Jeremia 50
N11BM

Jeremia 50

50
Babel
1 # Jes 13–14; 21,1–10 Dette ordet talte Herren gjennom profeten Jeremia om Babel, landet til kaldeerne:
2 # 50,2 Bel, Marduk babylonske gudenavn. Bel, som svarer til hebr. Baal, «herre», ble brukt som navn på Babels hovedgud Marduk. Kunngjør det blant folkeslagene, la det høres!
Løft banneret, la det høres!
Skjul det ikke, men si:
Babel er inntatt,
Bel er blitt til skamme,
og Marduk er slått av skrekk.
Gudebildene er blitt til skamme,
avgudene er slått av skrekk.
3For et folkeslag fra nord rykker fram
og gjør landet til ødemark
så ingen kan bo der;
både mennesker og dyr flykter og drar bort.
4 # 3,18.21; 31,9 I de dager og på den tid,
sier Herren,
skal israelittene komme
og judeerne sammen med dem.
Gråtende skal de gå
og søke Herren sin Gud.
5De spør etter Sion,
dit vender de ansiktet:
«Kom, la oss slutte oss til Herren
i en evig pakt som aldri blir glemt!»
6 # Sal 119,176; Jer 3,6; Esek 34,4f; Matt 9,36 Folket mitt var bortkomne sauer,
gjeterne førte dem vill,
på avveier i fjellene.
De gikk fra fjell til haug
og glemte hvor de skulle hvile.
7 # 2,3; Sak 11,5 Alle som traff dem, ville fortære dem.
Fienden sa: «Vi gjør ingen urett,
for de har syndet mot Herren,
han som er deres rette beitemark,
Herren, fedrenes håp.»
8 # Jes 48,20; Jer 51,6.45; Sak 2,10f; Åp 18,4 Flykt bort fra Babel,
dra ut av kaldeernes land,
gå som bukker foran flokken.
9For se, jeg vekker en stor forsamling
av folkeslag fra landet i nord
og fører dem opp mot Babel.
De stiller opp til strid mot byen
og inntar den.
De skyter piler som en dyktig kriger,
en som aldri vender tomhendt tilbake.
10Kaldeernes land blir til krigsbytte,
alle som plyndrer det, blir mette,
sier Herren.
11Nå kan dere være glade,
nå kan dere juble,
dere som plyndret min eiendom.
Dere hopper som kalver i gresset
og vrinsker som sterke hingster.
12Deres mor står med dyp skam,
hun som fødte dere, blir til spott.
Se, hun er sist av folkeslagene,
en ørken, tørt land, en ødemark.
13 # 49,17 Fordi Herren er harm, skal ingen bo der,
hele landet skal bli til en ørken.
Alle som går forbi Babel,
skal grøsse og plystre hånlig
over sårene hun har fått.
14Still dere opp rundt Babel,
alle bueskyttere!
Skyt mot henne, spar ikke på pilene,
for hun har syndet mot Herren.
15 # Sal 137,8; Jer 51,6.24; Åp 18,2f.6 Løft hærrop mot henne fra alle kanter!
Hun overgir seg!
Støttene hennes er falt, murene brutt ned.
For dette er Herrens hevn.
Hevn dere på henne,
gjør med henne slik hun selv har gjort!
16 # Jes 13,14; Jer 46,16 Utrydd av Babel den som sår,
og den som svinger sigden
når det er tid for å høste.
Fra sverdet som herjer, skal hver og en
vende seg til sitt eget folk
og flykte til sitt eget land.
17 # 2 Kong 17,5f; 25,1ff Israel var en sau som gikk vill,
løver hadde drevet ham på flukt.
Først åt Assurs konge ham opp,
så har kong Nebukadnesar av Babel
gnagd av beina.
18Derfor sier Herren over hærskarene, Israels Gud:
Se, jeg vil straffe kongen av Babel
og landet hans
slik jeg straffet kongen av Assur.
19 # Mi 7,14 Så fører jeg Israel tilbake
til beitemarkene hans.
Han skal beite på Karmel og i Basan,
på Efraims fjell og i Gilead
skal han bli mett.
20 # 31,34; Mi 7,18 I de dager og på den tid,
sier Herren,
skal de lete etter Israels skyld, men den er ikke der,
etter Judas synd, men den finnes ikke.
For jeg tilgir dem jeg lar bli igjen.
21 # 50,21 Meratajim-landet, Pekod ordspill som viser til landområder i Babel. Meratajim betyr «dobbelt opprør», og Pekod betyr «straff». slå … med bann =bann. Dra opp mot Meratajim-landet
og gå til angrep på det!
Gå mot dem som bor i Pekod,
forfølg dem med sverd og slå dem med bann!
Gjør alt det jeg befaler deg,
sier Herren.
22Det er krigslarm i landet,
et stort sammenbrudd.
23 # 51,20 Knust og knekket
er hele verdens hammer.
En ødemark blant folkeslagene
er Babel blitt.
24Jeg satte snarer for deg, Babel,
og før du visste av det, var du fanget.
Du ble funnet og grepet
fordi du gikk til strid mot Herren.
25 Herren har åpnet våpenlageret
og tatt fram sin harmes våpen,
for Herren, hærskarenes Gud,
har arbeid å gjøre i kaldeernes land.
26Rykk fram mot landet fra alle kanter!
Lukk opp kornkamrene,
kast kornet opp i hauger,
slå det med bann og ødelegg det,
la ingenting bli igjen!
27Hugg alle oksene deres med sverd,
send dem til slakting.
Ve dem! Deres dag er kommet,
tiden da de kreves til regnskap.
28 # 51,10 Hør, de flykter
og kommer seg bort fra Babel
for å fortelle i Sion
at Herren vår Gud har tatt hevn,
hevn for sitt tempel.
29Kall bueskytterne sammen mot Babel,
alle som kan spenne en bue.
Omring byen fra alle kanter,
la ingen slippe unna!
La Babel få igjen for sine gjerninger,
gjør mot henne som hun selv har gjort.
For hun har handlet i overmot mot Herren,
mot Israels Hellige.
30 # 49,26 Derfor skal hennes unge menn
falle på torgene,
alle krigerne hennes skal omkomme den dagen,
sier Herren.
31Jeg kommer over deg, du overmodige,
sier Herren, hærskarenes Gud.
For nå er dagen kommet for deg,
tiden da jeg krever deg til regnskap.
32Den overmodige skal snuble og falle,
og ingen skal reise ham opp.
Jeg setter ild på byene hans,
og den skal fortære alt omkring.
33Så sier Herren over hærskarene:
Israelittene er undertrykt,
judeerne også.
Alle som førte dem i fangenskap,
holder dem fast,
de nekter å slippe dem fri.
34 # Jes 14,7; 47,3; Jer 51,36 Men han som løser dem ut, er sterk,
Herren over hærskarene er hans navn.
Han skal føre saken deres
og gi jorden ro,
men uroe dem
som bor i Babel.
35Sverd mot kaldeerne! sier Herren.
Sverd mot dem som bor i Babel,
mot hennes stormenn og vismenn!
36 # Jes 44,25 Sverd mot orakelprestene!
De er tåpelige.
Sverd mot krigerne!
De skal bli slått av skrekk.
37 # 51,30; Nah 3,13 Sverd mot hester og vogner,
mot alt blandingsfolket der!
De blir som kvinner.
Sverd mot skattkamrene!
De blir plyndret.
38 # 50,38 Tørke På hebr. er dette ordet svært likt ordet «sverd» i v. 35ff. Tørke mot vannet!
Det tørker bort.
For dette er gudebildenes land.
De blir gale av skrekkbildene sine.
39 # Jes 13,20f; 34,10ff; Åp 18,2 Derfor:
Ørkendyr og hyener skal slå seg ned,
og strutser skal holde til der.
Aldri skal byen bygges mer,
fra slekt til slekt skal ingen bo der.
40 # 49,18 Det skal gå som da Gud ødela
Sodoma og Gomorra og nabobyene,
sier Herren.
Ingen skal bo der,
ikke et menneske slå seg ned.
41 # 1,13ff; 6,22ff Se, det kommer et folk fra nord,
et stort folkeslag og mange konger
bryter opp fra jordens ytterste ende.
42 # Jes 13,17f De har bue og sabel i hånden,
de er grusomme og viser ingen nåde.
Larmen drønner som havet.
På hester kommer de ridende,
rustet til krig mot deg, datter Babel.
43Da kongen av Babel hørte ryktet om dem,
ble hendene hans slappe.
Trengsel grep ham,
rier som hos en fødende kvinne.
44 # 49,19–21 Se, lik løven som kommer opp
fra den tette Jordan-skogen
til sletten som alltid er grønn,
slik skal jeg på et øyeblikk
jage dem bort fra landet.
Hvem er den utvalgte som jeg skal sette over det?
For hvem er som jeg?
Hvem kan stevne meg?
Hvem er den gjeteren som kan stå for mitt ansikt?
45Derfor, hør hvilken beslutning
Herren har fattet om Babel,
hvilken plan han har lagt
mot kaldeernes land.
Sannelig, de minste av sauene skal slepes bort,
og beitemarkene deres skal bli øde.
46Ropet «Babel er tatt!»
får jorden til å skjelve,
og skriket skal høres blant folkeslagene.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål