Jeremia 30
N11BM

Jeremia 30

30
Israel skal vende tilbake
1Dette ordet kom til Jeremia fra Herren: 2#Jes 30,8; Jer 36,2; 51,60; Hab 2,2f Så sier Herren, Israels Gud: Skriv opp i en bokrull alle de ordene jeg har talt til deg! 3#29,14 For se, dager skal komme, sier Herren, da jeg vender skjebnen for mitt folk Israel og Juda, sier Herren, og fører dem tilbake til det landet jeg ga fedrene deres, så de kan ta det i eie.
4Dette er ordene som Herren har talt om Israel og om Juda:
5Så sier Herren:
Vi hører et rop av redsel,
det er frykt, ingen fred!
6 # 4,31 Bare spør deg for og se!
Kan en mann føde barn?
Hvorfor ser jeg da at alle menn
holder hendene på hoftene
som fødende kvinner,
hvorfor er hvert ansikt
fordreid og blekt?
7 # Kap. 27; Dan 12,1; Joel 2,11; Sef 1,15 # 30,7 Jakob Israel; her navn på hele folket. Ve! Stor er denne dagen,
den har ikke sin like.
Det er en trengselstid for Jakob,
men han skal bli frelst fra den.
8 # Jes 10,27; Nah 1,13 Den dagen, sier Herren over hærskarene,
skal jeg bryte åket på nakken din
og slite lenkene i stykker.
De skal ikke lenger være slaver for fremmede,
9 # Jer 23,5f; Esek 34,23; 37,24; Hos 3,5 # 30,9 David en ny konge av Davids ætt. men de skal tjene Herren sin Gud
og David, sin konge,
som jeg vil reise opp for dem.
10 # Jes 41,8f; 43,5; 46,27f Vær ikke redd, du min tjener Jakob,
sier Herren,
mist ikke motet, Israel!
For se, jeg berger deg fra fjerne steder
og ætten din fra landet hvor den er fanget.
Jakob skal vende tilbake
og leve rolig og trygt,
og ingen skal skremme ham.
11 # Jes 41,10; Jer 10,24 For jeg er med deg, sier Herren,
jeg vil frelse deg.
Jeg gjør ende på alle folkeslagene
som jeg har spredt deg blant;
men deg gjør jeg ikke ende på.
Jeg tukter deg med rette
og lar deg ikke slippe straff.
12 # 10,19; 14,17; 15,18; Klag 2,13 For så sier Herren:
Ubotelig er bruddet ditt,
uhelbredelig er slaget.
13 # Jes 1,6 Ingen fører saken din.
Det finnes ikke legemiddel
som får såret ditt til å gro.
14Alle elskerne dine har glemt deg,
de spør ikke lenger etter deg.
Som en fiende har jeg slått deg,
og nådeløst har jeg tuktet deg,
for skylden din var stor
og syndene mange.
15Hvorfor skriker du om bruddet ditt,
om den ubotelige smerten?
Fordi skylden din er stor
og syndene dine mange,
har jeg gjort dette mot deg.
16 # Jes 33,1; Jer 2,3; 10,25 Derfor skal alle som fortærte deg,
selv bli fortært,
alle dine motstandere
må gå i fangenskap.
De som plyndret deg,
skal selv bli plyndret,
alle som ranet deg,
gir jeg til rov.
17 # 33,6 Jeg lar sårene dine gro
og leger slagene du fikk, sier Herren,
du som ble kalt
Hun som er drevet bort,
Sion, som ingen spør etter.
18 # 29,14 Så sier Herren:
Se, jeg vil vende skjebnen for Jakobs telt
og vise barmhjertighet mot hans boliger.
Hver by skal bygges på sin ruinhaug,
hver borg skal stå på sitt rette sted.
19Fra dem skal det lyde lovsang og latter.
Jeg gjør dem flere, ikke færre,
jeg gir dem ære, de skal ikke foraktes.
20Hans barn skal være som før,
menigheten skal bestå for mitt ansikt.
Jeg vil straffe alle som undertrykker dem.
21 # 2 Mos 19,12; 33,20; 5 Mos 17,15; Sak 10,4 Den fremste i folket skal være en av deres egne,
herskeren skal komme fra dem selv.
Jeg lar ham komme og tre fram for meg.
For hvem vil ellers gi hjertet i pant
for å nærme seg meg? sier Herren.
22 # 24,7; 31,1.33 Da skal dere være mitt folk,
og jeg skal være deres Gud.
23 # 23,19ff Se, harmen bryter ut som et uvær fra Herren,
en storm som farer av sted
og virvler mot de urettferdiges hoder.
24 Herrens brennende vrede legger seg ikke
før han har utført og satt i verk
planene i sitt hjerte.
I dager som kommer,
skal dere få innsikt i dette.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.