Jeremia 35
N11BM

Jeremia 35

35
Rekabittenes eksempel
1 # 25,1 Dette ordet kom til Jeremia fra Herren i de dager da Jojakim, sønn av Josjia, var konge i Juda: 2#2 Kong 10,15f; 1 Krøn 2,55#35,2 rekabittene en gruppe som praktiserte avholdenhet fra alkohol. Etterkommere av Jonadab, sønn av Rekab. Jf. 2 Kong 10,15ff. rommene åpne rom utenfor tempelmuren, brukt til offermåltider og andre sammenkomster. Gå til rekabittenes hus og tal til dem! Ta dem med deg til et av rommene i Herrens hus og gi dem vin å drikke.
3Da tok jeg med meg Jaasanja, sønn av Jeremia, Habasinjas sønn, brødrene hans og alle sønnene hans og hele rekabittenes hus. 4Jeg tok dem med inn i Herrens hus, i rommet til sønnene av gudsmannen Hanan, sønn av Jigdalja. Det lå ved siden av rommet til lederne, over rommet til dørvokteren Maaseja, sønn av Sjallum.
5Så satte jeg fram mugger fulle av vin og drikkebegre for rekabittene. Jeg ba dem drikke av vinen. 6Men de svarte: Vi drikker ikke vin. For vår far Jonadab, sønn av Rekab, har forbudt oss det og sagt: «Dere skal aldri drikke vin, verken dere eller barna deres. 7Dere skal ikke bygge hus eller så korn og ikke plante eller eie vinmarker. I telt skal dere bo alle deres dager, så dere kan leve lenge i det landet hvor dere bor som innflyttere.» 8Siden har vi vært lydige mot alt vår far Jonadab, sønn av Rekab, påla oss: I hele vårt liv har vi ikke drukket vin, verken vi eller konene våre eller sønnene eller døtrene våre. 9Vi har ikke bygd hus til å bo i, og vi har verken vinmarker, jorder eller såkorn, 10men vi bor i telt. Vi har vært lydige og har gjort alt det som vår far Jonadab påla oss. 11#2 Kong 24,1ff Men da kong Nebukadnesar av Babel rykket inn i landet, sa vi: «Kom, la oss dra til Jerusalem, bort fra hærene til kaldeerne og arameerne.» Så nå bor vi i Jerusalem.
12Da kom Herrens ord til Jeremia: 13Så sier Herren over hærskarene, Israels Gud: Gå og si til mennene i Juda og innbyggerne i Jerusalem: Vil dere ikke ta imot lærdom og høre på mine ord? sier Herren. 14#25,3f Budene som Jonadab, sønn av Rekab, påla sønnene sine, er blitt overholdt. De skulle ikke drikke vin. Til denne dag har de ikke drukket vin, for de adlød budet fra sin far. Men jeg har talt til dere både sent og tidlig, og dere hørte ikke på meg. 15#25,4ff Jeg sendte alle mine tjenere profetene til dere sent og tidlig og sa: «Vend om, enhver fra sin onde vei! Gjør gjerningene deres gode! Dere skal ikke følge andre guder og ikke tjene dem! Så skal dere få bo i det landet jeg ga dere og fedrene deres.» Men dere vendte ikke øret til og ville ikke høre på meg.
16Sønnene til Jonadab, sønn av Rekab, har holdt det budet som deres far ga dem, men dette folket ville ikke høre på meg. 17#Jes 65,12; 66,4; Jer 7,13ff+ Derfor sier Herren, hærskarenes Gud, Israels Gud: Se, jeg vil føre over Juda og over alle som bor i Jerusalem, alt dette onde som jeg har truet dem med. For de hørte ikke da jeg talte til dem, og svarte ikke da jeg ropte på dem.
18Men til rekabittenes hus sa Jeremia: Så sier Herren over hærskarene, Israels Gud: Dere adlød budet fra Jonadab, deres far. Dere holdt alle budene hans og gjorde alt det han påla dere, 19og derfor, sier Herren over hærskarene, Israels Gud, skal Jonadab, sønn av Rekab, aldri mangle menn som står for mitt ansikt.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.