3. Mosebok 1
N11BM

3. Mosebok 1

1
Brennofferet
1 # 1,1 telthelligdommen =Guds bolig. Herren ropte på Moses og talte til ham fra telthelligdommen: 2#1,2 offer =offer og soning. Tal til israelittene og si til dem: Når noen hos dere bærer fram et offer for Herren, skal dere ta det fra buskapen, enten av storfeet eller av småfeet.
3 # 6,2f # 1,3 brennoffer =offer og soning. Hvis det er et brennoffer av storfeet, skal han bære fram et hanndyr uten feil. Han skal ofre det foran inngangen til telthelligdommen, så han kan vinne velvilje for Herrens ansikt. 4Han skal legge hånden på brennofferets hode, så det kan bli tatt imot med velvilje og gjøre soning for ham. 5Så skal han slakte oksen for Herrens ansikt, og Arons sønner, prestene, skal ofre blodet og stenke det rundt om på alteret ved inngangen til telthelligdommen. 6Deretter skal han flå brennofferet og dele det opp i stykker. 7Arons sønner, prestene, skal gjøre opp ild på alteret og legge ved på ilden. 8De skal legge kjøttstykkene, hodet og fettet på veden som er lagt på alterilden. 9#1,9 gaveoffer =offer og soning. Innvollene og skankene skal vaskes i vann. Så skal presten la alt gå opp i røyk på alteret som et brennoffer, et gaveoffer med duft som er behagelig for Herren.
10Hvis det er et brennoffer av småfeet, av sauene eller geitene, skal han ofre et hanndyr uten feil. 11Det skal han slakte på nordsiden av alteret, for Herrens ansikt, og Arons sønner, prestene, skal stenke blodet rundt om på alteret. 12Deretter skal han dele det opp i stykker, også hodet og fettet, og presten skal legge alt på veden som er lagt på alterilden. 13Innvollene og skankene skal vaskes i vann. Så skal presten bære det hele fram og la det gå opp i røyk på alteret som et brennoffer, et gaveoffer med duft som er behagelig for Herren.
14 # 5,7f Hvis brennofferet for Herren er en fugl, skal han bære fram et offer av turtelduene eller dueungene. 15Presten skal bringe fuglen fram til alteret, vri av hodet og la det gå opp i røyk på alteret. Blodet skal presses ut mot alterveggen. 16#1,16 kråsen med det som er i den kan også oversettes «kråsen og fjærene». Han skal fjerne kråsen med det som er i den, og kaste den på østsiden av alteret, der den fete offerasken ligger. 17Så skal han kløyve fuglen ved vingene uten å dele den helt. Presten skal la den gå opp i røyk på alteret, på veden over ilden, som et brennoffer, et gaveoffer med duft som er behagelig for Herren.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål