Johannes 13

13
Jesus vasker disiplenes føtter
1 # 2,4+; 14,12.28; 16,10.28; 20,17 Det var like før påskehøytiden, og Jesus visste at hans time var kommet da han skulle gå bort fra denne verden og til sin Far. Han hadde elsket sine egne som var i verden, og han elsket dem helt til det siste.
2 # Luk 22,3; Joh 13,27 De holdt måltid. Djevelen hadde alt gitt Judas, sønn av Simon Iskariot, den tanken i hjertet at han skulle forråde ham. 3#3,35+; 16,28 Jesus visste at Far hadde gitt alt i hans hånd, og at han var utgått fra Gud og gikk til Gud. 4Da reiser han seg fra måltidet, legger av seg kappen, tar et linklede og binder det om seg. 5#1 Mos 18,3f; Luk 7,44; Joh 13,14; 1 Tim 5,10; Hebr 13,2#13,5 vaske disiplenes føtter Det hørte til vanlig høflighet å gi en gjest mulighet til å vaske føttene. Vaskingen var vanligvis en oppgave for slaver. Så heller han vann i et fat og begynner å vaske disiplenes føtter og tørke dem med linkledet som han hadde rundt livet. 6Han kommer til Simon Peter. Peter sier: «Herre, vasker du mine føtter?» 7Jesus svarte: «Det jeg gjør, forstår du ikke nå, men du skal forstå det siden.» 8«Aldri i evighet skal du vaske føttene mine», sier Peter. «Hvis jeg ikke vasker deg, har du ingen del i meg», svarte Jesus. 9Da sier Peter: «Herre, ikke bare føttene, men hendene og hodet også!» 10#15,3 Jesus sier til ham: «Den som er badet, er helt ren og trenger bare å vaske føttene. Dere er rene – men ikke alle.» 11#6,64 For han visste hvem som skulle forråde ham. Derfor sa han: «Dere er ikke alle rene.»
12Da han hadde vasket føttene deres og tatt på seg kappen, tok han plass ved bordet igjen. Så sa han til dem: «Forstår dere hva jeg har gjort for dere? 13#Matt 23,8.10 Dere kaller meg mester og herre, og dere gjør det med rette, for jeg er det. 14#Matt 20,26ff; Luk 22,27 Når jeg som er herren og mesteren, har vasket deres føtter, da skylder også dere å vaske hverandres føtter. 15#Fil 2,5ff; 1 Pet 2,21 Jeg har gitt dere et forbilde: Slik jeg har gjort mot dere, skal også dere gjøre. 16#Matt 10,24; Luk 6,40; Joh 15,20 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Tjeneren er ikke større enn herren sin, og utsendingen er ikke større enn han som har sendt ham. 17Nå vet dere dette. Og salige er dere så sant dere også gjør det.
Forræderen
(Matt 26,20–25; Mark 14,17–21; Luk 22,21–23)
18 # Sal 41,10 # 13,18 løftet hælen mot meg vendte seg bort fra meg. Jeg taler ikke om dere alle, for jeg vet hvem jeg har utvalgt. Men dette ordet i Skriften må bli oppfylt:
Den som spiser mitt brød,
løftet hælen mot meg.
19 # 2 Mos 3,14; 5 Mos 32,39; Jes 41,4; Joh 8,24; 14,29; 16,4 # 13,19 Jeg er =Jesu titler. Nå sier jeg dette til dere før det skjer, for at dere, når det skjer, skal tro at Jeg er. 20#Matt 10,40+ Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tar imot en som jeg har sendt, tar imot meg. Og den som tar imot meg, tar imot ham som har sendt meg.»
21 # 6,71 Da Jesus hadde sagt dette, ble han rystet i sitt innerste og sa rett ut: «Sannelig, sannelig, jeg sier dere: En av dere skal forråde meg.» 22Disiplene så på hverandre; de skjønte ikke hvem han mente. 23#19,26; 20,2; 21,7.20#13,23 lå ved siden av >12,2. En av dem, den disippelen som Jesus hadde kjær, lå ved siden av Jesus ved bordet. 24Simon Peter nikket til ham for at han skulle spørre hvem han mente. 25Han lente seg da mot Jesus og sa: «Herre, hvem er det?» 26Jesus svarte: «Det er han som jeg gir det stykket jeg dypper nå.» Så dyppet han et stykke brød i fatet og ga det til Judas, sønn av Simon Iskariot. 27#13,2 Da Judas hadde fått stykket, fór Satan i ham. Jesus sier til ham: «Gjør det snart, det du skal gjøre.» 28Ingen ved bordet skjønte hva han mente med dette. 29#12,6 Siden Judas hadde pengekassen, trodde noen at Jesus ville han skulle gå og kjøpe det de trengte til høytiden, eller at han skulle gi noe til de fattige. 30#1 Kor 11,23 Da Judas hadde fått stykket, gikk han straks ut. Det var natt.
Et nytt bud
31Da han var gått, sa Jesus: «Nå ble Menneskesønnen herliggjort, og Gud ble herliggjort gjennom ham. 32#17,1 Og er Gud blitt herliggjort gjennom ham, skal Gud også herliggjøre ham, og gjøre det snart. 33#7,34; 8,21 Mine barn! Ennå en liten stund er jeg hos dere. Dere skal søke meg, men det jeg sa til jødene, sier jeg nå til dere også: Dit jeg går, kan dere ikke komme. 34#15,12f; 1 Joh 3,23 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 35#Apg 4,32; 1 Joh 3,14 Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: at dere har kjærlighet til hverandre.»
Jesus forutsier Peters fornektelse
(Matt 26,33–35; Mark 14,27–31; Luk 22,31–34)
36 # 21,18f Simon Peter sier til ham: «Herre, hvor går du hen?» Jesus svarte: «Dit jeg går, kan du ikke følge meg nå. Senere skal du følge meg.» 37«Hvorfor kan jeg ikke følge deg nå?» sier Peter. «Jeg vil gi livet mitt for deg.» 38Jesus svarte: «Du vil gi livet for meg? Sannelig, sannelig, jeg sier deg: Hanen skal ikke gale før du har fornektet meg tre ganger.

Markert nå:

Johannes 13: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring