Jeremia 15
N11BM
15
Ingen medynk med folket
1 # 2 Mos 32,11ff; 4 Mos 14,13ff; 1 Sam 7,9; Sal 99,6; Esek 14,14 Herren sa til meg: Om så Moses og Samuel sto foran meg, ville jeg ikke ha medfølelse med dette folket. Send dem fra meg, de skal gå bort! 2#43,11 Og når de sier til deg: «Hvor skal vi gå?» skal du svare: Så sier Herren:
Den som tilhører døden, til død,
den som tilhører sverdet, til sverd,
den som tilhører sulten, til sult,
den som tilhører fangenskapet, til fangenskap.
3 # Esek 14,21 Jeg sender mot dem fire slags straffedommer, sier Herren: sverd til å drepe, hunder til å slepe bort, fuglene under himmelen og dyrene på marken til å ete og ødelegge. 4#2 Kong 21,2ff; 23,26; 24,3; 2 Krøn 33,2ff#15,4 Manasse Jf. 2 Kong 21,1–18. Jeg gjør dem til en skrekk for alle riker på jorden på grunn av det som Juda-kongen Manasse, Hiskias sønn, har gjort i Jerusalem.
5For hvem har medfølelse med deg, Jerusalem,
hvem synes synd på deg?
Hvem stanser og spør hvordan du har det?
6 # 5 Mos 32,15; Jes 1,4 Du forkastet meg, sier Herren,
og snudde ryggen til.
Så strakte jeg hånden ut
for å gjøre ende på deg;
jeg var trett av å ha medynk.
7Jeg spredte dem med kasteskovl
i byene i landet.
Jeg gjorde folket mitt barnløst
og lot det gå til grunne;
det vendte ikke om fra veiene sine.
8Jeg gjorde enkene mer tallrike enn havets sand.
Mot dem som var mødre til unge menn,
sendte jeg en som herjet ved høylys dag.
Brått lot jeg skrekk og redsel
falle over dem.
9 # Hos 9,12; Am 8,9 Selv hun som fødte sju barn, har visnet.
Livsånden er gått ut av henne,
solen hennes er gått ned
mens det ennå var dag.
Hun ble til spott og spe.
Resten av folket
gir jeg til sverdet
foran fiendene deres,
sier Herren.
Profetens kall og lidelse
10 # Job 3,3; Jer 11,18ff; 20,1ff; 26,7ff Ve meg, mor, at du fødte meg,
en mann i strid og trette med hele landet.
Jeg har verken gitt eller tatt opp lån,
og enda forbanner de meg alle.
11 # 21,1ff; 37,3ff; 42,1ff I sannhet, Herre:
Har jeg ikke tjent deg til det gode,
har jeg ikke bedt til deg da fienden kom,
i nødens og trengselens tid?
12Kan en bryte i stykker jern,
jern fra nord, og bronse?
13 # Sal 44,13; Jes 52,3.5; Jer 17,3ff Rikdommen og skattene dine
gir jeg til fri plyndring
for alle dine synder i hele landet ditt.
14 # 5 Mos 32,22 Jeg gjør deg til slave for fiendene dine
i et land du ikke kjenner.
For min vrede flammer som ild,
mot dere er den tent.
15Du vet det, Herre.
Husk meg og ta deg av meg!
Gi meg hevn over dem som forfølger meg!
Vær ikke så sen til vrede
at jeg blir revet bort.
Vit at jeg må tåle spott for din skyld!
16 # Esek 3,1ff Jeg fant dine ord og spiste dem,
dine ord ble til fryd for meg
og til glede for mitt hjerte.
For ditt navn er nevnt over meg,
Herre, hærskarenes Gud.
17 # 6,11 Aldri satt jeg og moret meg
i lystig lag.
For din skyld satt jeg ensom,
du fylte meg med harme.
18 # Job 6,15ff; Jer 10,19; 14,17; 30,12 # 15,18 en tørrlagt bekk bekk som fører vann bare i regntiden. Hvorfor er min smerte uten ende
og såret mitt uhelbredelig?
Det kan ikke leges.
For meg er du blitt som en tørrlagt bekk,
som vann en ikke kan stole på.
19Derfor, så sier Herren:
Hvis du vender om,
lar jeg deg vende tilbake.
Du skal stå for mitt ansikt.
Hvis du skiller ut det kostbare
fra det verdiløse,
skal du være som min munn.
De skal vende seg til deg,
men du skal ikke vende deg til dem.
20 # 1,18f; Esek 3,8f Jeg gjør deg til en festningsmur av bronse
mot dette folket.
De skal gå til krig mot deg, men ikke vinne.
For jeg er med deg,
jeg vil frelse deg og berge deg,
sier Herren.
21Jeg vil berge deg ut av de ondes hånd
og fri deg fra voldsmenns grep.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål