Josva 21

21
Levittenes byer
1Levittenes familieoverhoder kom til presten Elasar, til Josva, Nuns sønn, og til familieoverhodene i de andre israelittiske stammene 2#4 Mos 35,2ff og talte til dem i Sjilo i Kanaan. De sa: «Herren har gjennom Moses gitt påbud om at vi skulle få byer å bo i, med beitemarker omkring for husdyrene våre.» 3Da ga israelittene disse byene av sin eiendom til levittene, med tilhørende beitemarker, slik Herren hadde befalt:
4Først falt loddet på Kehat-slektene. Ved loddkastingen fikk presten Arons etterkommere blant levittene tretten byer fra Judas, Simons og Benjamins stammer. 5#1 Krøn 6,61–63 De andre Kehat-slektene fikk ved loddkastingen ti byer fra slektene i Efraims og Dans stammer og halvparten av Manasses stamme.
6Gersjons etterkommere fikk ved loddkastingen tretten byer fra slektene i Jissakar-, Asjer- og Naftali-stammene og fra den halvparten av Manasses stamme som bodde i Basan.
7Meraris etterkommere, slekt for slekt, fikk tolv byer fra Ruben-, Gad- og Sebulon-stammene.
8Disse byene med tilhørende beitemarker ga israelittene til levittene ved loddkasting, slik Herren hadde påbudt gjennom Moses.
9De byene som nå nevnes, er byene som ble gitt fra Judas og Simons stammer. 10#1 Krøn 6,54–60 De ble gitt til aronittene, som var av Kehats slekt og stammet fra Levi, for loddet falt først på dem. 11De fikk Kirjat-Arba, det er Hebron i Judas fjelland, med beitemarker som hørte til. Arba var anakittenes stamfar. 12#14,13f Men byens åkerjord og landsbyer ga de Kaleb, Jefunnes sønn, som hans eiendom.
13 # 21,13 Hebron Levittene fikk ikke enerett til større byer som Hebron og Sikem (v. 21), men de fikk tilholdssted og rettigheter der sammen med de andre innbyggerne. Arons etterkommere, prestene, fikk disse byene: Hebron, tilfluktsbyen for drapsmenn, med tilhørende beitemarker, og Libna med beitemarker, 14Jattir og Esjtemoa med beitemarker, 15Holon og Debir med beitemarker, 16Ajin, Jutta og Bet-Sjemesj med beitemarker, i alt ni byer fra disse to stammene. 17Fra Benjamins stamme fikk de Gibeon og Geba med beitemarker, 18Anatot og Almon med beitemarker, i alt fire byer. 19Til sammen fikk Arons etterkommere, prestene, tretten byer med beitemarker som hørte til.
20 # 1 Krøn 6,66–81 Levittene fra de andre Kehat-slektene fikk ved loddkastingen byer fra Efraims stamme. 21De fikk Sikem i Efraims fjelland, som var tilfluktsby for drapsmenn, med beitemarker som hørte til, og Geser med beitemarker, 22Kibsajim og Bet-Horon med beitemarker, i alt fire byer. 23Fra Dans stamme fikk de Elteke og Gibbeton med beitemarker, 24Ajjalon og Gat-Rimmon med beitemarker, i alt fire byer. 25Fra halvparten av Manasses stamme fikk de Taanak og Jibleam med beitemarker, i alt to byer. 26Til sammen fikk Kehats etterkommere ti byer med beitemarker som hørte til.
27De levittslektene som stammet fra Gersjon, fikk Golan i Basan, som var tilfluktsby for drapsmenn, og Beesjtera, to byer med beitemarker, fra halvparten av Manasses stamme. 28Fra Jissakars stamme fikk de Kisjon og Daberat med beitemarker, 29Jarmut og En-Gannim med beitemarker, i alt fire byer. 30Fra Asjers stamme fikk de Misjal og Abdon med beitemarker, 31Helkat og Rehob med beitemarker, i alt fire byer. 32Fra Naftalis stamme fikk de Kedesj i Galilea, som var tilfluktsby for drapsmenn, Hammat-Dor og Kartan med beitemarker, altså tre byer. 33Til sammen fikk Gersjons etterkommere tretten byer med beitemarker omkring.
34Resten av levittene, som stammet fra Merari, fikk disse byene: fra Sebulons stamme Jokneam og Karta med beitemarker, 35Dimna og Nahalal med beitemarker, i alt fire byer; 36fra Rubens stamme Beser og Jahsa med beitemarker, 37Kedemot og Mefaat med beitemarker, i alt fire byer; 38fra Gads stamme Ramot i Gilead, som var tilfluktsby for drapsmenn, med beitemarker, og Mahanajim med beitemarker, 39Hesjbon og Jaser med beitemarker, i alt fire byer. 40Til sammen fikk Meraris slekter, som utgjorde resten av levittene, tolv byer ved loddkastingen.
41 # 4 Mos 35,7 Alle levittbyene lå innenfor israelittenes eiendom. Det var førtiåtte byer med beitemarker. 42Hver av disse byene hadde beitemarker som hørte til. Slik var det med dem alle.
43 # 1 Mos 12,7+ Slik ga Herren Israel hele det landet som han med ed hadde lovet å gi fedrene deres. De inntok landet og bosatte seg der. 44#5 Mos 11,25; Jos 6,2+Herren lot dem finne hvile og ha fred på alle kanter, slik han hadde lovet fedrene. Ingen fiender kunne stå seg mot dem, for Herren ga alle fiender i deres hender. 45#23,14; Jes 55,10f Alle løfter som Herren ga til Israels hus, ble oppfylt. Alt skjedde slik det var blitt lovet.

Markert nå:

Josva 21: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring