Jesaja 45
N11BM
45
Kyros, Herrens salvede
1 # 45,1 den han har salvet, Kyros perserkongen. Jf. 41,1ff; 41,25; 44,28; 45,13. løse kongenes belter avsette dem. Så sier Herren
til den han har salvet,
til Kyros,
som jeg har grepet i høyre hånd
for å tvinge folkeslag under ham
og løse kongenes belter,
for å åpne dører for ham,
og ingen port skal være stengt:
2 # Sal 107,16; Jes 40,4 Jeg vil gå foran deg.
Fjell vil jeg jevne ut,
bronsedører vil jeg knuse,
og jernbommer vil jeg hugge i stykker.
3Jeg gir deg skatter som er skjult i mørket,
og rikdommer gjemt på hemmelige steder,
for at du skal kjenne at jeg er Herren,
som kaller deg ved navn,
Israels Gud.
4 # 44,5 For min tjener Jakobs skyld,
for Israel, min utvalgte,
kaller jeg deg ved navn.
Jeg gir deg hedersnavn
enda du ikke kjenner meg.
5 # 43,10+ Jeg er Herren, ingen annen,
det finnes ingen annen gud enn jeg.
Jeg spenner beltet om livet på deg,
enda du ikke kjenner meg,
6 # 59,19; Mal 1,11 for at de skal kjenne i øst og vest
at det ikke er noen annen enn jeg.
Jeg er Herren, ingen annen.
7 # 1 Mos 1,3; Jes 31,2; Am 3,6; Mi 1,12 Jeg former lys og skaper mørke,
jeg stifter fred og skaper ulykke.
Jeg, Herren, gjør alt dette.
8 # Sal 85,12; Jes 61,11; Hos 10,12 La det dryppe ovenfra, du himmel!
Rettferd skal strømme fra skyene.
Jorden skal åpne seg,
gi frelse som frukt
og la rettferdighet spire.
Jeg, Herren, skaper dette.
Hvem kan dømme om Herrens verk?
9 # Jer 18,6; Dan 4,35; Rom 9,20f Ve den som fører sak mot sin skaper,
et potteskår blant potteskår av jord!
Kan leiren si til ham som former den:
«Hva gjør du?»
Kan det du lager, si:
«Han har ikke hender»?
10Ve den som sier til en far:
«Hva er det for barn du får?»
og til en kvinne: «Hva er det du føder?»
11Så sier Herren, Israels Hellige,
som formet det:
Spør meg om det som skal komme!
Skal dere bestemme over mine barn,
over det mine hender har laget?
12 # 40,22+; Jer 10,12 Jeg laget jorden
og skapte mennesker på den.
Med egne hender spente jeg ut himmelen,
og hele dens hær beordret jeg.
13 # 45,13 vakt opp en mann Kyros. >v. 1. Jeg har vakt opp en mann i rettferd,
og alle hans veier jevner jeg ut.
Han skal bygge min by
og sende mitt folk hjem fra eksil
uten betaling eller lønn,
sier Herren over hærskarene.
Gud som skjuler seg
14 # 43,3; 44,6.8; 45,5 # 45,14 Rikdom fra Egypt … fra Seba. >43,3. Så sier Herren:
Rikdom fra Egypt,
velstand fra Kusj
og høyvokste menn fra Seba
skal gå over til deg og bli dine.
De skal følge etter deg i lenker,
kaste seg ned for deg
og hylle deg:
«Bare hos deg er Gud,
det er ingen annen,
ingen annen gud.»
15 # 8,17; Rom 11,33ff Sannelig,
du er en Gud som skjuler seg,
Israels Gud og frelser.
16Til skamme og til spott blir alle
håndverkere som lager gudebilder,
sammen går de bort med vanære.
17Men Israel blir frelst ved Herren
med en evig frelse.
Evig og aldri skal dere bli
til skamme og til spott.
Hvert kne skal bøye seg for Herren
18 # 1 Mos 1,1; Jes 44,24; Apg 17,24ff For så sier Herren, som skapte himmelen,
han som er Gud,
som formet jorden og laget den,
han som grunnla den
og ikke skapte den tom,
men formet den til å bo på:
Jeg er Herren, ingen annen.
19 # 48,16; Joh 18,20 Jeg har ikke talt i det skjulte,
et sted i det mørke land.
Jeg har ikke sagt til Jakobs ætt:
«Søk meg i det tomme!»
Jeg, Herren, taler rettferd
og forteller hva som er rett.
20 # 5 Mos 32,37f; Jer 2,28; 11,12 Samle dere og kom,
kom nærmere, alle sammen,
dere som har sluppet unna folkeslagene.
De skjønner ingenting,
de som bærer på gudebilder av tre
og ber til en gud som ikke kan frelse.
21Gjør det kjent og legg det fram,
bare hold råd sammen!
Hvem har kunngjort dette på forhånd,
hvem har fortalt det fra før?
Er det ikke jeg, Herren?
Det finnes ingen annen gud enn jeg,
ingen annen rettferdig og frelsende Gud.
22 # Sal 22,28; Jes 49,6; Sak 2,15 Vend dere til meg og bli frelst,
alle jordens ender!
For jeg er Gud, og ingen annen.
23 # 55,11; Sef 3,9; Rom 14,11; Fil 2,10ff; Hebr 6,13 Ved meg selv har jeg sverget,
rettferdighet har gått ut fra min munn,
et ord som ikke vender tilbake:
For meg skal hvert kne bøye seg,
hver tunge skal sverge ved meg.
24Om meg skal de si:
«Bare hos Herren er rettferdighet og styrke.»
Til ham skal de komme i skam,
alle som var harme på ham.
25Ved Herren skal de få rett og være stolte,
hele Israels ætt.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål