Jeremia 25
N11BM

Jeremia 25

25
Slaver for kongen av Babel
1 # 36,1 Dette ordet kom til Jeremia om hele folket i Juda i det fjerde året Jojakim, sønn av Josjia, var konge i Juda, det vil si det første året Nebukadnesar var konge i Babel. 2Profeten Jeremia sa det til hele folket i Juda og alle som bodde i Jerusalem:
3 # 1,2f Fra det trettende året Josjia, Amons sønn, var konge i Juda og til denne dag, det vil si i tjuetre år, har Herrens ord kommet til meg. Sent og tidlig har jeg talt til dere, men dere ville ikke høre. 4#7,13+ Sent og tidlig sendte Herren alle sine tjenere profetene til dere, men dere ville ikke høre. Dere vendte ikke øret til for å høre 5#2 Kong 17,13; Jer 18,11; 35,15; Sak 1,4 når de sa: Vend om, hver fra sin onde vei og sine onde gjerninger, så skal dere til alle tider få bo på den jorden som Herren ga dere og fedrene deres. 6#5 Mos 8,19; Jer 7,6; 35,15 Dere skal ikke følge andre guder, ikke tjene dem og ikke tilbe dem. Dere skal ikke gjøre meg rasende med det deres egne hender har laget. Da skal jeg ikke skade dere. 7#2,17 Men dere ville ikke høre på meg, sier Herren. Dere gjorde meg rasende med det deres egne hender har laget, til skade for dere selv.
8Derfor sier Herren over hærskarene: Fordi dere ikke hørte på mine ord, 9#27,6; 43,10 sender jeg nå bud og henter alle slektene fra nord, sier Herren, og kong Nebukadnesar av Babel, min tjener. Jeg lar dem komme over dette landet og alle som bor i det, og over alle folkeslagene omkring. Jeg slår dem med bann og utsletter dem. Jeg legger dem øde, gjør dem til spott og til evige ruiner. 10#7,34+ Hos dem gjør jeg ende på lyden av jubel og glede, stemmen til brudgom og brud, lyden av håndkvern og lyset fra lamper. 11#2 Krøn 36,21f; Esra 1,1; Jer 29,10; Dan 9,2; Sak 1,12#25,11 sytti år rundt tall for det nybabylonske rikes varighet. Perserkongen Kyros erobret Babel i 539 f.Kr. Hele dette landet skal bli til ruin og ørken, og disse folkeslagene skal gjøre slavearbeid for kongen av Babel i sytti år.
12Så, når sytti år er gått, vil jeg straffe kongen av Babel og hele folket der for deres synd, sier Herren, og jeg vil straffe kaldeernes land; jeg gjør det til ørken for alltid. 13Alt jeg har sagt om dette landet, lar jeg komme over det, alt som er skrevet i denne boken, og som Jeremia har forkynt mot alle folkeslagene. 14For også de må gjøre slavearbeid for mektige folkeslag og store konger. Slik gjengjelder jeg dem for gjerningene deres og for deres henders verk.
Vredens vin
15 # Jes 51,17; Jer 49,12; 51,7; Hab 2,16; Åp 14,10; 16,19 Dette sa Herren, Israels Gud, til meg: Ta dette begeret med vredens vin fra min hånd og skjenk av det til de folkeslagene som jeg sender deg til. 16De skal drikke og rave og rase fordi jeg sender sverd blant dem.
17Da tok jeg begeret fra Herrens hånd og skjenket til alle folkeslagene han sendte meg til: 18Jerusalem og byene i Juda, kongene og stormennene der, så de skulle bli til ruin og ødemark, til spott og forbannelse, slik det er i dag; 19farao, kongen i Egypt, tjenerne og stormennene og hele folket hans, 20#25,20 Us ukjent landområde som i Klag 4,21 forbindes med Edom. Jf. Job 1,1. og alt blandingsfolket; alle kongene i Us, alle kongene i filisternes land, Asjkalon, Gaza, Ekron og de som er igjen i Asjdod; 21Edom, Moab og Ammon; 22alle kongene i Tyros og Sidon og kongene fra fjerne kyster på den andre siden av havet; 23#9,26#25,23 Dedan, Tema og Bus landområder i Nord-Arabia. Jf. Jes 21,13f. kortklipt hår >9,26. Dedan, Tema og Bus og alle som har kortklipt hår ved tinningen; 24alle araberkongene og alle kongene over blandingsfolkene som bor i ørkenen; 25#25,25 Simri, Elam og Media Simri er ukjent, Elam og Media er områder i Persia, øst for Babel. alle kongene i Simri, Elam og Media; 26#25,26 Sjesjak Navnet er en omskrivning for Babel. alle kongene i nord, både nære og fjerne, den ene etter den andre, ja, alle kongerikene som finnes utover jorden. Til slutt skal også kongen av Sjesjak drikke.
27 # 51,7 Du skal si til dem: Så sier Herren over hærskarene, Israels Gud: Drikk til dere blir fulle og spyr! Dere skal falle for sverdet jeg sender blant dere, og ikke reise dere igjen. 28Men dersom de nekter å ta begeret fra din hånd for å drikke, skal du si til dem: Så sier Herren over hærskarene: Drikke skal dere! 29#49,12 Se, først sender jeg ulykke over byen som mitt navn er nevnt over. Og så skulle dere slippe straff! Nei, dere skal ikke slippe. For jeg kaller på sverdet mot alle som bor på jorden, sier Herren over hærskarene.
Hør hvordan gjeterne skriker
30 # Jes 16,9f; 63,2f; Jer 48,33; Joel 3,21; Am 1,2 Du skal profetere for dem med alle disse ordene. Du skal si til dem:
Herren skal brøle fra det høye,
la røsten runge fra sin hellige bolig.
Han brøler over sin beitemark,
roper lik folk som tråkker druer,
til alle som bor på jorden.
31 # Jes 34,2; 66,16; Jer 12,1.12 Lyden når til jordens ende.
For Herren fører sak mot folkene,
alt som lever, stevner han for retten,
de lovløse overgir han til sverdet,
sier Herren.
32Så sier Herren over hærskarene:
En ulykke skal spre seg
fra folkeslag til folkeslag.
En sterk storm bryter løs
fra jordens ytterste ende.
33 # 9,22+ Den dagen skal det ligge mennesker som Herren har drept, fra den ene enden av jorden til den andre. De får ingen sørgehøytid, de skal ikke bli samlet eller gravlagt, de skal bli til gjødsel på jorden.
34Klag og skrik, dere gjetere,
velt dere i støvet,
dere herrer over flokken!
For nå er tiden kommet da dere skal slaktes.
Dere skal bli spredt
og falle som kostbare kar.
35 # Am 2,14 Gjeterne klarer ikke å flykte,
det er ingen redning for herrene over flokken.
36Hør hvordan gjeterne skriker
og herrene over flokken klager!
For Herren herjer beitene deres,
37fredelige beitemarker legges øde
fordi Herren er brennende vred.
38Som ungløven har han forlatt sitt skjul.
For landet deres er lagt øde
av det herjende sverdet
og av hans brennende vrede.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.