Dommerne 9

9
Abimeleks kongedømme
1 # 8,31 Abimelek, sønn av Jerubbaal, dro til sin mors brødre i Sikem. Han talte med dem og med hele slekten til morfaren og sa: 2«Gå til alle menn med makt i Sikem og spør: Hva er best for dere? Vil dere ha sytti mann, alle Jerubbaals sønner, til å råde over dere, eller vil dere at én mann skal råde? Husk at jeg er av samme bein og kjøtt som dere.» 3Morens brødre gikk da og sa alt dette til alle menn i Sikem. Og hjertet deres ble vunnet for Abimelek, for de sa: «Han er jo en av våre.» 4#8,33; 11,3 Så ga de ham sytti sjekel sølv fra tempelet til Baal-Berit. For dem leide Abimelek noen simple menn som gikk og drev, og de fulgte ham. 5#9,53; 2 Kong 10,7; 11,1 Så dro han til farens hus i Ofra. Der drepte han brødrene sine, Jerubbaals sønner, sytti mann på én stein. Bare Jotam, Jerubbaals yngste sønn, var igjen, for han hadde gjemt seg. 6#Jos 24,26f#9,6 Bet-Millo borgen i Sikem. >2 Sam 5,9. Alle menn med makt i Sikem og alle som var i Bet-Millo, samlet seg. De gikk og gjorde Abimelek til konge, ved steinstøtte-eika i Sikem.
7Da Jotam fikk høre om dette, gikk han opp og sto på toppen av Garisim-fjellet. Han ropte høyt:
Hør på meg, dere Sikems menn,
så skal Gud høre på dere!
8En gang gikk trærne
for å salve en konge.
De sa til oliventreet:
«Du skal være konge over oss!»
9Men oliventreet svarte:
«Skulle jeg gi avkall på oljen min
som guder og mennesker æres med,
og gi meg til å svaie over de andre trærne?»
10Da sa trærne til fikentreet:
«Kom du og vær konge over oss!»
11Fikentreet svarte:
«Skulle jeg gi avkall på min søte, gode frukt
og gi meg til å svaie over de andre trærne?»
12Så sa de til vintreet:
«Kom du og vær konge over oss!»
13 # Sal 104,15 Vintreet svarte:
«Skulle jeg gi avkall på den nye vinen
som gjør guder og mennesker glade,
og gi meg til å svaie over de andre trærne?»
14 # 2 Kong 14,9 # 9,14 tornebusken I motsetning til oliventreet var tornebusken en verdiløs busk. Da sa alle trærne til tornebusken:
«Kom du og vær konge over oss!»
15Tornebusken svarte:
«Er det virkelig slik
at dere vil salve meg til konge,
så kom og søk ly i min skygge!
Ellers går det ild ut fra tornebusken,
og den skal fortære sedrene på Libanon.»
16Har dere handlet ærlig og trofast når dere nå har gjort Abimelek til konge? Gjorde dere vel mot Jerubbaal og hans slekt og lot ham få som han fortjente? 17#6,33–8,28 Min far kjempet for dere, han våget livet og berget dere ut av hendene på Midjan. 18Men i dag har dere reist dere mot slekten til min far og drept sønnene hans, sytti mann på én stein. Dere har gjort Abimelek, som er sønn av slavekvinnen hans, til konge over Sikems menn fordi han er en av dere. 19Har dere handlet ærlig og trofast mot Jerubbaal og slekten hans i dag, så gled dere over Abimelek og la ham glede seg over dere! 20Men har dere ikke det, skal det gå ild ut fra Abimelek og fortære mennene i Sikem og Bet-Millo. Og ild skal gå ut fra mennene i Sikem og fra Bet-Millo, og den skal fortære Abimelek. 21Så rømte Jotam. Han flyktet og dro til Beer. Der slo han seg ned, utenfor rekkevidde for sin bror Abimelek.
22I tre år styrte Abimelek i Israel. 23#1 Sam 16,14; 18,10; 19,9; 1 Kong 22,23; Jes 19,14; 29,10 Da sendte Gud en ond ånd mellom Abimelek og mennene i Sikem, så de svek Abimelek. 24Dette skjedde for at voldsgjerningen som ble gjort mot Jerubbaals sytti sønner, kunne bli hevnet. Deres blod skulle komme både over deres egen bror Abimelek, han som drepte dem, og over mennene i Sikem, som støttet ham så han kunne drepe brødrene sine med egne hender. 25Mennene i Sikem la folk i bakhold mot ham på fjelltoppene, og de ranet alle som dro forbi dem på veien. Dette fikk Abimelek vite.
26 # 9,26 Gaal en annen som søkte makt og satte folk i Sikem opp mot Abimelek. Gaal, sønn av Ebed, kom til Sikem sammen med brødrene sine, og mennene i Sikem fikk tillit til ham. 27De gikk ut og høstet vinmarkene sine og presset druer. Så holdt de fest. De gikk inn i tempelet til guden sin, spiste og drakk og forbannet Abimelek. 28#1 Mos 34,2 Da sa Gaal, sønn av Ebed: «Hvem er Abimelek, og hvem er Sikem, så vi skulle tjene ham? Er ikke han Jerubbaals sønn, og er ikke Sebul tilsynsmannen hans? Tjen de mennene som stammer fra Hamor, Sikems far! Hvorfor skulle vi tjene denne mannen? 29Bare jeg hadde hånd om dette folket, så jeg kunne få Abimelek av veien. Da skulle jeg si: Skaff deg en større hær, Abimelek, og dra ut til strid!»
30Da Sebul, høvdingen i byen, hørte hva Gaal, sønn av Ebed, sa, ble han rasende. 31Han sendte bud til Abimelek i hemmelighet og sa: «Hør! Gaal, sønn av Ebed, er kommet til Sikem sammen med brødrene sine, og de hisser opp byen mot deg. 32Nå i natt skal du bryte opp sammen med folkene dine og legge deg i bakhold ute i åpent lende. 33I morgen tidlig, når solen står opp, skal du rykke fram og overfalle byen. Da kommer Gaal og hans folk til å dra ut imot deg, og så kan du gjøre med ham som best du makter.»
34Abimelek brøt opp i nattemørket med alt mannskap han hadde, og de la seg i bakhold mot Sikem i fire grupper. 35Da Gaal, sønn av Ebed, gikk ut og sto ved inngangen til byporten, kom Abimelek og folkene hans fram fra bakholdet. 36Gaal fikk øye på folket og sa til Sebul: «Se, det kommer folk ned fra fjelltoppene!» Sebul sa til ham: «Det er skyggen av fjellene du tar for mennesker.» 37#9,37 verdens navle i Esek 38,12 om Jerusalem, her kanskje Garisim-fjellet. Men Gaal fortsatte: «Jo, det er folk som kommer ned fra verdens navle, og en annen flokk kommer på veien fra Spåmannseika.» 38Da sa Sebul til ham: «Hvor er nå de store ordene dine? Var det ikke du som sa: Hvem er Abimelek, så vi skulle tjene ham? Se, her kommer dette folket som du aktet så lite. Dra nå ut og kjemp mot dem!»
39Da dro Gaal ut i spissen for mennene i Sikem og kjempet mot Abimelek. 40Men Abimelek satte etter ham og drev ham på flukt. Mange falt; det lå drepte helt bort til byporten. 41Abimelek slo seg ned i Aruma. Sebul drev Gaal og brødrene hans bort; de fikk ikke bo i Sikem. 42Dagen etter gikk folket ut på marken. Da Abimelek fikk vite det, 43delte han hæren sin i tre flokker og la seg i bakhold ute i åpent lende. Da han så at folket kom ut av byen, gikk han løs på dem og slo dem. 44Abimelek og flokken som fulgte ham, sprang og stilte seg i byporten, mens de to andre flokkene overfalt alle som var ute på marken, og hogg dem ned. 45#Sal 107,34; Jer 17,6 Abimelek kjempet mot byen hele den dagen. Han inntok byen, og folket som var der, slo han i hjel. Byen rev han ned og sådde den til med salt.
46 # 8,33 Da mennene i Sikem-borgen hørte dette, gikk alle inn i kjellerrommet under tempelet til El-Berit. 47Så snart Abimelek fikk vite at alle menn i Sikem-borgen hadde samlet seg, 48gikk han opp på Salmon-fjellet sammen med alt folket som var med ham. Abimelek grep tak i en øks og hogg greiner av trærne. Han løftet dem opp og la dem på skuldrene. Så sa han til folkene sine: «Dere ser hva jeg har gjort. Skynd dere og gjør som jeg.» 49Alt folket hogg hver sin bør med greiner og fulgte etter Abimelek. De la greinene over kjellerrommet og satte fyr på dem over hodene på alle som var der nede. Slik døde også alle som var i Sikem-borgen, omkring tusen menn og kvinner.
50Siden gikk Abimelek mot Tebes. Han omringet byen og inntok den. 51Midt i byen var det et festningstårn. Dit flyktet alle menn og kvinner og alle de mektige i byen. De stengte etter seg og gikk opp på taket av tårnet. 52Abimelek rykket fram mot tårnet for å angripe det. Men da han nærmet seg porten i tårnet for å sette ild på den, 53#2 Sam 11,21 var det en kvinne som kastet en kvernstein i hodet på Abimelek så skallen hans ble knust. 54#1 Sam 31,4 Han ropte straks til våpenbæreren sin og sa til ham: «Trekk sverdet og drep meg, så det ikke skal bli sagt at en kvinne slo meg i hjel!» Da stakk tjeneren sverdet gjennom ham, og han døde.
55Da israelittene så at Abimelek var død, gikk de hjem, hver til sitt. 56Slik gjengjeldte Gud det onde Abimelek gjorde mot sin far da han drepte de sytti brødrene sine. 57#9,57 Den forbannelsen Jf. v. 20. Og alt det onde som mennene i Sikem hadde gjort, lot Gud komme tilbake over deres eget hode. Den forbannelsen som Jotam, sønn av Jerubbaal, hadde lyst, kom over dem.

Markert nå:

Dommerne 9: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring