Jesaja 5

5
Sangen om Herrens vingård
1 # Sal 80,9ff; Jer 2,21; Matt 21,33ff # 5,1 min kjære venn Lignelsen begynner som en kjærlighetsvise, der vingården er bilde på den elskede, jf. Høys 1,6. Jeg vil synge om min kjære venn,
en sang om min venn og vingården hans.
En vingård hadde min kjære venn,
med den feteste jord.
2Han hakket den opp
og plukket ut stein
og plantet den fineste vin
og bygde et vakttårn i midten,
også en vinpresse hogg han ut.
Han ventet seg gode druer,
men druene han fikk, var beske.
3Og nå, dere som bor i Jerusalem,
og dere mennesker i Juda:
Døm mellom meg og vingården min!
4Hva mer kunne gjøres med vingården min
enn det jeg alt hadde gjort?
Hvorfor ventet jeg meg gode druer
når druene jeg fikk, var beske?
5 # Sal 80,13 Og nå skal jeg si dere
hva jeg vil gjøre med vingården min.
Jeg tar bort gjerdet så den blir til beitemark,
jeg river ned muren så den kan tråkkes ned.
6 # 7,23; Am 4,7 Jeg skal gjøre den til ødemark.
Den skal ikke beskjæres og lukes mer,
men torn og tistel skal gro.
Og jeg skal nekte skyene
å la regnet falle på den.
7 # Sal 80,9; Jes 3,14f; Jak 5,4 For vingården til Herren over hærskarene,
det er Israels hus,
og menneskene i Juda
er hans kjæreste hage.
Han ventet rett, men se, det kom blod,
rettferd, men se, det kom skrik!
Verop over de mektige
8 # Mi 2,2 Ve dem som legger hus til hus
og føyer åker til åker
helt til det ikke er plass igjen
og dere er de eneste
som er bosatt i landet!
9 # 6,11 I mine ører lyder det fra Herren over hærskarene:
Sannelig, mange hus skal bli øde,
store og gode, men ubebodde.
10 # 5,10 en bat 36,4 l. en homer 364 l. en efa tilsvarer en bat, dvs. 36,4 l. For en vingård det tar ti dager å pløye,
gir bare en bat igjen,
og en homer såkorn gir en efa.
11Ve dem som jager etter sterk drikk
fra tidlig morgen av,
som sitter til sent på kveld
og blir hete av vin.
12 # Sal 28,5; Am 6,5f De har lyre, harpe, håndtromme, fløyte
og vin på festene sine,
men Herrens gjerning merker de ikke,
de ser ikke hva hans hender har gjort.
13Derfor skal folket mitt dra i eksil
før de vet av det,
de fremste skal sulte i hjel
og folkemassen forgå av tørst.
14 # 4 Mos 16,30; Hab 2,5 Derfor åpner dødsriket svelget
og sperrer opp munnen på vidt gap,
og ned farer både de fornemme og massen,
med sin larm og sin jubel.
15 # 2,9.11.17 Og mennesket er bøyd,
hver mann er fornedret,
de stolte må slå øynene ned.
16 # Åp 16,5 Men Herren over hærskarene
er opphøyd i dommen,
den hellige Gud helliges ved rettferd.
17 # 7,25 Lam skal beite som i en utmark,
og i rikfolks ruiner skal geiter ete.
18Ve dem som drar skylden etter seg
med tau av løgn
og sleper på synd som med vognrep
19 # Jer 17,15; Mal 2,17 og sier:
«Nå må han skynde seg
å få gjort det han skal,
så vi får se det.
Nå må planen til Israels Hellige
snart gå i oppfyllelse,
så vi kan kjenne det!»
20 # Job 17,12; Am 5,7; 6,12 Ve dem som kaller det onde godt
og det gode ondt,
de som gjør mørke til lys og lys til mørke,
bittert til søtt og søtt til bittert!
21 # Ordsp 3,7; Rom 12,16 Ve dem som er vise i egne øyne
og kloke i egne tanker!
22Ve dem som er helter til å drikke vin
og djerve karer til å blande sterk drikk,
23 # Ordsp 17,15; Esek 13,19 som frikjenner den skyldige mot bestikkelse,
men tar retten fra den rettferdige!
24 # 47,14 Derfor, slik ild fortærer halm
og høy synker sammen i flammene,
skal roten deres råtne bort,
blomsten deres fyke opp som støv.
For de har forkastet loven
til Herren over hærskarene
og foraktet ordet fra Israels Hellige.
Herrens vrede
25 # 9,12.17.21; 10,4; Hab 3,6 Derfor flammet Herrens vrede opp mot folket hans.
Han løftet hånden mot det
og slo det så fjellene skalv
og likene lå som avfall midt i gatene.
Med alt dette har harmen hans ikke lagt seg,
hånden er fremdeles løftet.
26 # 7,18; 11,12; 18,3; Jer 5,15 # 5,26 et folk langt borte assyrerne, som Herren vil bruke til å straffe sitt ulydige folk. Jf. 10,5f. Han løfter banneret for et folk langt borte
og plystrer det hit fra jordens ende.
Og se, der kommer de, fort og lett.
27Det er ingen der som er trett eller snubler,
ingen blunder og ingen sover.
Beltet om livet løsner ikke,
og ingen sandalrem slites av.
28Pilene er kvesset
og hver bue spent,
hestehovene er som flint
og vognhjulene som virvelvind.
29Med et løvebrøl kommer de,
de brøler som en ung løve,
knurrer og griper byttet sitt,
bærer det bort,
og ingen kan berge det.
30 # 8,22; 17,12ff Den dagen stiger et brøl,
som brølet fra havet.
Ser en ut over jorden,
er det mørke og nød.
Lyset mørkner av tunge skyer.

Markert nå:

Jesaja 5: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring