Dommerne 2

2
Herrens engel advarer israelittene
1 # 1 Mos 16,7+; 17,7f; Dom 6,8–10 # 2,1 Gilgal by i Jordan-dalen, et viktig religiøst og politisk sentrum. >Jos 4,19. Bokim Navnet betyr «de gråtende»; sted nær Betel. Jf. v. 4f. Herrens engel kom fra Gilgal opp til Bokim og sa: Jeg førte dere opp fra Egypt og inn i det landet som jeg med ed hadde lovet fedrene deres. Jeg sa: «Jeg skal aldri bryte min pakt med dere, 2#2 Mos 23,32; 34,12f; 5 Mos 7,5 og dere skal ikke slutte pakt med innbyggerne i dette landet. Altrene deres skal dere rive ned.» Men dere adlød meg ikke. Hva er det dere har gjort? 3#Jos 23,13 Derfor sier jeg nå: Jeg vil ikke drive dem bort for dere. De skal bli til en snare for dere, og gudene deres skal bli en felle for dere.
4Da Herrens engel hadde sagt dette til israelittene, gråt folket høyt. 5Derfor kalte de stedet Bokim. Og de ofret til Herren der.
Israels frafall
6 # Jos 24,28 Da Josva hadde sendt folket av sted, dro israelittene hver til sitt område for å innta landet. 7Folket tjente Herren så lenge Josva levde, og så lenge de gamle ennå var i live, de som hadde levd lenger enn Josva og hadde sett alle de storverk Herren hadde gjort for Israel. 8Josva, Nuns sønn, Herrens tjener, døde hundre og ti år gammel. 9#Jos 19,50; 24,30 De gravla ham på hans egen grunn i Timrat-Heres i Efraim-fjellene, nord for Gaasj-fjellet. 10#5 Mos 31,16 Snart var hele dette slektsleddet forent med sine fedre. Etter dem vokste det opp et nytt slektsledd som verken kjente Herren eller visste hva han hadde gjort for Israel.
11 # 4 Mos 25,3; 5 Mos 4,25; Dom 2,19; 3,12; 4,1; 6,1; 8,33; 10,6; 13,1; 1 Sam 15,19; 1 Kong 11,6 # 2,11 Baal-gudene betegnelse på lokale guddommer. Baal brukes også som navn på en kanaaneisk hovedgud, jf. 2,13. =fremmede guder. Da gjorde israelittene det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baal-gudene 12#Jer 5,19 og forlot Herren, sine fedres Gud, som hadde ført dem ut av Egypt. De fulgte andre guder, guder fra folkene som bodde omkring, og tilba dem. Slik gjorde de Herren rasende. 13#10,6; 1 Sam 12,10; 1 Kong 11,5.33#2,13 Baal og Astarte-bildene =fremmede guder. De forlot Herren og dyrket Baal og Astarte-bildene.
14 # 3,8; 4,2; 10,7; 1 Sam 12,9 Da flammet Herrens vrede opp mot Israel, og han ga dem i hendene på røvere som plyndret dem. Han overlot dem til fiendene omkring, og de kunne ikke stå seg mot dem. 15#3 Mos 26,17; 5 Mos 28,25 Overalt hvor de dro fram, var Herrens hånd imot dem og rammet dem med ulykke, slik Herren hadde sagt, og som Herren hadde sverget. De kom i stor nød.
16 # 3,9.15 Da lot Herren det stå fram dommere som berget dem ut av hendene på røverne. 17Men heller ikke dommerne adlød de. De drev hor med andre guder og tilba dem. De var snare til å bøye av fra den veien fedrene deres hadde fulgt da de adlød Herrens bud. De gjorde ikke som fedrene.
18Hver gang Herren lot en dommer stå fram hos dem, var Herren med dommeren og reddet dem ut av hendene på fiendene så lenge dommeren levde. For Herren fikk medlidenhet med dem når de sukket under dem som plaget og undertrykte dem. 19Men så snart dommeren var død, falt de fra igjen og brakte mer ødeleggelse enn fedrene hadde gjort. De fulgte andre guder og dyrket og tilba dem. De fortsatte å være trassige og gjøre det onde.
20Da flammet Herrens vrede opp mot Israel, og han sa: «Dette folket har brutt den pakten jeg påla fedrene deres, og ikke lyttet til det jeg har sagt. 21Derfor vil jeg ikke lenger drive ut for dem et eneste av de folkeslagene som Josva lot bli igjen da han døde. 22#2 Mos 16,4+; 5 Mos 8,2; Dom 3,1.4f For gjennom dem skal Israel settes på prøve: Vil de eller vil de ikke holde seg til Herrens vei og gå på den, slik som fedrene deres har gjort?» 23Derfor lot Herren disse folkeslagene være igjen i stedet for å drive dem bort straks; og han overga dem ikke i Josvas hender.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring