Job 34

34
Elihu: Hvem kan dømme Gud?
1Elihu tok igjen til orde og sa:
2Hør mine ord, dere vise!
Lytt til meg, dere som har kunnskap!
3 # 12,11 Øret prøver jo ordene
slik ganen smaker på maten.
4Så la oss velge det som er rett,
og sammen finne ut hva som er godt.
5 # 27,2f Job har sagt: «Jeg er rettferdig,
Gud har satt min rett til side.
6 # 6,4+ Jeg har rett, men blir tatt for en løgner.
Jeg er uten synd, men en drepende pil har såret meg.»
7Finnes det en mann som Job?
Han fyller munnen med spott slik andre drikker vann.
8 # Sal 1,1 Han reiser i følge med dem som gjør ondt,
og ferdes med de urettferdige,
9 # 9,22 for han har sagt: «En mann har ingen nytte
av å søke gunst hos Gud.»
10 # 8,3; 36,23; Rom 3,5f; 9,14 Men dere forstandige, hør heller på meg:
Det er langt fra Gud å være urettferdig,
og fra Den veldige å gjøre ondt.
11 # Sal 62,13; Jer 32,19; Rom 2,6 Han gir oss igjen for våre handlinger,
gir lønn etter gjerning.
12Sann mine ord: Gud gjør ikke urett,
Den veldige fordreier ikke retten.
13Hvem har gitt ham tilsyn med jorden,
hvem har overlatt hele verden til ham?
14Om han kun tenkte på seg selv
og holdt ånden, pusten sin, tilbake,
15 # 1 Mos 2,7; 3,19; Sal 104,29; Fork 12,7 da ville hver levende skapning dø
og mennesket vende tilbake til støv.
16Har du forstand, så hør dette!
Lytt til det jeg sier!
17Kan en som forakter retten, dømme andre?
Dømmer du den skyldig som er mektig og rettferdig?
18Vil noen kalle kongen en kjeltring,
eller si: «skyldig» til stormenn?
19 # 5 Mos 10,17; 2 Krøn 19,7; Ordsp 17,5; Apg 10,34; Rom 2,11 Men Gud tar ikke hensyn til høvdinger,
velger ikke rikfolk framfor fattige.
De er alle et verk av hans hånd.
20 # 2 Mos 12,29; 2 Kong 19,35 De dør i hast midt på natten,
folk rystes og går til grunne.
Selv mektige viker, men ikke for menneskehånd.
21 # 31,4; Ordsp 5,21; Jer 16,17; 23,24 Guds øyne følger menneskets veier,
hvert skritt ser han.
22 # Sal 139,11f Ikke noe mørke, ingen dødsskygge
kan skjule dem som gjør urett.
23Han gir ikke lang frist
før mennesket må møte i Guds rett.
24 # 18,15; Dan 2,21; Luk 1,52 Han knuser mektige uten forhør,
setter andre i deres sted.
25Han legger merke til det de gjør.
En natt slår han dem over ende og knuser dem.
26Han straffer dem som lovløse
et sted der alle kan se.
27For de vendte seg bort fra ham
og ga ikke akt på hans veier.
28 # 1 Mos 4,10; 2 Mos 3,7.9; Sal 9,13 Da nådde de fattiges rop til ham,
han hørte skriket fra de hjelpeløse.
29Om Gud tier, hvem kan dømme ham?
Om han skjuler ansiktet, hvem kan se ham?
Han er over hvert folkeslag og hvert menneske,
30så ingen ugudelig får være konge
og legge snarer for folket.
31 # 31,1–37 Har vel du sagt til Gud:
«Jeg har avlagt en ed og vil ikke øve vold.
32Og det jeg selv ikke ser, må du vise meg
slik at jeg ikke fortsetter å synde.»
33Skal Gud lønne deg som du ønsker når du avviser ham?
Det er du som må velge, ikke jeg.
Si det du vet!
34Hver vis mann som hører på meg,
ja, alle forstandige mennesker, vil si til meg:
35 # 38,2 «Job taler uten kunnskap,
hans ord mangler mening.
36La Job for alltid prøves,
han svarer som en ugjerningsmann.
37Han føyer lovbrudd til sin synd
og spotter midt iblant oss,
bruker store ord mot Gud.»

Markert nå:

Job 34: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring