Jeremia 51
N11BM

Jeremia 51

51
1 # 51,1 Leb-Kamai kodeord for Kasdim, «kaldeerlandet», jf. 25,26. Kan også bety «opprørets hjerte». Så sier Herren:
Se, jeg vekker en ødeleggende storm
mot Babel og mot dem som bor i Leb-Kamai.
2Jeg sender fremmede til Babel,
de skal rense henne som korn
og legge landet øde
når de overfaller det fra alle kanter
på ulykkesdagen.
3Bueskytteren skal ikke spenne buen
og ikke briske seg i brynjen.
Skån ikke hennes unge menn,
slå hele hæren med bann!
4I Kaldea skal de drepes og falle,
stikkes ned og ligge på gatene.
5For Israel og Juda er ikke enker,
forlatt av sin Gud, Herren over hærskarene,
selv om landet deres er fullt av skyld
mot Israels Hellige.
6 # Jes 48,20; Jer 50,8; Åp 18,4.6 Flykt fra Babel, berg dere alle!
Gå ikke til grunne når byen får sin straff.
For dette er hevnens tid for Herren,
han gir dem igjen for det de har gjort.
7 # 25,15ff; Åp 17,2.4 Babel var et gullbeger i Herrens hånd,
hun gjorde hele jorden drukken.
Folkeslagene drakk av vinen,
derfor ble de som gale.
8 # Jes 21,9; Jer 46,11; Åp 14,8; 18,2 Brått er Babel falt og knust.
Sørg over henne!
Hent balsam for såret hennes,
kanskje det kan helbredes.
9 # Åp 18,5 «Vi prøvde å helbrede Babel,
men hun var uhelbredelig.
Forlat henne! La oss gå
hver til sitt eget land.
For dommen over henne når til himmelen,
den rekker opp til skyene.»
10 # 50,34 Herren har gitt oss rett.
Kom, la oss fortelle på Sion
hva Herren vår Gud har gjort.
11 # 50,28 «Kvess pilene, fyll koggerne!»
Herren har vakt en tanke hos kongene av Media,
for planen hans er å ødelegge Babel.
Dette er Herrens hevn,
hevnen for hans tempel.
12Løft banneret mot Babels murer,
styrk vaktholdet,
sett ut vakter
og legg noen i bakhold!
For Herren utfører
det han har planlagt,
det han har sagt
om dem som bor i Babel.
13 # Åp 17,1 Du som bor ved veldige vann
og er så rik på skatter,
nå er enden kommet for deg,
livstråden skal skjæres av.
14 Herren over hærskarene
har sverget ved seg selv:
Jeg skal fylle deg med mennesker,
mange som gresshopper.
De skal sette i jubelrop mot deg.
15 # 10,12–16 Han laget jorden med sin kraft,
han grunnla verden i sin visdom
og spente ut himmelen ved sin innsikt.
16Når hans røst høres, bruser vannet i himmelen,
han lar skyer stige opp fra jordens ende,
han lager både lyn og regn,
han lar vinden slippe ut fra sine forrådskammer.
17Alle mennesker er dumme og uforstandige.
Hver gullsmed må skamme seg over gudebildet sitt,
for det støpte bildet hans er løgn.
Det er ikke ånd i dem.
18 # 50,38 Tomme er de, et verk til spott.
I straffens tid går de til grunne.
19Han som er Jakobs del, er ikke som disse,
for det er han som former alt.
Israel er hans egen stamme.
Herren over hærskarene er hans navn.
20 # 50,23 Du er min hammer, mitt krigsvåpen.
Med deg knuser jeg folkeslag
og ødelegger kongeriker.
21Med deg knuser jeg hest og rytter,
vogn og kjørekar.
22Med deg knuser jeg mann og kvinne,
gammel og ung,
gutt og jente.
23Med deg knuser jeg gjeter og buskap,
bonde og okser for plogen,
stattholdere og stormenn.
24Mens dere ser på,
gjør jeg gjengjeld mot Babel
og mot alle som bor i Kaldea,
for alt det onde de gjorde mot Sion,
sier Herren.
25Se, jeg kommer mot deg, du ødeleggerfjell,
sier Herren,
du som ødelegger hele jorden.
Jeg løfter hånden mot deg,
velter deg ned fra klippene
og gjør deg til et utbrent fjell.
26 # 50,40; 51,62 Ingen skal ta stein fra deg
til hjørnestein eller grunnmur,
for du skal bli til ørken for alltid,
sier Herren.
27 # 51,27 Ararat, Minni riker i det området som nå utgjør Armenia og det nordlige Iran. Asjkenas skyterne, et nomadefolk. Løft banneret på jorden,
blås i horn blant folkeslagene,
hellige folkeslagene til kamp mot Babel!
Kall kongeriker sammen mot henne,
Ararat, Minni og Asjkenas.
Sett inn en hærfører mot henne!
La hester rykke fram
som bustete gresshopper!
28Hellige folkeslagene
til kamp mot henne,
Medias konger og stattholdere,
alle stormennene der
og hvert land i riket!
29Jorden skjelver og vrir seg,
for nå fullføres Herrens planer mot Babel:
å gjøre landet Babel til en ødemark
hvor ingen kan bo.
30 # 50,37 Krigerne i Babel
har holdt opp å kjempe.
De sitter stille i borgene,
kreftene har tørket ut,
de er blitt kvinner.
Husene er satt i brann,
bommene brutt i stykker.
31Sendebud løper mot sendebud,
budbærer mot budbærer,
for å fortelle kongen av Babel
at byen er inntatt fra ende til annen.
32Vadestedene er tatt,
og sumpene er brent av ild,
krigerne er grepet av redsel.
33For så sier Herren over hærskarene, Israels Gud:
Datter Babel er som en treskeplass
når den trampes ned.
Det er bare en liten stund igjen,
så kommer høsttiden for henne.
34Kong Nebukadnesar av Babel
har fortært meg, gjort ende på meg
og satt meg bort som et tomt kar.
Som et sjøuhyre slukte han meg,
fylte magen med mitt beste kjøtt
og spyttet meg ut.
35Volden jeg har kjent på kroppen,
skal ramme Babel,
sier hun som bor i Sion.
La mitt blod komme over
dem som bor i Kaldea,
sier Jerusalem.
36Derfor sier Herren:
Se, jeg fører din sak
og tar hevn for deg.
Jeg tørrlegger havet hennes
og tørker ut kilden hennes.
37 # 18,16; 50,13 Babel skal bli en steinrøys,
et sted der sjakaler holder til,
lagt øde og gjort til spott
så ingen kan bo der.
38Alle brøler som unge løver,
de knurrer som løveunger.
39 # Jes 21,5; Jer 51,57; Dan 5,1ff; Hab 2,16 Når de blir hete,
gjør jeg i stand et drikkelag for dem.
Jeg skjenker dem fulle så de blir lystige,
de faller i en evig søvn
som de ikke skal våkne av,
sier Herren.
40Jeg fører dem til slakting som lam,
som værer og bukker.
41 # 51,41 Sjesjak >25,26. Erobret er Sjesjak,
hærtatt er hun
som var lovprist over hele jorden!
Et skremsel er Babel blitt
blant folkeslagene!
42Havet har steget opp over Babel,
hun er dekket av brusende bølger.
43Byene hennes er blitt til ørken,
til et tørt og øde land.
Ikke et menneske bor i dem,
ingen drar igjennom dem.
44 # 51,44 Bel >50,2. Jeg straffer Bel i Babel.
Det han har slukt,
drar jeg ut av munnen hans.
Folkeslag skal ikke mer
komme strømmende til ham.
Også Babels mur er falt.
45 # 50,8+ Mitt folk, dra ut fra henne!
Hver og en må berge sitt liv
fra Herrens brennende vrede.
46 # Matt 24,6 Mist ikke motet og vær ikke redde
når ryktene går i landet,
et rykte det ene året
og et annet det neste.
Vold rår på jorden,
og hersker står mot hersker.
47Derfor, se, dager skal komme
da jeg straffer gudebildene i Babel
så hele landet blir til skamme
og alle drepes og faller der.
48 # Åp 18,20 Himmel og jord og alt som er i dem,
skal juble over Babel
når de som herjer,
rykker inn fra nord,
sier Herren.
49Dere som ble drept i Israel:
Også Babel skal falle
slik de som ble drept over hele jorden,
falt for Babels skyld.
50 # Sal 137,5f Dere som slapp unna sverdet,
dra bort, bli ikke stående her!
Husk på Herren i et land langt borte,
og tenk på Jerusalem!
51«Vi ble til skamme,
måtte høre spott,
vanære dekket ansiktene våre;
for fremmede har kommet inn
i helligdommen, Herrens hus.»
52Derfor, se, dager skal komme, sier Herren,
da jeg straffer gudebildene hennes;
i hele landet skal sårede stønne.
53 # 1 Mos 11,4; Jes 14,13–15; Ob 3f # 51,53 stiger … himmelen bilde på Babels hovmod. Jf. Jes 14,13. Om Babel stiger opp til himmelen
og styrker sin festning i det høye,
skal jeg sende folk som herjer den,
sier Herren.
54Hør skriket fra Babel,
et stort sammenbrudd i kaldeernes land.
55Det er Herren som herjer Babel
og gjør ende på hennes kraftige røst.
Bølgene bruser som veldige vann,
larmen gir gjenlyd.
56 # Sal 94,1ff; Jes 35,4; 59,18 For mot henne,
mot Babel,
kommer det en som herjer;
krigerne blir tatt til fange,
og buene deres blir knekket.
For Herren er en Gud som gjør gjengjeld,
han skal betale tilbake.
57 # 25,15 Lederne og vismennene deres skjenker jeg fulle,
og stattholderne, stormennene og krigerne hennes.
Da faller de i en evig søvn
som de ikke skal våkne av,
sier kongen,
Herren over hærskarene er hans navn.
58 # Hab 2,13 Så sier Herren over hærskarene:
Babels brede murer
skal jevnes med jorden
og de høye portene brennes.
Folkene strever til ingen nytte,
det folkeslag har slitt for, går opp i flammer.
Jeremias budskap til Babel
59 # 51,59 Seraja broren til Baruk, jf. 32,12. Dette oppdraget ga profeten Jeremia til Seraja, sønn av Neria, Mahsejas sønn, da han dro til Babel sammen med Juda-kongen Sidkia i det fjerde året han var konge. Seraja hadde ansvar for innkvarteringen.
60Jeremia hadde skrevet opp i en bok alt det onde som skulle komme over Babel, alle de ordene som her er skrevet om Babel. 61Jeremia sa til Seraja: Når du kommer til Babel, skal du se til at du leser opp alle disse ordene. 62Du skal si: «Herre, du har talt mot dette stedet og sagt at du skal ødelegge det så ingen kan bo der, verken mennesker eller dyr. Det skal bli til ørken for alltid.» 63#Åp 18,21 Når du er ferdig med å lese opp denne boken, skal du binde en stein til den, kaste den ut i Eufrat 64og si: «Slik skal Babel synke og aldri komme opp igjen. For jeg sender ulykke over henne.»
Her ender Jeremias ord.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål