6,46; Luk 5,16; 6,12 Da det var blitt dag, dro han ut til et øde sted. Folk ga seg til å lete etter ham, og da de kom dit han var, forsøkte de å holde ham igjen, så han ikke skulle gå fra dem. 43#8,1 Men han sa til dem: «Også i de andre byene må jeg forkynne det gode budskapet om Guds rike. Det er det jeg er utsendt for.» 44#Matt 4,23#4,44 Judea her brukt vidt om hele provinsen. =landet. Og han fortsatte å forkynne i synagogene i Judea.

Markert nå:

Lukas 4: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring