Johannes 15

15
Det sanne vintre
1Jeg er det sanne vintre, og min Far er vinbonden. 2#Matt 3,10 Hver grein på meg som ikke bærer frukt, tar han bort, og hver grein som bærer frukt, renser han så den skal bære mer. 3#13,10 Dere er alt rene på grunn av det ordet jeg har talt til dere. 4#6,56 Bli i meg, så blir jeg i dere. Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare hvis den blir på vintreet, slik kan heller ikke dere bære frukt hvis dere ikke blir i meg. 5#2 Kor 3,5 Jeg er vintreet, dere er greinene. Den som blir i meg og jeg i ham, bærer mye frukt. For uten meg kan dere ingen ting gjøre. 6Den som ikke blir i meg, blir kastet utenfor som en grein og visner. Og greinene blir samlet sammen og kastet på ilden, og de brenner. 7#14,13+ Hvis dere blir i meg og mine ord blir i dere, be da om hva dere vil, og dere skal få det. 8#Matt 5,16 For ved dette blir min Far æret, at dere bærer mye frukt og blir mine disipler.
9 # 5,20+ Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! 10#1 Joh 5,3 Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. 11#16,21ff; 17,13; 1 Joh 1,4 Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere og deres glede kan bli fullkommen. 12#13,34 Og dette er mitt bud: Dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. 13#10,11; 1 Joh 3,16 Ingen har større kjærlighet enn den som gir livet for vennene sine. 14Dere er mine venner hvis dere gjør det jeg befaler dere. 15Jeg kaller dere ikke lenger tjenere, for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør. Jeg kaller dere venner, for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far. 16#14,13f+ Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt, en frukt som varer. Da skal Far gi dere alt dere ber om i mitt navn. 17Dette er mitt bud til dere: Elsk hverandre!
Når verden hater dere
18 # 7,7; 1 Joh 3,13 Om verden hater dere, skal dere vite at den har hatet meg først. 19#Matt 10,22; Joh 17,14 Hadde dere vært av verden, hadde verden elsket sitt eget. Men dere er ikke av verden. Jeg har jo utvalgt dere fra verden, og derfor hater verden dere. 20#Matt 10,24f; Joh 13,16 Husk hva jeg sa til dere: En tjener er ikke større enn sin herre. Har de forfulgt meg, vil de også forfølge dere. Har de holdt fast på mitt ord, vil de også holde fast på deres. 21#16,3; Apg 5,41 Alt dette vil de gjøre mot dere for mitt navns skyld. For de kjenner ikke ham som har sendt meg. 22#9,41 Var jeg ikke kommet, og hadde jeg ikke talt til dem, da hadde de vært uten synd. Men nå har de ingen unnskyldning for sin synd. 23#Luk 10,16; Joh 5,23 Den som hater meg, hater også min Far. 24Hadde jeg ikke gjort slike gjerninger blant dem som ingen annen har gjort, hadde de vært uten skyld. Men nå har de sett gjerningene og hater både meg og min Far. 25#Sal 69,5 Men det ord som står i deres egen lov, skulle bli oppfylt: De hatet meg uten grunn. 26#14,16+; Apg 5,32#15,26 Talsmannen >14,16. Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. 27Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av.

Markert nå:

Johannes 15: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring