3. Mosebok 8

8
Aron og sønnene hans blir vigslet
1 Herren sa til Moses: 2#2 Mos 28,1–29,35; 30,30; 40,9–15 «Hent Aron og sønnene hans, ta presteklærne, salvingsoljen, syndofferoksen, de to værene og kurven med usyret brød. 3Kall sammen hele menigheten ved inngangen til telthelligdommen!» 4Moses gjorde som Herren hadde pålagt ham, og menigheten samlet seg ved inngangen til telthelligdommen. 5Moses sa til menigheten: «Dette har Herren pålagt meg å gjøre.»
6Så førte Moses Aron og sønnene hans fram og vasket dem med vann. 7#8,7 efod-drakten øversteprestens drakt. =prest. Han tok på Aron kjortelen, spente beltet om ham, kledde ham i kappen, hengte efod-drakten på ham med beltet som hørte til, og festet drakten på ham med det. 8#8,8 urim og tummim hellige gjenstander som ble brukt til loddkasting for å finne Guds vilje. >2 Mos 28,30. =prest. Han satte bryststykket på ham, og i bryststykket la han urim og tummim. 9Han satte turbanen på hodet hans, og foran på turbanen festet han gullplaten, det hellige diademet, slik Herren hadde pålagt ham.
10 # 2 Mos 30,25ff Så tok Moses salvingsoljen og salvet Guds bolig og alt som var i den, og helliget det. 11Sju ganger skvettet han olje over alteret og salvet alteret og alt som hørte til det, og vaskekaret med understell. Slik helliget han det. 12#2 Mos 29,7ff Noe av salvingsoljen helte han over Arons hode og salvet og helliget ham. 13Moses førte Arons sønner fram, kledde dem i kjortler, spente beltet om dem og bandt turbanene på dem, slik Herren hadde pålagt ham.
14Så førte han fram syndofferoksen, og Aron og sønnene hans la hendene på hodet til oksen. 15#8,15 alterhornene =horn, alterhorn. Den ble slaktet, og Moses tok blodet og strøk det på alterhornene med fingeren og renset alteret for synd. Resten av blodet helte han ut ved foten av alteret. Slik gjorde han soning for alteret og helliget det. 16Så tok han alt fettet på innvollene og leverlappen og begge nyrene med fettet som var på dem. Moses lot det gå opp i røyk på alteret. 17Men oksen med skinn, kjøtt og mageinnhold brente han i ilden utenfor leiren, slik Herren hadde pålagt ham.
18Så førte han fram brennofferværen, og Aron og sønnene hans la hendene på hodet til væren. 19Den ble slaktet, og Moses stenket blodet rundt om på alteret. 20Væren ble delt opp, og Moses lot både hodet og stykkene og fettet gå opp i røyk. 21Innvollene og beina ble vasket med vann. Så lot Moses hele væren gå opp i røyk på alteret. Det var et brennoffer til en duft som er behagelig for Herren, et gaveoffer for Herren slik han hadde pålagt Moses.
22 # 2 Mos 29,19ff Så førte han fram den andre væren, vigslingsværen, og Aron og sønnene hans la hendene på hodet til væren. 23Den ble slaktet, og Moses tok noe av blodet og strøk på Arons høyre øreflipp, på høyre tommelfinger og høyre stortå. 24Så ble Arons sønner ført fram, og Moses strøk noe av blodet på deres høyre øreflipp, høyre tommelfinger og høyre stortå. Resten av blodet stenket han rundt om på alteret. 25Han tok fettet, både fetthalen, alt fettet på innvollene, leverlappen, begge nyrene med fettet som var på dem, og dessuten det høyre låret. 26Fra kurven med usyret brød som sto for Herrens ansikt, tok han en rund, usyret kake, en oljekake og et flatt brød og la det på fettstykkene og det høyre låret. 27Alt dette la han i hendene på Aron og sønnene hans og lot dem svinge det som et svingeoffer for Herrens ansikt. 28Moses tok det av hendene deres og lot det gå opp i røyk på alteret sammen med brennofferet. Det var et innvielsesoffer til en duft som er behagelig for Herren. Et gaveoffer for Herren var det. 29Så tok Moses bryststykket og svingte det som et svingeoffer for Herrens ansikt. Det var den delen Moses fikk av vigslingsværen, slik Herren hadde pålagt ham.
30Så tok Moses noe av salvingsoljen og av blodet som sto på alteret, og skvettet det på Aron og klærne hans og på sønnene hans og klærne deres. Slik helliget han Aron og klærne hans og sønnene og klærne deres.
31 # 2 Mos 29,32 Og Moses sa til Aron og sønnene hans: «Dere skal koke kjøttet ved inngangen til telthelligdommen og spise det der sammen med brødet i vigslingskurven, slik jeg har gitt påbud om: Aron og sønnene hans skal spise det. 32Men det som blir igjen av kjøttet og brødet, skal dere brenne opp. 33#2 Mos 29,35 Og i sju dager skal dere ikke forlate inngangen til telthelligdommen, helt til den dagen innvielsestiden er til ende. I sju dager skal innvielsen vare. 34Som dere har gjort det i dag, slik har Herren påbudt at det skal gjøres siden, til soning for dere. 35Dere skal holde dere ved inngangen til telthelligdommen i sju dager, både dag og natt, og akte på det som Herren har bestemt, så dere ikke skal miste livet. For det har jeg fått påbud om.»
36Og Aron og sønnene hans gjorde alt det som Herren hadde pålagt dem gjennom Moses.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring