Job 1
N11BM

Job 1

1
Jobs lykke og ulykke
(Kap. 1–2)
Job og familien hans
1 # 1 Mos 6,9; 1 Kong 9,4; Sal 25,21; Esek 14,14; Luk 1,6 # 1,1 Us ukjent landområde som i Klag 4,21 forbindes med Edom. Det bodde en mann i landet Us. Job var navnet hans. Han var en from og rettskaffen mann som fryktet Gud og unngikk alt ondt. 2Han fikk sju sønner og tre døtre. 3#1,3 folkene i øst samlenavn på folkeslag i landene mellom Kanaan og Mesopotamia. Jf. Dom 6,3; 1 Kong 4,30; Esek 25,4. Han hadde en buskap på sju tusen sauer, tre tusen kameler, fem hundre par okser og fem hundre eselhopper. Mange tjenere hadde han også. Denne mannen var den største blant folkene i øst.
4Jobs sønner pleide å feste hos hverandre på omgang. De inviterte de tre søstrene sine til å spise og drikke sammen med dem. 5#1 Sam 16,5#1,5 brennoffer offer for å gjøre soning og for å være til glede for Herren. Jf. 3 Mos 1. Når dagene med festing var over, sendte Job bud for å hellige dem. Han sto tidlig opp om morgenen og bar fram brennoffer for hver enkelt. For, som Job sa: «Kanskje har barna mine syndet og spottet Gud i sitt hjerte.» Slik gjorde Job alltid.
Den første prøven
6 # 2,1 # 1,6 gudesønnene himmelske vesener i Guds nærhet. Jf. 38,7; Sal 29,1; 89,7. Anklageren Det hebr. ordet, satan, er i Jobs bok en tittel, ikke et egennavn. I noen andre tekster er det navnet på Guds motstander. =djevelen. Jf. 1 Krøn 21,1; Matt 4,10. Så en dag kom gudesønnene og trådte fram for Herren. Blant dem var også Anklageren. 7#1 Pet 5,8Herren sa til ham: «Hvor kommer du fra?» og han svarte: «Jeg har streifet omkring på jorden.» 8Herren sa: «Så la du vel merke til min tjener Job? På jorden finnes ingen som ham, en from og rettskaffen mann som frykter Gud og unngår alt ondt.» 9Men Anklageren svarte: «Det er vel ikke uten grunn at Job frykter Gud? 10Har du ikke på alle vis vernet om ham, hans hus og alt han eier? Hans henders arbeid velsigner du, og buskapen hans brer seg i landet. 11Men rekk bare hånden ut og rør ved alt som er hans, så får vi se om han ikke spotter deg like opp i ansiktet.» 12Da sa Herren til Anklageren: «Se, alt han eier, er i din makt, men ham selv får du ikke legge hånd på!» Så gikk Anklageren bort fra Herren.
13En dag satt Jobs sønner og døtre og spiste og drakk vin hjemme hos den eldste broren. 14Da kom en budbringer til Job og sa: «Mens oksene gikk for plogen og eselhoppene beitet like ved, 15#1,15 sabeerne antakelig et handelsfolk fra Saba i Sør-Arabia. Jf. 1 Kong 10,1f. overfalt sabeerne oss og tok dyrene. Tjenerne hogg de ned med sverd. Jeg var den eneste som slapp unna og kan fortelle deg det.» 16#4 Mos 11,1.3; 5 Mos 4,24#1,16 Guds ild kan sikte til et lyn. Jf. 2 Kong 1,10ff. Mens han ennå talte, kom en annen og sa: «En Guds ild falt fra himmelen. Den traff sauene og tjenerne og brente dem opp. Jeg var den eneste som slapp unna og kan fortelle deg det.» 17#1,17 Kaldeerne betegner vanligvis folket i Babel. Jf. 2 Kong 25,4f; Esra 5,12. Mens han ennå talte, kom en tredje og sa: «Kaldeerne kom, delte seg i tre flokker, kastet seg over kamelene og tok dem. Tjenerne hogg de ned med sverd. Jeg var den eneste som slapp unna og kan fortelle deg det.» 18Mens han ennå talte, kom enda en og sa: «Dine sønner og døtre spiste og drakk vin hjemme hos den eldste broren. 19Med ett kom en sterk vind fra den andre siden av ørkenen. Den tok tak i alle fire hjørnene på huset, så det falt sammen over de unge, og de døde. Jeg var den eneste som slapp unna og kan fortelle deg det.»
20 # 1 Mos 37,29.34; Esra 9,3 Da reiste Job seg, flerret kappen og klippet av seg håret. Han kastet seg til jorden og tilba.
21 # Fork 5,14.18; 1 Tim 6,7 Han sa: «Naken kom jeg fra mors liv.
Naken vender jeg tilbake.
Herren ga, Herren tok,
velsignet være Herrens navn!»
22Gjennom alt dette syndet ikke Job. Han krenket ikke Gud.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.