Jeremia 28
N11BM

Jeremia 28

28
Jeremia og Hananja
1Det var i det samme året, i begynnelsen av regjeringstiden til Juda-kongen Sidkia, i den femte måneden i det fjerde året. I Herrens hus, for øynene på prestene og hele folket, sa Hananja, profeten fra Gibeon som var sønn av Assur, til meg: 2«Så sier Herren over hærskarene, Israels Gud: Jeg bryter åket til kongen av Babel. 3#27,16 Før to år er gått, fører jeg tilbake til dette stedet alt utstyr fra Herrens hus som Babel-kongen Nebukadnesar tok herfra og førte til Babel. 4#2 Kong 24,12ff Juda-kongen Jekonja, sønn av Jojakim, og alle fra Juda som kom i eksil til Babel, skal jeg føre tilbake til dette stedet, sier Herren; for jeg bryter åket til kongen av Babel.»
5Da svarte profeten Jeremia profeten Hananja for øynene på prestene og hele folket som sto i Herrens hus. 6Profeten Jeremia sa: «Amen! Måtte Herren gjøre slik! Måtte Herren oppfylle ordene du profeterer, og føre utstyret fra Herrens hus og alle som er i eksil, tilbake fra Babel og til dette stedet. 7Hør bare dette ordet som jeg sier mens du og hele folket hører på: 8De profetene som var i gamle dager, før deg og meg, profeterte krig, ulykke og pest for mektige land og store riker. 9#5 Mos 18,22 Når en profet profeterer fred, må ordet til profeten gå i oppfyllelse for at en kan vite at han virkelig er en profet som Herren har sendt.»
10 # 27,2 Da tok profeten Hananja åket av nakken på profeten Jeremia og brøt det i stykker. 11For øynene på hele folket sa Hananja: «Så sier Herren: Slik vil jeg, før to år er gått, bryte åket til kong Nebukadnesar av Babel, det som ligger over nakken på alle folkeslagene.» Da gikk profeten Jeremia sin vei.
12Men etter at profeten Hananja hadde tatt åket av nakken på profeten Jeremia og brutt det i stykker, kom Herrens ord til Jeremia: 13#5 Mos 28,48 «Gå og si til Hananja: Så sier Herren: Du har brutt i stykker åk av tre. Men du skal lage åk av jern i stedet. 14#27,6; Dan 2,37ff For så sier Herren over hærskarene, Israels Gud: Et åk av jern legger jeg over nakken på alle disse folkeslagene, for at de skal tjene kong Nebukadnesar av Babel og være slaver for ham. Selv de ville dyrene overgir jeg til ham.»
15 # 14,14+ Da sa profeten Jeremia til profeten Hananja: «Hør, Hananja! Herren har ikke sendt deg, men du har fått dette folket til å stole på løgn. 16#5 Mos 13,6; Jer 29,31f Derfor sier Herren: Se, nå sender jeg deg bort fra jorden! I år skal du dø, for du forkynte frafall fra Herren17Profeten Hananja døde samme året, i den sjuende måneden.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.