Lukas 21

21
Den fattige enkens gave
(Mark 12,41–44)
1 # 2 Kong 12,9; Joh 8,20 # 21,1 tempelkisten kan betegne et skattkammer eller en offerkiste. Ett av tempelets ulike skattkammer var innredet for å ta i mot folkets gaver og avgifter, og der sto det offerkister til ulike formål. Jesus så opp og la merke til hvordan de rike la sine gaver i tempelkisten. 2#21,2 to småmynter angir her den minste myntenheten som var i bruk hos jødene. Da fikk han se en fattig enke legge to småmynter i den, 3og han sa: «Sannelig, jeg sier dere: Denne fattige enken har gitt mer enn noen av de andre. 4For alle de andre la gaver i kisten av sin overflod, men hun ga av sin fattigdom alt hun hadde å leve av.»
Jesus taler om de tider som skal komme
(21,5–38)
Tempelet skal ødelegges
(Matt 24,1–2; Mark 13,1–2)
5Det var noen som snakket om tempelet, hvor fint det var utsmykket med vakre steiner og tempelgaver. Da sa Jesus: 6#19,43f «Det skal komme dager da alt dere ser her, skal rives ned, så det ikke blir stein tilbake på stein.»
Trengselstiden begynner
(Matt 24,3–14; Mark 13,3–13)
7Da spurte de: «Mester, når skal dette skje, og hva er tegnet på at dette skal begynne?» 8#2 Tim 3,5#21,8 Det er jeg kan også oversettes «Jeg er». =Jesu titler. Han svarte:
«Pass på at dere ikke blir ført vill! For mange skal komme i mitt navn og si: ‘Det er jeg! Tiden er kommet!’ Men følg dem ikke. 9Når dere hører om krig og opprør, så la dere ikke skremme! For først må dette skje, men enden kommer ikke med en gang.» 10Og han fortsatte: «Folk skal reise seg mot folk og rike mot rike. 11Det skal bli kraftige jordskjelv, og mange steder hungersnød og pest. Det skal skje forferdelige ting og vise seg store tegn fra himmelen.
12 # Matt 10,17ff; Joh 15,18f; 16,2f Men før alt dette skjer, skal de legge hånd på dere og forfølge dere, utlevere dere til synagogene og kaste dere i fengsel, og for mitt navns skyld skal dere føres fram for konger og landshøvdinger. 13Da skal dere få vitne. 14#12,11 Men legg dere på sinne at dere ikke behøver å tenke ut på forhånd hvordan dere skal forsvare dere. 15#Apg 6,10 For jeg vil gi dere ord og visdom som ingen av deres motstandere skal kunne motstå eller motsi. 16#Matt 10,21f Men selv foreldre og søsken, slektninger og venner skal forråde dere og sende noen av dere i døden. 17Og dere skal hates av alle for mitt navns skyld. 18#12,7; Apg 27,34 Men ikke et hårstrå på hodet skal dere miste. 19Hold ut, så skal dere vinne livet!
Jerusalem skal bli ødelagt
(Matt 24,15–21; Mark 13,14–19)
20Når dere ser Jerusalem omringet av hærer, da skal dere vite at byen snart blir lagt øde. 21#17,31 Da må de som er i Judea, flykte opp i fjellene, de som er i byen, må komme seg ut, og de som er ute på landet, må ikke gå inn i byen. 22#Hos 9,7 For straffens tid er kommet, da alt som står skrevet, skal oppfylles. 23#23,29; 1 Kor 7,26 Ve dem som venter barn og dem som gir bryst i de dager! For det skal bli stor nød i landet; vreden skal ramme dette folket. 24#Jes 63,18; Jer 21,7; Rom 11,25; Åp 11,2 De skal falle for sverd og bli bortført til alle folkeslag som fanger. Og Jerusalem skal tråkkes under fot av hedninger helt til hedningenes tider er til ende.
Når Menneskesønnen kommer
(Matt 24,29–31; Mark 13,24–27)
25 # Jes 13,10; Joel 3,4.20; Hag 2,6.21; Åp 6,12ff Det skal vise seg tegn i sol og måne og stjerner, og på jorden skal folkene bli grepet av angst og rådløshet i larmen fra hav og brenninger. 26#Jes 34,4; Joel 2,10; Hag 2,6.21 Mennesker skal forgå av redsel og gru for det som kommer over jorden. For himmelens krefter skal rokkes. 27#Dan 7,13f; Sak 12,10.14; Matt 16,27; 26,64; Apg 1,11; Åp 1,7 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. 28Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.»
Lær av fikentreet
(Matt 24,32–35; Mark 13,28–32)
29 # 21,29 fikentreet De fleste trær i Israel er eviggrønne, men fikentreet mister bladene om høsten og skyter nye skudd igjen sent på våren. Han fortalte dem en lignelse:
«Se på fikentreet og alle andre trær! 30Når dere ser at de springer ut, vet dere av dere selv at nå er sommeren nær. 31Slik skal også dere vite, når dere ser dette skje, at Guds rike er nær. 32#9,27 Sannelig, jeg sier dere: Denne slekten skal ikke forgå før alt dette skjer. 33#Jes 40,8; 51,6; Matt 5,18; Luk 16,17 Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldri forgå.
Våk og be
34 # 17,27; 1 Tess 5,2ff Vær på vakt og la ikke hjertet bli sløvet av rangel og drikk og dagliglivets bekymringer, så den dagen plutselig kommer over dere 35#Jes 24,17 som en snare. For den dagen skal komme over alle som bor over hele jorden. 36#12,40 Våk hver tid og stund og be om å få kraft til å komme velberget fra alt det som skal hende, og bli stående for Menneskesønnen.»
37 # 19,47 Om dagen var Jesus i tempelet og underviste, men om kvelden gikk han ut til den høyden som heter Oljeberget, og ble der natten over. 38Og tidlig om morgenen flokket folket seg om ham på tempelplassen for å høre ham.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring

;