Josva 4

4
De tolv steinene
1Da hele folket var kommet vel over Jordan, sa Herren til Josva: 2#3,12 «Velg dere tolv menn av folket, én fra hver stamme, 3og befal dem: Ta opp tolv steiner fra det stedet midt i Jordan hvor prestene står, bær dem med dere over, og legg dem ned der dere slår leir i natt.»
4Da kalte Josva til seg de tolv mennene han hadde utpekt blant israelittene, én fra hver stamme, 5#1 Kong 18,31 og sa til dem: «Gå midt ut i Jordan, foran paktkisten til Herren deres Gud! Ta så opp en stein hver og legg den på skulderen, like mange steiner som det er stammer i Israel. 6#2 Mos 12,26; 5 Mos 6,20 Dette skal være et tegn mellom dere. Når barna deres i morgen spør: Hva betyr disse steinene? 7skal dere svare: Vannet i Jordan ble borte foran Herrens paktkiste. Da den kom ut i elven, ble vannet i Jordan borte, og disse steinene skal israelittene ha som et minne om det for all fremtid.»
8Israelittene gjorde som Josva hadde befalt dem. Midt ute i Jordan tok de tolv steiner, like mange som Israels stammer, slik som Herren hadde sagt til Josva. De bar dem med seg til leiren og la dem ned der. 9Og midt ute i Jordan, på det stedet hvor prestene med paktkisten hadde stått, reiste Josva tolv steiner. De er der den dag i dag.
10Prestene som bar kisten, ble stående midt ute i Jordan til alt det var utført som Herren hadde befalt Josva å si til folket, slik også Moses hadde befalt Josva. Folket skyndte seg over elven. 11Da alle var kommet over, gikk prestene videre foran folket med Herrens paktkiste. 12#4 Mos 32,21.29 Rubenittene og gadittene og halvparten av Manasses stamme gikk fullt rustet i spissen for israelittene, slik som Moses hadde sagt dem. 13Omtrent førti tusen mann, væpnet til strid, gikk for Herrens ansikt over elven mot slettene ved Jeriko for å kjempe. 14#3,7 Den dagen gjorde Herren Josva stor i israelittenes øyne, og så lenge han levde, fryktet de ham slik de hadde fryktet Moses.
15 Herren sa til Josva: 16#4,16 vitnesbyrdet de to steintavlene som lå i paktkisten. Jf. 2 Mos 40,20. =Guds bolig. «Si til prestene som bærer kisten med vitnesbyrdet, at de skal stige opp av Jordan.» 17Og Josva befalte prestene: «Stig opp av Jordan!» 18#3,15f Med det samme prestene som bar Herrens paktkiste, steg opp av Jordan og satte foten på tørt land, vendte vannet i Jordan tilbake igjen og flommet over sine bredder som før.
19 # 4,19 Gilgal by i Jordan-dalen, et viktig religiøst og politisk sentrum helt fram til kongetiden. Jf. 1 Sam 7,16; 10,8. Navnet er avledet av hebr. galal, «å velte». Jf. 5,9. Det var den tiende dagen i den første måneden at folket steg opp av Jordan. De slo leir i Gilgal, ved Jerikos østgrense. 20De tolv steinene som de hadde tatt med seg fra Jordan, reiste Josva i Gilgal, 21og han sa til israelittene: «Når barna deres i morgen spør sine fedre: Hva betyr disse steinene? 22skal dere forklare det for barna og si: Her gikk israelittene over Jordan på tørt land. 23#2 Mos 14,21fHerren deres Gud tørket ut vannet i Jordan for dere til dere hadde gått over, slik Herren deres Gud gjorde med Sivsjøen, som han tørket ut for oss til vi hadde gått over. 24Dette gjorde han for at alle jordens folk skal skjønne at Herrens hånd er sterk, og for at dere alle dager skal frykte Herren deres Gud.»

Markert nå:

Josva 4: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring