Josva 1

1
Josva blir leder
1 # 2 Mos 14,31; 4 Mos 12,7f; 27,18ff; 5 Mos 31,7.23; 34,5.9; Jos 1,7 Da Moses, Herrens tjener, var død, sa Herren til hans medhjelper Josva, Nuns sønn: 2«Min tjener Moses er død. Gjør deg nå klar til å gå over Jordan, du og hele dette folket, inn i det landet som jeg vil gi til dem, til israelittene. 3#5 Mos 11,24f; Jos 14,9 Hvert sted dere setter foten på, gir jeg dere, slik som jeg lovet Moses. 4#1,4 fra … Eufrat >1 Mos 15,18. Området deres skal strekke seg fra ørkenen og Libanon til den store elven Eufrat, hele hetittlandet, og helt ut til Storhavet, der solen går ned. 5#5 Mos 7,24; 20,1; 31,8.23 Så lenge du lever, skal ingen kunne holde stand mot deg. Jeg vil være med deg slik jeg var med Moses. Jeg svikter deg ikke og forlater deg ikke. 6#5 Mos 1,38; 3,28; 31,7f; Jos 19,51 Vær modig og sterk! For du skal gjøre dette folket til eiere av landet som jeg med ed lovet deres fedre å gi dem. 7#5 Mos 5,32f Vær bare modig og sterk, så du trofast følger hele den loven som Moses, min tjener, påla deg å holde. Vik ikke av fra den, verken til høyre eller venstre, så skal du lykkes overalt hvor du går. 8#5 Mos 17,18ff; Sal 1,2f Denne loven skal du alltid ha på dine lepper. Les fra lovboken dag og natt, så du trofast følger alt det som er skrevet i den. Da skal du ha fremgang der du ferdes, og alt skal lykkes for deg. 9#5 Mos 1,29f; 7,21; Jes 41,10+ Jeg har jo sagt deg: Vær modig og sterk! La deg ikke skremme, og mist ikke motet! For Herren din Gud er med deg overalt hvor du går.»
10 # 5 Mos 16,18 Josva ga da folkets tilsynsmenn denne befalingen: 11#5 Mos 1,21; 11,31 «Gå gjennom leiren og si til folket: Gjør i stand forsyninger til reisen! For om tre dager skal dere gå over Jordan og innta det landet Herren deres Gud gir dere i eie.»
12Til rubenittene, gadittene og halvparten av Manasses stamme sa Josva: 13#4 Mos 32; 5 Mos 3,12ff «Husk hva Moses, Herrens tjener, påla dere da han sa: Herren deres Gud gir dere dette landet og lar dere finne hvile. 14Kvinnene og barna og buskapen skal bli igjen i det landet Moses har gitt dere på østsiden av Jordan. Men alle dere tapre krigere skal krysse Jordan fullt rustet og gå i spissen for brødrene deres og hjelpe dem. 15#5 Mos 12,10; 25,19; 1 Kong 5,3f Først når Herren lar dem finne hvile slik som dere, og de har lagt under seg det landet Herren deres Gud vil gi dem, kan dere vende tilbake og innta deres eget land, det som Moses, Herrens tjener, har gitt dere på østsiden av Jordan, der solen står opp.»
16Da svarte de Josva: «Alt det du har befalt oss, skal vi gjøre, og hvor du enn sender oss, vil vi gå. 17Slik vi adlød Moses, vil vi adlyde deg. Måtte bare Herren din Gud være med deg slik han var med Moses. 18#5 Mos 17,12 Hver den som trosser deg og ikke hører på det du sier, hva du enn befaler ham, han skal dø. Vær bare modig og sterk!»

Markert nå:

Josva 1: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring