Dommerne 10
N11BM

Dommerne 10

10
Dommerne Tola og Ja'ir
1Etter Abimelek sto Tola fram som Israels redningsmann. Han var sønn av Pua, som var sønn av Dodo av Jissakars stamme og bodde i Sjamir i Efraimfjellene. 2Han var dommer i Israel i tjuetre år. Så døde han og ble gravlagt i Sjamir.
3Etter ham sto Ja'ir fra Gilead fram. Han var dommer i Israel i tjueto år. 4#4 Mos 32,41; 1 Krøn 2,22 Han hadde tretti sønner; de red på tretti esler og hadde tretti byer, som den dag i dag kalles Ja'irs teltbyer. De ligger i Gilead-landet. 5Så døde Ja'ir og ble gravlagt i Kamon.
Ammonittene undertrykker Israel
6 # 2,11+ Igjen gjorde israelittene det som var ondt i Herrens øyne. De dyrket Baal-gudene og Astarte-bildene, de dyrket gudene til folkene i Aram, Sidon og Moab, og de dyrket ammonittenes og filisternes guder. De forlot Herren, de tjente ikke ham. 7#2,14+ Da flammet Herrens vrede opp mot israelittene, og han ga dem i hendene på filisterne og ammonittene. 8Dette året knuste de israelittene. I atten år undertrykte de alle israelittene som bodde på østsiden av Jordan, i amorittenes land i Gilead. 9Ammonittene satte også over Jordan og gikk til krig mot Juda, Benjamin og Efraims hus. Og israelittene kom i stor nød.
10 # 3,9+ Da ropte israelittene til Herren og sa: «Vi har syndet mot deg. Vi har vendt oss bort fra vår Gud og dyrket Baal-gudene.» 11Herren sa til israelittene: «Har jeg ikke frelst dere fra egypterne, amorittene, ammonittene og filisterne? 12Da sidonerne, amalekittene og midjanittene plaget dere, ropte dere til meg, og jeg berget dere ut av hendene på dem. 13#1 Sam 8,8 Men dere forlot meg og dyrket andre guder. Derfor vil jeg ikke berge dere mer. 14#5 Mos 32,37f; Jer 2,28 Gå og rop til de gudene dere har valgt dere! La dem frelse dere nå i nødens stund.»
15 # 1 Sam 12,10 Da sa israelittene til Herren: «Vi har syndet. Gjør med oss som du synes er best, bare du vil hjelpe oss denne gangen!» 16#1 Mos 35,2.4; Jos 24,23; 1 Sam 7,4 De fjernet de fremmede gudene som de hadde hos seg, og tjente Herren. Da holdt han ikke ut å se på Israels nød. 17Ammonittene samlet seg til strid og slo leir i Gilead. Israelittene marsjerte opp og slo leir i Mispa. 18Folket og høvdingene i Gilead sa til hverandre: «Hvem vil gå først i striden mot ammonittene? Han skal være høvding over alle som bor i Gilead.»

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål