Jesaja 46
N11BM
46
Herren er alltid den samme
1 # Jer 50,2 # 46,1 Bel, Nebo babylonske guder. Bel kneler, og Nebo faller,
bildene dere bar på,
løftes opp og lastes på trette dyr og fe.
2 # Jer 48,7; 49,3 De faller og kneler, alle sammen.
De kan ikke berge lasten,
og selv må de gå i fangenskap.
3 # Sal 22,10; 71,6 Hør på meg, du Jakobs hus,
alt som er igjen av Israels hus,
dere som ble løftet opp helt fra fødselen,
som ble båret helt fra mors liv:
4 # 2 Mos 19,4; 5 Mos 32,39; Sal 71,18; Jes 63,9 Jeg er Han, helt til dere blir gamle,
jeg vil bære helt til håret er grått.
Jeg har alt gjort det.
Jeg løfter, jeg bærer og berger.
5 # 40,18+ Hvem vil dere sammenligne meg med,
hvem er jeg lik?
Hvilken lignelse vil dere bruke
for å sammenligne oss?
6 # 40,19+ De øser ut gull fra pungen
og veier opp sølv på vekt.
De leier en gullsmed som lager en gud,
så bøyer de seg ned og tilber den.
7 # 1 Kong 18,27ff; Sal 115,4ff; Jes 45,20; Jer 10,5 De tar den på skulderen, bærer den med seg
og setter den på plass.
Der står den
og rører seg ikke fra plassen.
Roper en til den, svarer den ikke,
den kan ikke frelse fra nød.
8Husk dette med sorg,
ta det til dere, syndere!
9 # 42,9+ Husk de første ting fra gammel tid!
For jeg er Gud, og ingen annen,
jeg er Gud, og ingen er lik meg.
10 # 42,9 Fra begynnelsen forteller jeg slutten,
på forhånd forteller jeg det som ikke har hendt.
Jeg sier: «Min plan står fast,
alt jeg vil, det gjør jeg.»
11 # 46,11 en rovfugl perserkongen Kyros. >41,2; 45,1. Fra øst kaller jeg en rovfugl,
fra et land langt borte
en mann for min plan.
Det jeg har sagt, lar jeg skje.
Det jeg har tenkt, det gjør jeg.
12Hør på meg, dere motløse hjerter,
dere som er langt fra rettferd!
13 # Sal 98,2; Jes 56,1; 62,1; Luk 2,30ff Jeg lar min rettferd komme nær,
den er ikke langt borte,
min frelse kommer ikke for sent.
Jeg gir frelse på Sion,
til Israel gir jeg min herlighet.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål