3. Mosebok 13
N11BM

3. Mosebok 13

13
Hudsykdom
1 Herren sa til Moses og Aron: 2#5 Mos 24,8#13,2 hudsykdom Det hebr. ordet som er brukt her, og som tidligere ble oversatt med «spedalskhet», betegner forskjellige utslett og hudsykdommer. =sykdommer. Ordet brukes også om mugg på klær og om sopp i hus. Jf. 13,47ff; 14,33ff. Når noen får en blemme, et utslett eller en lys flekk på huden, kan det være et angrep av hudsykdom. Da skal han føres til presten Aron eller til en av sønnene hans, prestene. 3Presten skal undersøke det området på huden som er angrepet. Hvis hårene der er blitt hvite og området ser ut til å ligge dypere enn huden, da er det et angrep av hudsykdom. Når han ser det, skal presten erklære ham for uren. 4Men hvis flekken er hvit og den ikke ser ut til å ligge dypere enn huden og hårene på den ikke er blitt hvite, da skal presten holde den som er angrepet, innestengt i sju dager. 5Den sjuende dagen skal presten undersøke ham igjen. Hvis området som er angrepet, er uforandret og ikke har bredt seg på huden, skal presten holde ham innestengt i sju dager til. 6Den sjuende dagen skal presten undersøke ham enda en gang. Har området bleknet og ikke bredt seg på huden, skal presten erklære ham for ren. Det er bare et utslett. Han skal vaske klærne sine, og så er han ren. 7Men hvis utslettet likevel brer seg etter at han har vist seg for presten for å bli erklært for ren, skal han vise seg for presten enda en gang. 8Presten skal undersøke ham. Har utslettet bredt seg på huden, skal presten erklære ham for uren. Da er det hudsykdom.
9Når noen er angrepet av hudsykdom, skal han føres til presten. 10Presten skal undersøke ham. Hvis det er en hvit blemme på huden og hårene på den er blitt hvite og det gror villkjøtt i den, 11da er hudsykdommen varig, og presten skal erklære ham for uren. Han skal ikke stenge ham inne, for han er alt uren. 12Men hvis sykdommen bryter ut på huden og dekker den syke fra hode til fot, så vidt presten kan se, 13da skal presten undersøke ham. Dekker sykdommen hele kroppen, skal presten erklære den syke for ren. Når han er blitt hvit over det hele, er han ren. 14Men så snart det viser seg villkjøtt på ham, er han uren. 15Når presten ser villkjøttet, skal han erklære ham for uren. For villkjøttet er urent. Da er det hudsykdom. 16Men hvis villkjøttet forsvinner og huden blir hvit, skal han gå til presten. 17Presten skal undersøke ham. Hvis området som er angrepet, er blitt hvitt, skal presten erklære den syke for ren. Da er han ren.
18Får noen en byll på huden og den blir helbredet, 19men det så kommer en hvit blemme eller en lyserød flekk der byllen var, da skal han vise seg for presten. 20Presten skal undersøke ham. Hvis flekken ligger dypere enn huden og hårene på den er blitt hvite, skal presten erklære ham for uren. Det er et angrep av hudsykdom, den har brutt ut i byllen. 21Men hvis presten undersøker flekken og det ikke er hvite hår der og den ikke ligger dypere enn huden og den er blek, da skal presten holde ham innestengt i sju dager. 22Hvis den da brer seg på huden, skal presten erklære ham for uren. Da er det hudsykdom. 23Men hvis den lyse flekken holder seg på samme sted uten å bre seg, da er det bare arr etter byllen, og presten skal erklære ham for ren.
24Har noen fått et brannsår på huden, og kjøttet som gror i såret, viser seg som en lyserød eller hvit flekk, 25skal presten undersøke den. Hvis hårene på flekken er blitt hvite og den ligger dypere enn huden, da er det hudsykdom som har brutt ut i brannsåret, og presten skal erklære ham for uren. Det er et angrep av hudsykdom. 26Men hvis presten undersøker den lyse flekken og det ikke er hvite hår på den og den ikke ligger dypere enn huden og den er blek, da skal han holde mannen innestengt i sju dager. 27Den sjuende dagen skal presten undersøke ham. Hvis flekken da har bredt seg på huden, skal presten erklære ham for uren. Det er et angrep av hudsykdom. 28Men hvis flekken er blek og har holdt seg på samme sted uten å bre seg, da er det en blemme etter brannsåret, og presten skal erklære ham for ren. For dette er bare arr etter brannsåret.
29Når en mann eller kvinne blir angrepet av sykdom på hodet eller i skjegget, 30skal presten undersøke området som er angrepet. Hvis det ser ut til å ligge dypere enn huden og det er gule, tynne hår på det, skal presten erklære den syke for uren. Det er skurv, hudsykdom på hodet eller i skjegget. 31Når presten undersøker området som er angrepet av skurv, og det ser ut til at det ikke ligger dypere enn huden, og at det ikke er svarte hår på det, da skal han holde den som er angrepet, innestengt i sju dager. 32Den sjuende dagen skal presten undersøke det. Hvis skurven ikke har bredt seg, hvis det ikke er gule hår på den, og hvis den ikke ser ut til å ligge dypere enn huden ellers, 33da skal den som har skurv, barbere seg, men ikke selve skurven, og presten skal holde ham innestengt i sju dager til. 34Den sjuende dagen skal presten undersøke skurven. Hvis skurven ikke har bredt seg på huden og ikke ser ut til å ligge dypere enn huden ellers, skal presten erklære den syke for ren. Han skal vaske klærne sine, og så er han ren. 35Hvis skurven likevel brer seg på huden etter at han er erklært for ren, 36skal presten undersøke ham. Har skurven bredt seg på huden, skal presten ikke lete etter gule hår. Da er han uren. 37Men hvis skurven holder seg på samme sted, så vidt presten kan se, og det har vokst svarte hår på den, da er skurven helbredet. Da er han ren, og presten skal erklære ham for ren.
38Når en mann eller kvinne får lyse flekker på kroppen, hvite flekker, 39da skal presten undersøke dem. Er det bleke, hvite flekker på huden, er det bare et ufarlig utslett som har brutt ut. Da er han ren.
40Når en mann mister håret på hodet, blir han flintskallet, men han er ren. 41Hvis han mister håret i pannen, blir han skallet, men han er ren. 42Men er det en lyserød flekk der han er skallet, enten det er i bakhodet eller i pannen, da er det hudsykdom som bryter ut. 43Presten skal undersøke ham. Hvis det er en lyserød blemme i bakhodet eller pannen og det ser ut til å være hudsykdom, 44da har han fått denne sykdommen. Da er han uren. Presten skal erklære ham for uren. Han har hudsykdom i hodet.
45 # Esek 24,17.22; Mi 3,7 Den som er angrepet av en slik sykdom, skal flerre klærne sine og la håret henge fritt. Han skal skjule skjegget og rope: «Uren, uren!» 46#14,3; 4 Mos 5,2f; 12,14 Så lenge han er angrepet, er han uren. Han skal bo for seg selv. Utenfor leiren skal han holde til.
Sykdom på klær
47 # 13,47 muggsykdom Samme hebr. ord er oversatt «hudsykdom» og «soppsykdom». Jf. 13,2ff; 14,33ff. Det kan hende at det kommer et angrep av muggsykdom på et klesplagg av ull eller lin 48eller på noe som er vevd eller knyttet av lin eller ull, eller på skinn eller noe som er laget av skinn. 49Det er grønnlige eller rødlige områder på klesplagget eller skinnet eller det som er vevd eller knyttet eller laget av skinn. Da er det et angrep av muggsykdom. Det skal vises fram for presten. 50Presten skal undersøke plagget som er angrepet, og holde det innelåst i sju dager. 51Den sjuende dagen skal han undersøke det igjen. Har angrepet da bredt seg på klesplagget eller på det som er vevd eller knyttet, eller på skinnet eller på det som er laget av skinn, da er det tærende sykdom. Da er det urent. 52Han skal brenne opp det som er angrepet, enten det er et klesplagg eller noe som er vevd eller knyttet av ull eller lin, eller noe som er laget av skinn. For det er tærende sykdom. Det skal brennes opp. 53Men hvis presten undersøker det, og angrepet ikke har bredt seg på klesplagget eller på det som er vevd eller knyttet eller laget av skinn, 54da skal han sette noen til å vaske det som er angrepet, og holde det innelåst i sju dager til. 55Så skal presten undersøke det etter at det er vasket. Hvis plagget som er angrepet, ikke ser annerledes ut enn før, da er det urent, selv om angrepet ikke har bredt seg. Du skal brenne det opp. Det er slikt som eter seg inn, på retten eller vrangen. 56Men hvis presten undersøker det og området som er angrepet, er blitt blekt etter vasken, da skal han rive det av klesplagget eller skinnet eller av det som er vevd eller knyttet. 57Viser sykdommen seg igjen på klesplagget eller på det som er vevd eller knyttet eller laget av skinn, da bryter den ut. Du skal brenne opp det som er angrepet. 58Men går det av i vask på klesplagget eller det som er vevd eller knyttet eller laget av skinn, da skal det vaskes en gang til. Da er det rent.
59Dette er loven om angrep av muggsykdom på klær av ull eller lin og på det som er vevd eller knyttet, og på alle slags ting av skinn. Etter den skal de erklæres for rene eller urene.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.