Jesaja 1

1
1 # 2 Kong 19,2; Mi 1,1 # 1,1 Amos ikke identisk med profeten som omtales i Amos-boken. Ussia også kalt Asarja. Jf. 2 Kong 14,21. Syn som Jesaja, sønn av Amos, så om Juda og Jerusalem i de dager da Ussia, Jotam, Ahas og Hiskia var konger i Juda.
Klage over Israel
2 # 5 Mos 32,1; Jer 2,12ff; Hos 7,13; Mi 1,2 Hør, dere himler
og lytt, du jord,
for Herren taler:
Barn har jeg fostret og oppdratt,
men de har satt seg opp mot meg.
3 # 6,10; Jer 8,7 En okse kjenner sin eier,
et esel sin herres krybbe.
Men Israel kjenner ikke,
folket mitt forstår ikke.
4 # Jer 15,6 Ve det syndige folket,
et folk tynget av skyld,
en slekt som handler ondt,
barn som ødelegger!
De har forlatt Herren,
foraktet Israels Hellige
og vendt ham ryggen.
5Har dere ikke fått nok slag?
Gang på gang faller dere fra.
Hvert hode er skadet,
hvert hjerte er sykt.
6Fra hode til fot er ingenting helt,
flenger og skrammer og åpne sår,
ikke renset, ikke forbundet,
ikke bløtt opp med olje.
7 # 3 Mos 26,32f; Jes 5,5; 6,11ff; Jer 44,22 Landet deres ligger øde,
byene er brent ned,
fremmede eter opp jorden
rett for øynene på dere.
Det er øde som når fremmede har ødelagt.
8Bare datter Sion er igjen
som en løvhytte i en vingård,
som et vaktskjul på en agurkmark,
som en beleiret by.
9 # 1 Mos 19,24; Jes 13,19; Rom 9,29 Hadde ikke Herren over hærskarene
latt noen få av oss leve,
da var vi som Sodoma,
da lignet vi Gomorra.
Offer og urett
10 # Hos 5,1ff; Mi 3,1.9 # 1,10 Sodoma-høvdinger, Gomorra-folk Lederne og innbyggerne i Jerusalem sammenlignes med befolkningen i Sodoma og Gomorra. Jf. 1 Mos 18,20ff. Hør Herrens ord,
dere Sodoma-høvdinger!
Lytt til vår Guds lov,
du Gomorra-folk!
11 # Ordsp 21,27; Jer 6,20; 14,12; Hos 6,6; 8,13; Am 5,21f; Mi 6,6ff Hva skal jeg med alle disse slaktofrene deres? sier Herren.
Jeg er mett på brennoffer av værer
og på fett av gjøkalver.
Blod av okser og bukker og lam
har jeg ikke lyst på.
12 # 2 Mos 23,15.17 Når dere kommer for å vise dere for mitt ansikt,
hvem krever da slikt av dere?
Dere tråkker ned forgårdene mine.
13 # Mal 1,10 Kom ikke lenger med unyttige gaver!
Jeg avskyr offerrøyken.
Nymåne og sabbat, kunngjøring av høytider
– jeg tåler ikke falskhet og fest.
14 # 1,14 nymånedagene =fester og høytider. Jeg hater nymånedagene og festene deres.
De er en byrde jeg er trett av å bære.
15 # Sal 66,18; Ordsp 1,28ff; 15,29; 28,9; Jes 59,2f; Jer 14,12; Joh 9,31 Når dere løfter hendene,
lukker jeg øynene for dere.
Hvor mye dere enn ber,
hører jeg ikke.
Hendene deres er fulle av blod.
16 # Sal 34,15; Esek 18,23.31; Joel 2,12f; Am 5,14f; Rom 12,9; 1 Pet 3,11 Vask dere, gjør dere rene!
Få de onde gjerningene
bort fra mine øyne,
hold opp med å gjøre ondt,
17 # 5 Mos 24,17f; 27,19; Sal 82,3; Jes 1,23 lær å gjøre godt!
Søk det som er rett,
hjelp den undertrykte,
vær forsvarer for farløse,
før enkers sak!
Guds tilbud om nåde
18 # Sal 51,9; Jes 43,25; 44,22 Kom, la oss gjøre opp vår sak! sier Herren.
Om syndene deres er som purpur,
skal de bli hvite som snø,
om de er røde som skarlagen,
skal de bli hvite som ull.
19 # 3 Mos 25,18f; Ordsp 1,33 Hvis dere er villige og lydige,
skal dere få spise det gode i landet.
20 # 3 Mos 26,14.17.25 Men er dere uvillige og trassige,
skal dere fortæres av sverd.
For Herrens munn har talt.
Jerusalem skal renses
21 # Jer 2,21; Hos 1,2 Å, at den trofaste byen
skulle bli en hore!
Den var full av rett,
rettferd bodde der,
men nå – mordere!
22 # Esek 22,18 Sølvet ditt er blitt slagg,
vinen blandet med vann.
23 # 2 Mos 22,22; Jer 5,28f; Hos 9,15; Sak 7,10 Stormennene dine er opprørere,
allierte med tyver.
Alle elsker bestikkelser
og jager etter gaver.
De forsvarer ikke den farløse
og fører ikke enkers sak.
24 # 1,24 Israels Mektige Jakobs Mektige. >1 Mos 49,24. Derfor sier Herren,
hærskarenes Herre,
Israels Mektige:
Ve, jeg vil ta igjen med motstanderne mine
og hevne meg på fiendene!
25 # 1,25 bly Esek 22,18–22. Jeg vil løfte hånden mot deg,
rense slagget ditt med lut
og skille ut alt bly.
26 # 1,21 Jeg vil igjen gi deg dommere
som i gamle dager
og rådgivere
som i begynnelsen.
Siden skal du kalles
Den rettferdige og trofaste byen.
27 # 59,20; Rom 11,26 Ved rett skal Sion løses ut,
ved rettferd de som vender om.
28Men svikere og syndere skal knuses,
de som forlater Herren, skal gå til grunne.
29 # Hos 4,13.19 # 1,29 eikene Store, frodige trær ble regnet som hellige, og under dem dyrket kanaaneere og en del israelitter avlings- og livsguder. Jf. Hos 4,13f. hagene sikter også til helligsteder. Jf. Jes 66,3. Dere får skam av eikene
som dere var så glade i,
og vanære av hagene
dere likte så godt.
30Dere skal bli som en eik med visne blad,
som en hage uten vann.
31 # Jer 4,4; 17,27; Esek 21,3f; Am 5,6 Den sterke skal bli til halm
og verket hans til en gnist,
sammen skal de brenne
uten at noen slukker.

Markert nå:

Jesaja 1: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring