Jesaja 47
N11BM
47
Spottevise om Babel
1 # Sal 137,8; Jer 13,18 Stig ned, jomfru,
sett deg i støvet, datter Babel!
Sett deg på bakken uten trone,
du kaldeer-datter.
For du skal ikke lenger kalles
den fine og bortskjemte.
2 # Dom 16,21 Ta håndkvernen og mal mel!
Ta sløret bort, løft slepet opp,
blott lårene, vad over elver!
3 # Esek 16,37; 23,29; Hos 2,10; Nah 3,5 Din nakne kropp skal blottes,
din vanære skal bli synlig.
Jeg tar hevn og skåner ingen.
4 # 41,14 Han som løser oss ut,
Herren over hærskarene er hans navn,
Israels Hellige.
5Sitt i stillhet,
gå inn i mørket,
du kaldeer-datter!
For du skal ikke lenger kalles
dronning over kongeriker.
6 # Sal 60,3; 74,1.7; Klag 2,1f Jeg ble harm på mitt folk
og vanæret min eiendom.
Jeg overga dem i dine hender.
Du hadde ikke barmhjertighet med dem.
På den gamle la du ditt tunge åk.
7 # Åp 18,7f Du sa: «For all tid skal jeg være evig dronning.»
Du tenkte ikke over
hvordan dette skulle ende.
8Og nå, hør dette,
du som lever i overflod,
som sitter i trygghet,
som sier i ditt hjerte:
«Jeg og ingen annen!
Jeg skal ikke sitte som enke
eller miste barn.»
9 # Åp 18,23 Men begge deler skal komme over deg,
brått, på en eneste dag.
Barnløshet og enkestand
skal komme over deg i fullt mål
tross dine mange trolldomskunster
og kraftige besvergelser.
10Du var trygg i din ondskap.
Du sa: «Ingen ser meg.»
Din visdom og kunnskap førte deg vill,
og du sa i ditt hjerte:
«Jeg og ingen annen!»
11Det onde skal komme over deg,
det kan du ikke trylle bort.
Ulykken skal falle over deg,
den kan du ikke sone deg fra.
Brått kommer ødeleggelsen over deg,
du vet ikke om den.
12Kom nå med dine besvergelser
og alle dine trolldomskunster,
som du har slitt med fra du var ung.
Kanskje kan du få hjelp,
kanskje kan du skremme ulykken bort?
13 # Dan 2,2; 4,6f Du er blitt trett av mange slags råd.
Nå får de komme og frelse deg,
de som deler inn himmelen,
gransker stjernene
og måned for måned varsler
hva som skal hende deg.
14Se, de blir som halm,
ilden brenner dem opp.
De kan ikke berge livet
fra flammene.
Dette er ikke glør til å varme seg ved,
bål til å sitte foran!
15Slik går det med trollmennene
som du har slitt for
fra du var ung.
De vingler hver til sin kant,
det er ingen som frelser deg.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål