Jesaja 40
N11BM

Jesaja 40

40
Gledesbud til Jerusalem
1 # 35,3f; 49,13 Trøst,
trøst mitt folk,
sier deres Gud.
2 # Job 7,1; Jer 16,18; Klag 4,22; Hos 2,14 Tal til Jerusalems hjerte
og rop til henne
at hennes strid er fullført,
at hennes skyld er betalt,
at hun har fått dobbelt fra Herrens hånd
for alle sine synder.
3 # Mark 1,3; Luk 1,76 En røst roper:
Rydd Herrens vei i ørkenen,
jevn ut en vei i ødemarken
for vår Gud!
4 # 42,16 Hver dal skal heves,
hvert fjell og hver haug
skal senkes.
Bakket land skal bli til slette
og kollene til flat mark.
5 # 60,1f; Joh 1,14; 2,11 Herrens herlighet
skal åpenbare seg,
alle mennesker skal sammen se det.
For Herrens munn har talt.
6 # Sal 90,5ff; 103,15f; Jak 1,10f; 1 Pet 1,24f En røst sier: «Rop ut!»
Jeg svarer: «Hva skal jeg rope?»
«Alle mennesker er gress,
all deres troskap
er som blomsten på marken.
7Gresset tørker bort, blomsten visner
når Herrens ånde blåser på den.
Sannelig, folket er gress.
8 # Sal 119,89; Matt 5,18; Luk 16,17; 21,33 Gresset tørker bort, blomsten visner,
men ordet fra vår Gud står fast for evig.»
9 # 41,10f.27; 43,5; 52,7; Nah 2,1 Gå opp på et høyt fjell,
du Sions gledesbud!
Løft din røst med kraft,
Jerusalems gledesbud!
Løft din røst, vær ikke redd!
Si til byene i Juda:
«Se, deres Gud!»
10 # 62,11 Se, Herren Gud
kommer med styrke,
han hersker med sin arm.
Se, hans lønn er med ham,
de han vant, er foran ham.
11 # Sal 23,1ff; Esek 34,11ff; Luk 15,4ff; Joh 10,11ff Han gjeter sin flokk
som en gjeter.
Han samler lammene med armen,
løfter dem opp i fanget,
leder søyene.
Ingen er som Gud
12 # Job 38,5ff+; Jes 48,13 Hvem kan måle opp vannet i sin hule hånd,
måle himmelen med utspente fingre?
Hvem kan samle jordens støv i et mål,
veie fjellene med vekt
og haugene på vektskåler?
13 # Jer 23,18; Rom 11,34; 1 Kor 2,16 Hvem kan måle Herrens ånd
og gjøre sitt råd kjent for ham?
14Hvem har han rådført seg med
som kunne gi ham forstand,
lære ham rettens vei,
lære ham kunnskap
og vise vei til innsikt?
15 # 42,10 Se, folkeslagene er
som en dråpe i et spann,
som et støvkorn på vektskålen
blir de regnet.
Se, fjerne kyster veier han som støv.
16Selv Libanon har ikke ved nok
og ikke dyr nok til brennoffer.
17 # 40,23; 41,11f.24.29 Alle folkeslag er ingenting for ham,
som et tomt ingenting
regner han dem.
18 # 46,5ff; Apg 17,29 Hvem vil dere sammenligne Gud med,
hva kan dere sette opp som ligner på ham?
19 # Dom 17,4; Jes 44,10ff; 46,6 Et gudebilde?
En håndverker støper det,
en gullsmed kler det med gull
og smir sølvkjeder til det.
20 # Jer 10,3ff Et innviet morbærtre blir valgt ut,
et tre som ikke morkner.
En dyktig håndverker letes opp,
for det skal reises et gudebilde
som ikke vakler.
21 # Rom 1,19f Vet dere ikke?
Hører dere ikke?
Er det ikke fortalt dere
fra begynnelsen av?
Har dere ikke forstått det
fra jorden ble grunnlagt?
22 # Sal 104,2; Jes 42,5; 44,24; 45,12 Han troner over jordens krets,
og de som bor der, er som gresshopper.
Han brer himmelen ut som et slør
og spenner den ut som et telt til å bo i.
23Han lar fyrstene bli til intet,
jordens herskere til tomhet.
24Knapt er de plantet, knapt er de sådd,
knapt har de slått rot i jorden,
før han blåser på dem så de visner
og stormen bærer dem bort som halm.
25«Hvem vil dere sammenligne meg med,
hvem er jeg lik?» sier Den hellige.
26 # Sal 147,4; Jes 34,4 Løft blikket mot det høye og se:
Hvem har skapt alt dette?
Han som teller stjerners hær,
fører dem ut
og kaller dem alle ved navn.
Hans kraft er så stor og hans styrke så veldig
at ikke én skal mangle.
27 # 49,14 Hvorfor tenker du, Jakob,
hvorfor sier du, Israel:
«Min vei er skjult for Herren,
min Gud bryr seg ikke om min rett»?
28 # Job 5,9; Sal 145,3; Jes 42,5; 44,24; 45,12; Rom 11,33ff Vet du ikke, har du ikke hørt?
Herren er den evige Gud
som skapte jordens ender.
Han blir ikke trett og ikke sliten,
ingen kan utforske hans forstand.
29Han gir den trette kraft,
og den som ikke har krefter,
gir han stor styrke.
30Gutter blir trette og slitne,
unge menn snubler og faller.
31 # Sal 25,3; 42,6; Klag 3,25 Men de som venter Herren,
får ny kraft,
de løfter vingene som ørnen,
de løper og blir ikke slitne,
de går og blir ikke trette.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål