Lukas 19
N11BM

Lukas 19

19
Sakkeus
1Han kom inn i Jeriko og dro gjennom byen. 2#19,2 overtoller kanskje med ansvaret for tollinnkrevingen innen et større område. Varer fra området øst for Jordanelven ble ført til Jerusalem via Jeriko. Der var det en mann som het Sakkeus. Han var overtoller og svært rik. 3Han ville gjerne se hvem Jesus var, men han kunne ikke komme til for folkemengden, for han var liten av vekst. 4#19,4 morbærtre kan også oversettes «morbærfikentre» eller «sykomortre», et tre som kan bli opptil 15 m høyt med store greiner som vokser fra en lav stamme. Da løp han i forveien og klatret opp i et morbærtre for å få se ham på et sted hvor han måtte komme forbi. 5Og da Jesus kom dit, så han opp og sa til ham: «Sakkeus, skynd deg og kom ned! For i dag må jeg ta inn hos deg.» 6Han skyndte seg da ned og tok imot ham med glede. 7#15,2+ Men alle som så det, murret og sa: «Han har tatt inn hos en syndig mann.» 8#2 Sam 12,6#19,8 firedobbelt Ifølge 3 Mos 5,16–24 skal uhederlig ervervet eiendom tilbakebetales med en femtedels tillegg. Stjålet buskap skal ifølge 2 Mos 22,1 erstattes fire- eller femdobbelt. Men Sakkeus sto fram og sa til Herren: «Herre, halvparten av alt jeg eier, gir jeg til de fattige, og har jeg presset penger av noen, skal de få firedobbelt igjen.» 9Da sa Jesus til ham: «I dag er frelse kommet til dette huset, for også han er en Abrahams sønn. 10#Esek 34,16.22; Matt 9,13; Luk 5,32; 15,4.6 For Menneskesønnen er kommet for å lete etter de bortkomne og berge dem.»
Lignelsen om pundene
(Matt 25,14–30)
11Mens de sto og hørte på dette, fortalte Jesus også en lignelse. For han var nær Jerusalem, og de trodde at Guds rike straks ville komme til syne. 12#Mark 13,34#19,12 innsatt som konge I land under romersk herredømme måtte lokale regenter godkjennes av keiseren. Han sa:
«En mann av høy ætt skulle dra til et land langt borte for å bli innsatt som konge og deretter vende tilbake. 13#19,13 ti pund Ett pund tilsvarer 100 daglønner. =mynt. Han kalte til seg ti av tjenerne sine, ga dem ti pund og sa: ‘Driv handel med disse pengene til jeg kommer igjen.’ 14#Sal 2,2f Men landsmennene hans hatet ham og lot sendemenn dra etter ham for å si: ‘Vi vil ikke ha denne mannen til konge over oss.’
15Da mannen kom tilbake som konge, kalte han til seg de tjenerne som hadde fått pengene, for å finne ut hvor mye de hadde tjent. 16Den første kom fram og sa: ‘Herre, det pundet du ga meg, har kastet av seg ti pund.’ 17#16,10 Han svarte: ‘Det er bra, du gode tjener. Fordi du har vært tro i smått, skal du få styre ti byer.’ 18Den andre kom og sa: ‘Herre, det pundet du ga meg, har gitt fem pund.’ 19Og til ham sa kongen: ‘Du skal ha fem byer under deg.’ 20Så kom det enda en. Han sa: ‘Herre, her er pundet ditt, jeg har hatt det liggende i et tørkle. 21Jeg var redd deg, for du er en streng mann som tar ut det du ikke har satt inn, og høster det du ikke har sådd.’ 22Han svarte: ‘Etter dine egne ord dømmer jeg deg, du dårlige tjener! Du visste at jeg er en streng mann som tar ut det jeg ikke har satt inn, og høster det jeg ikke har sådd. 23Hvorfor overlot du ikke da pengene mine til en som driver med utlån, så jeg kunne fått dem igjen med renter når jeg kom tilbake?’ 24Og han sa til dem som sto der: ‘Ta pundet fra ham og gi det til ham som har ti fra før!’ 25‘Herre’, sa de, ‘han har jo ti pund.’ 26#Matt 13,12; Mark 4,25; Luk 8,18 ‘Ja, men jeg sier dere: Den som har, skal få, og den som ikke har, skal bli fratatt selv det han har. 27Men disse fiendene mine, som ikke ville ha meg til konge, dem skal dere føre hit og hugge dem ned foran øynene på meg.’»
Jesus kommer til Jerusalem
(19,28–21,4)
Jesus rir inn i Jerusalem
(Matt 21,1–11; Mark 11,1–11; Joh 12,12–16)
28 # 9,51+ Da han hadde sagt dette, gikk han videre på sin vei opp mot Jerusalem. 29Og da han kom nær Betfage og Betania, ved den høyden som heter Oljeberget, sendte han to av disiplene av sted 30og sa: «Gå inn i landsbyen som ligger foran dere! Når dere kommer inn i den, skal dere finne en eselfole som står bundet, og som det aldri har sittet noe menneske på. Løs den og lei den hit! 31Og om noen spør dere: ‘Hvorfor løser dere den?’ skal dere svare: ‘Herren har bruk for den.’»
32 # 22,13 De to gikk av sted, og de fant det slik som han hadde sagt. 33Da de løste folen, spurte de som eide den: «Hvorfor løser dere folen?» 34«Herren har bruk for den», svarte de. 35Så leide de folen til Jesus, la kappene sine på den og lot Jesus sette seg opp. 36Og der han red fram, bredte folk ut kappene sine på veien.
37Da han nærmet seg skråningen ned fra Oljeberget, begynte hele mengden av disipler i sin glede å lovprise Gud høylytt for alle de mektige gjerningene de hadde sett. De ropte:
38 # Sal 118,26; Luk 2,14 # 19,38 Velsignet … navn! Lovprisningsropet er fra Sal 118,26, men her er ordet «kongen» føyd inn. Jf. Joh 12,13; Sak 9,9. «Velsignet er han, kongen,
som kommer i Herrens navn!
Fred i himmelen
og ære i det høyeste!»
39Noen fariseere i folkemengden sa til ham: «Mester, tal disiplene dine til rette!» 40Men han svarte: «Jeg sier dere: Dersom de tier, skal steinene rope.»
Jesus gråter over Jerusalem
41 # 13,34f Da Jesus kom nærmere og så byen, gråt han over den 42#5 Mos 32,28f; Luk 8,10 og sa: «Hadde du bare på denne dagen forstått, du også, hva som tjener til fred! Men nå er det skjult for øynene dine. 43#Jes 29,3; Esek 21,27 Det skal komme dager over deg da fiendene dine kaster en voll opp omkring deg, omringer deg og trenger inn på deg fra alle kanter. 44#Mi 3,12; Luk 1,68; 7,16; 21,6 De skal slå deg og barna dine til jorden, og det skal ikke bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke forsto at tiden var kommet da Herren gjestet deg.»
Tempelet skal være et bønnens hus
(Matt 21,12–17; Mark 11,15–19; Joh 2,13–16)
45 # 19,45 tempelplassen forgården foran tempelet. =Guds bolig. Så gikk Jesus inn på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som drev handel der. 46#Jes 56,7; Jer 7,11 Han sa til dem: «Det står skrevet:
Mitt hus skal være et bønnens hus.
Men dere har gjort det til en røverhule.»
47 # 20,19; 21,37; 22,2.53 Hver dag var han på tempelplassen og underviste. Overprestene og de skriftlærde og alle folkets ledere ville gjerne få tatt livet av ham. 48Men de fant ikke noen måte å gjøre det på, for hele folket hang ved ham og hørte på ham.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.