Jeremia 31
N11BM

Jeremia 31

31
1 # 30,22; 2 Kor 6,16 På den tid, sier Herren, skal jeg være Gud for alle Israels slekter, og de skal være mitt folk.
2 # 2,2; Hos 2,14 Så sier Herren:
Det folket som slapp unna sverdet,
har funnet nåde i ørkenen.
Israel skal dra av sted og finne ro.
Enda en gang vil jeg bygge deg
3 # Jes 54,8; Hos 11,1ff Fra det fjerne viste Herren seg for meg:
Med evig kjærlighet har jeg elsket deg, jomfru Israel,
derfor har jeg hele tiden vist deg miskunn.
4 # 2 Mos 15,20; Sal 68,26 Enda en gang vil jeg bygge deg
så du blir bygd opp igjen.
Enda en gang skal du pynte deg, ta håndtrommene
og gå ut i latter og dans.
5 # 5 Mos 28,30 Enda en gang skal du plante vinmarker
på fjellene i Samaria,
og de som har plantet, skal selv ta dem i bruk.
6 # Jes 2,3; Mi 4,2; Sak 8,21 Ja, det kommer en dag
da vaktmenn skal rope på Efraim-fjellet:
Kom, la oss dra opp til Sion,
til Herren vår Gud.
7 # Jes 4,3 Så sier Herren:
Bryt ut i jubel og glede for Jakob,
rop høyt for det fremste av folkeslag!
La lovsangen lyde, og si:
«Herre, frels ditt folk,
Israels rest!»
8Se, jeg fører dem tilbake fra landet i nord,
jeg samler dem fra jordens ytterste ende.
Blant dem er det både blinde og halte,
gravide og fødende kvinner;
de vender tilbake i store flokker.
9 # Jes 63,16; 64,7; Jer 2,3; 3,19; 50,4; 2 Kor 6,18 De kommer med gråt,
jeg leder dem med trøst.
Jeg fører dem til rennende bekker,
på jevn vei der de ikke snubler.
For jeg er en far for Israel,
og Efraim er min førstefødte sønn.
10Hør Herrens ord, dere folkeslag!
Forkynn det til fjerne kyster og si:
Han som spredte Israel,
skal samle og vokte det
slik en gjeter vokter sin flokk.
11For Herren har fridd Jakob ut
og kjøpt ham fri
fra hender som er sterkere enn hans.
12 # Jes 35,10; 58,11; Jer 3,17f; Hos 3,5 De skal komme og juble på Sion-høyden,
stråle av glede over Herrens gode gaver:
korn, ny vin og fin olje,
sauer og okser.
Selv skal de være som en vannrik hage;
de skal ikke lenger lide nød.
13 # Sal 30,12; 148,12f; Joh 16,20 Da skal jomfruen glede seg i dansen,
unge menn sammen med de gamle.
Jeg vender sorgen til fryd for dem,
trøster og gleder dem som klager.
14Jeg gir prestene rikelig med fett
og metter folket mitt med gode gaver,
sier Herren.
15 # 1 Mos 37,35; Jer 40,1; Matt 2,18 # 31,15 barna sine Josefs etterkommere ble ført bort fra Nordriket i 722 f.Kr. Så sier Herren:
I Rama høres skrik,
klagesang og bitter gråt.
Rakel gråter over barna sine
og vil ikke la seg trøste.
For barna hennes er ikke mer.
16Så sier Herren:
Gråt ikke så høyt,
fell ikke tårer!
Du skal få lønn for strevet, sier Herren,
de skal vende hjem fra fiendens land.
17 # 29,11 Det er håp for etterkommerne dine, sier Herren,
barna skal vende hjem til sitt eget land.
18 # Sal 51,12; Jer 3,22ff; 17,14; Klag 5,21; Hos 6,1ff Jeg har hørt Efraim synes synd på seg selv:
Du har tuktet meg,
jeg ble tuktet som en utemmet kalv.
Vend meg om, så jeg kan vende hjem!
For du er Herren min Gud.
19 # 3,25; Esek 21,17 # 31,19 slo … meg på låret uttrykk for skam og sorg. Da jeg hadde vendt meg bort,
angret jeg,
og da jeg fikk innsikt,
slo jeg meg på låret.
Skam og vanære må jeg bære
for min ungdoms spott.
20 # Jes 49,13.15; Hos 11,3.8ff Er Efraim min dyrebare sønn,
er han mitt kjæreste barn?
Hver gang jeg taler imot ham,
må jeg likevel tenke på ham.
Derfor skjelver mitt indre for ham,
jeg må vise barmhjertighet mot ham,
sier Herren.
Kom hjem igjen
21Reis merkesteiner,
sett opp veimerker!
Legg nøye merke til den veien du gikk!
Vend tilbake, jomfru Israel,
tilbake til disse byene dine!
22 # Jes 43,19; 2 Kor 5,17; Åp 21,5 Hvor lenge vil du snu deg hit og dit,
du frafalne datter?
Nå skaper Herren noe nytt i landet,
en kvinne skal verge en mann.
23 # Jes 1,26; Jer 29,14; Sak 8,3 Så sier Herren over hærskarene, Israels Gud: Enda en gang skal Juda og byene der si disse ordene når jeg vender skjebnen for dem: «Herren velsigne deg, du rettferds bolig, du hellige fjell.» 24Der skal Juda og alle byene bo sammen, både bønder og gjetere som streifer rundt med flokken sin. 25#Sal 23,2ff; 107,9; Matt 11,28 Jeg gir den slitne rikelig å drikke og metter alle som lider nød.
26Da våknet jeg og så meg omkring. Søvnen hadde gjort meg godt.
27 # 31,27 jeg sår ut … Judas hus Folket skal øke og buskapen vokse. Jf. Hos 2,23. Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg sår ut mennesker og dyr i Israels og Judas hus. 28#1,10; 18,7; 24,6 Og slik jeg før våket over dem for å rykke opp og rive ned, knuse, ødelegge og skade, slik vil jeg nå våke over dem for å bygge og plante, sier Herren.
29 # 5 Mos 24,16; Klag 5,7; Esek 18,2 På den tid
skal de ikke lenger si:
Fedrene spiste sure druer,
og barna fikk dårlige tenner.
30 # Esek 18,4.20 Men hver skal dø for sin egen synd.
Den som spiser sure druer,
skal selv få dårlige tenner.
En ny pakt
31 # Hebr 8,8ff Se, dager skal komme, sier Herren,
da jeg slutter en ny pakt
med Israels hus og Judas hus,
32 # 2 Mos 24,3ff ikke som den pakten
jeg sluttet med fedrene deres
den dagen jeg tok dem i hånden
og førte dem ut av Egypt;
den pakten brøt de,
enda jeg var deres herre, sier Herren.
33 # Jer 24,7; 32,38.40; Hebr 10,16f Men dette er pakten jeg vil slutte
med Israels hus i dager som kommer,
sier Herren:
Jeg legger min lov i deres sinn
og skriver den i deres hjerte.
Jeg skal være deres Gud,
og de skal være mitt folk.
34 # Jes 43,25; 54,13; Jer 33,8; Joh 6,45; Hebr 10,17 Da skal ingen lenger
undervise sin neste og sin bror
og si: «Kjenn Herren
For de skal alle kjenne meg,
både små og store, sier Herren.
For jeg vil tilgi skylden deres
og ikke lenger huske synden.
35 # 1 Mos 1,14ff; Sal 136,7ff; Jes 51,15 Så sier Herren,
han som satte solen til å lyse om dagen
og bestemte månen og stjernene til å lyse om natten,
han som rører opp havet så bølgene drønner,
Herren over hærskarene er hans navn:
36 # 33,25f Lar jeg disse ordningene vike,
sier Herren,
da skal også Israels ætt for alltid
opphøre å være et folk for mitt ansikt.
37Så sier Herren:
Hvis himmelen der oppe kan måles
og jordens grunnvoller der nede kan utforskes,
da vil jeg også forkaste
hele Israels ætt
på grunn av alt de har gjort, sier Herren.
38 # Neh 3,1; Sak 14,10 # 31,38 Hananel-tårnet trolig i den nordøstlige delen av Jerusalem. Jf. Sak 14,10. Hjørneporten Jf. 2 Kong 14,13. Det er mulig at v. 38–40 nevner porter og steder på alle kanter av byen. Se, dager skal komme, sier Herren, da byen skal bygges opp igjen for Herren, fra Hananel-tårnet til Hjørneporten. 39Målesnoren skal gå videre rett fram til Gareb-haugen og så bøye av til Goa. 40#Jes 33,20 Hele dalen med likene og den fete offerasken og alle skråningene ned til Kedron-dalen, til hjørnet ved Hesteporten mot øst, skal være hellig for Herren. Aldri mer skal byen rives ned eller knuses.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.