Johannes 3

3
1 # 7,50; 19,39 Det var en mann som het Nikodemus. Han var fariseer og en av jødenes rådsherrer. 2#9,16.33 Han kom til Jesus om natten og sa: «Rabbi, vi vet at du er en lærer som er kommet fra Gud. For ingen kan gjøre de tegnene du gjør, uten at Gud er med ham.» 3#1,13; Jak 1,18; 1 Pet 1,23; 1 Joh 5,1.18#3,3 Sannelig, sannelig, jeg sier deg Uttrykket finnes hele 25 ganger i Joh. Sannelig gjengir det hebr. ordet amen, «det står fast», «det er sikkert og sant». =amen. på ny kan også oversettes «ovenfra». Jf. 3,31; 19,11. Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født på ny, kan ikke se Guds rike.» 4«Hvordan kan en som er gammel, bli født?» sa Nikodemus. «Kan noen komme inn i mors liv igjen og bli født for andre gang?» 5#Apg 22,16; 1 Kor 6,11; Ef 5,26; 2 Tim 1,9; Tit 3,5 Jesus svarte: «Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Den som ikke blir født av vann og Ånd, kan ikke komme inn i Guds rike. 6Det som er født av kjøtt, er kjøtt, men det som er født av Ånden, er ånd. 7Undre deg ikke over at jeg sa til deg: ‘Dere må bli født på ny.’ 8#Fork 11,5#3,8 Vinden Både gr. og hebr. har samme ord for «vind», «pust» og «ånd». Vinden blåser dit den vil, du hører den suser, men du vet ikke hvor den kommer fra, og hvor den farer hen. Slik er det med hver den som er født av Ånden.» 9«Hvordan kan dette skje?» spurte Nikodemus. 10Jesus svarte: «Du er en lærer for Israel og vet ikke det? 11#3,32; 8,26.28 Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Vi taler om det vi vet og vitner om det vi har sett, men dere tar ikke imot vårt vitneutsagn. 12Hvis dere ikke tror når jeg taler til dere om det jordiske, hvordan kan dere da tro når jeg taler om det himmelske? 13#Ordsp 30,4; Joh 6,62; Ef 4,9#3,13 som er i himmelen Ordene mangler i de eldste håndskriftene. Ingen annen er steget opp til himmelen enn han som er steget ned fra himmelen: Menneskesønnen, {{som er i himmelen}}. 14#4 Mos 21,8f#3,14 bli løftet opp Det gr. ordet betyr både løfte opp (korsfeste) og opphøye. Jf. 8,28; 12,32. Og slik Moses løftet opp slangen i ørkenen, slik må Menneskesønnen bli løftet opp, 15for at hver den som tror på ham, skal ha evig liv. 16#1,18; Rom 8,32; 1 Joh 4,9f For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17#8,15; 12,47 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. 18#5,24 Den som tror på ham, blir ikke dømt. Den som ikke tror, er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbårne Sønns navn. 19#1,5.9ff Og dette er dommen: Lyset er kommet til verden, men menneskene elsket mørket høyere enn lyset fordi deres gjerninger var onde. 20#Ef 5,13 For den som gjør det onde, hater lyset og kommer ikke til lyset, for at hans gjerninger ikke skal bli avslørt. 21Men den som følger sannheten, kommer til lyset, så det skal bli klart at hans gjerninger er gjort i Gud.»
Døperen Johannes vitner om Jesus
22 # 4,1f Etter dette dro Jesus og disiplene hans videre til Judea. Der ble han nå en tid sammen med dem og døpte. 23Johannes døpte også, i Ainon ved Salim. For det var mye vann der, og folk kom dit og ble døpt. 24#Matt 4,12; 14,3 Dette var før Johannes ble kastet i fengsel. 25Disiplene til Johannes kom nå i diskusjon med en jøde om renselsen. 26#1,19ff De gikk til Johannes og sa til ham: «Rabbi, han som var sammen med deg på den andre siden av Jordan, og som du vitnet om, han døper nå, og alle går til ham.» 27#19,11; 1 Kor 4,7 Johannes svarte: «Et menneske kan ikke få noe uten at det blir gitt ham fra himmelen. 28Dere er selv mine vitner på at jeg sa: Jeg er ikke Messias, men jeg er sendt i forveien for ham. 29#Jes 62,5; Matt 9,15; 2 Kor 11,2; Ef 5,23ff; Åp 19,7 Den som har bruden, han er brudgom. Men brudgommens venn som står og hører på ham, gleder seg stort over å høre brudgommens stemme. Denne gleden er nå blitt min, helt og fullt. 30Han skal vokse, jeg skal avta.
31 # 8,23; 1 Kor 15,47; 1 Joh 4,5 Den som kommer ovenfra, står over alle. Den som kommer fra jorden, er av jorden og taler jordisk. Han som kommer fra himmelen, står over alle. 32#3,11+ Han vitner om det han har sett og hørt, likevel tar ingen imot hans vitneutsagn. 33Men den som tar imot hans vitneutsagn, har skrevet under på at Gud taler sant. 34Han som Gud har sendt, taler ord fra Gud, for Gud gir Ånden i fullt mål. 35#Matt 11,27+; Joh 5,20+; 13,3 Faderen elsker Sønnen og har gitt alt i hans hånd. 36#1 Joh 5,12 Den som tror på Sønnen, har evig liv. Den som er ulydig mot Sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede er og blir over ham.»

Markert nå:

Johannes 3: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring