Jesaja 44
N11BM

Jesaja 44

44
Herren velsigner Israel
1 # 41,8; 45,4 Hør nå, Jakob, min tjener,
og Israel, som jeg har utvalgt!
2 # 43,1+; 44,24 # 44,2 Jesjurun poetisk navn på Israel. Jf. 5 Mos 32,15. Så sier Herren,
som laget deg og formet deg i mors liv,
han som hjelper deg:
Vær ikke redd, min tjener Jakob,
Jesjurun, som jeg har utvalgt!
3 # Sal 68,10; Jes 32,15; Esek 39,29; Joel 3,1ff; Joh 7,38ff; Apg 2,1ff Jeg øser vann over det tørste
og bekker over det tørre.
Jeg øser min Ånd over din ætt
og min velsignelse over dine etterkommere.
4 # Sal 1,3; Jer 17,8; Esek 47,12 De skal spire fram som siv i vann,
som popler ved bekkefar.
5En skal si: «Jeg tilhører Herren»,
en annen skal kalle seg med Jakobs navn.
En skal skrive i sin hånd: «Til Herren»,
og Israel skal han få som hedersnavn.
Den eneste Gud
6 # 41,4+; 45,5; 46,9 Så sier Herren,
kongen som løser ut Israel,
Herren over hærskarene:
Jeg er den første, og jeg er den siste,
det finnes ingen annen gud enn jeg.
7 # 41,22ff+ Hvem er som jeg?
La ham rope ut og fortelle,
legge fram for meg det som har hendt
fra jeg grunnla det eldgamle folket.
De skal fortelle dem
hva som skal komme i fremtiden.
8 # Sal 18,32; Jes 43,10.12 Frykt ikke, vær ikke redde!
Har jeg ikke fra før av
fortalt og latt deg få høre?
Dere er mine vitner.
Finnes det noen Gud ved siden av meg?
Jeg kjenner ikke til noen annen klippe.
Håndverkeren og gudebildene
9 # Sal 115,4ff; Jes 41,24; Jer 10,1ff De som former gudebilder, er alle sammen tomhet.
De har glede av slikt som ikke hjelper.
Deres vitner ser ikke, de forstår ikke,
derfor blir de til skamme.
10Hvem former en gud og støper et bilde
om ikke for å få hjelp?
11 # 45,16 Alle som dyrker dem, blir til skamme,
håndverkerne er bare mennesker.
La dem alle samles og tre fram!
Sammen skal de gripes av skrekk
og bli til skamme.
12 # 40,19 Smeden tar meiselen og arbeider på bildet ved kullilden. Han former det med hammer og arbeider på det med sterk arm. Blir han sulten, har han ingen styrke lenger. Drikker han ikke vann, blir han trett. 13#Apg 17,24#44,13 hus Ordet kan også brukes om et tempel. Treskjæreren spenner ut målesnoren. Han tegner et omriss med stift og lager et bilde med skavjern. Han tegner et omriss med passer og lager et bilde med form som en mann, et vakkert menneske. Det setter han i et hus. 14Han hugger ned sedertrær. Han tar ut en sypress eller eik og lar den vokse seg sterk blant trærne i skogen. Han planter et furutre, og regnet får det til å vokse. 15#46,6 Det skal være til brensel for mennesker. Noe tar han til å varme opp med, noe fyrer han med for å bake brød. Noe lager han en gud av, som han tilber. Han former et gudebilde som han bøyer seg for. 16Halvparten brenner han på ilden. På denne halvparten legger han kjøttet han skal spise, han steker det og blir mett. Så varmer han seg og sier: «Å, nå er jeg varm og god, jeg ser ilden!» 17#42,17 Resten lager han en gud av, et gudebilde som han bøyer seg for. Han kaster seg ned, ber til det og sier: «Berg meg, for du er min gud!»
18 # 6,10 De skjønner ikke og forstår ikke. Øynene er klistret igjen så de ikke kan se, hjertet også, så de ikke kan forstå. 19Han tar det ikke inn over seg, han har ikke kunnskap og forstand nok til å si: «Halvparten brente jeg opp, så bakte jeg brød over glørne. Jeg steker kjøtt og spiser det. Så lager jeg noe avskyelig av resten, jeg bøyer meg for en trekubbe!» 20Han gjeter aske, hans forvirrede hjerte har ført ham vill, så han ikke berger livet og sier: «Er det ikke løgn i min høyre hånd?»
Herren løser Israel ut
21 # 49,14f Husk dette, Jakob,
og Israel, for du er min tjener.
Jeg har formet deg, du er min tjener,
Israel, du blir ikke glemt av meg.
22 # 1,18; 43,25 Jeg stryker bort dine lovbrudd som en tåke
og dine synder som en sky.
Vend om til meg, for jeg løser deg ut!
23 # 35,1ff; 49,13; 55,12 Juble, du himmel,
for Herren har grepet inn!
Rop av fryd, dere jordens dyp!
Bryt ut i jubel, dere fjell,
du skog med alle dine trær!
For Herren løser ut Jakob,
på Israel viser han sin herlighet.
24 # 5 Mos 32,6; Sal 104,2ff; Jes 40,22+ Så sier Herren, som løser deg ut,
og som formet deg i mors liv:
Jeg er Herren, som har skapt alt,
alene har jeg spent ut himmelen,
uten hjelp har jeg bredt jorden ut.
25 # 29,14; 1 Kor 1,19f # 44,25 orakelprestene viser til en type religiøse spesialister som tyder tegn og orakler ved hjelp av forskjellige teknikker, som å studere innvollene på offerdyr o.l. Jeg setter orakelprestenes tegn ut av kraft
og gjør spåmennene til narr.
Jeg driver vismennene tilbake
og gjør deres visdom til dårskap.
26Jeg bekrefter mine tjeneres ord
og gjennomfører den planen
mine sendebud har forkynt.
Jeg sier om Jerusalem:
«Hun skal være bebodd»
og om byene i Juda:
«De skal bygges opp igjen,
jeg skal gjenreise ruinene.»
27 # Jos 3,16; Jes 43,16+ Jeg sier til havdypet: «Bli tørt!
Jeg tørker ut strømmene dine.»
28 # 2 Krøn 36,22f; Esra 1,1ff; 5,13; Jes 45,13 # 44,28 Kyros >41,2. Jeg sier om Kyros: «Min hyrde,
som skal gjennomføre alt det jeg vil,
si om Jerusalem: Hun skal bygges!
og om tempelet: Det skal grunnlegges!»

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål