Hosea 12
N11BM
12
Herren vil straffe Jakob
1 # 12,1 holder … til Betydningen av den hebr. teksten er usikker. Efraim har omringet meg med løgn,
Israels hus med svik.
Men Juda holder seg ennå til Gud
og er trofast mot Den hellige.
2Efraim gjeter vind,
jager hele dagen etter østavind.
Han hoper opp løgn og vold.
De slutter pakt med Assur
og sender olje til Egypt.
3 # 12,3 Jakob >4 Mos 23,7. Herren fører sak mot Juda,
han vil straffe Jakob for hans ferd,
gjengjelde det han har gjort.
4 # 1 Mos 25,22.26 I mors liv holdt han sin bror i hælen,
som voksen kjempet han med Gud,
5 # 1 Mos 28,13ff; 32,24ff; 35,15 han kjempet med engelen og vant,
han gråt og ba om nåde.
I Betel møter Gud ham,
og der taler han med oss,
6 # Jes 47,4; 48,2; 51,15; 54,5; Jer 10,16; 31,35; Am 4,13; 5,27 Herren, hærskarenes Gud,
Herren er hans navn.
7 # 14,2; Joel 2,12; Sak 7,9 Og du skal vende tilbake ved din Guds hjelp.
Hold fast på kjærlighet og rett,
ha alltid håp til din Gud!
8 # 12,8 Kanaan Ordet kan også bety «kremmer». Jf. Jes 23,8; Esek 16,29; 17,4; Sef 1,11. Kanaan har falske vekter i hånden,
han elsker å utnytte andre,
9og Efraim sier:
«Jeg er da blitt rik
og har fått meg eiendom,
men i all min rikdom
er jeg ikke funnet skyldig i noe som er synd.»
10 # 12,10 den gangen … deg kan også oversettes «på høytidsdagene». Men jeg er Herren din Gud,
helt fra Egypt.
Ennå vil jeg la deg bo i telt
som den gangen jeg møtte deg.
11Jeg vil tale til profetene.
Jeg lot dem få syner i mengde,
og nå vil jeg tale i lignelser gjennom dem.
12 # 6,8; 8,11+ Er Gilead ugudelig,
skal de bli til intet.
Ofrer de okser i Gilgal,
skal altrene deres bli som steinrøyser langs åkeren.
13 # 1 Mos 28,5; 29,20 # 12,13 Aram-landet her Mesopotamia. Jf. 1 Mos 27,42ff. Jakob rømte til Aram-landet,
Israel tjente for å få seg en kone,
for en kone voktet han småfe.
14 # Sal 77,21 # 12,14 en profet Moses. Jf. 5 Mos 34,10. Ved en profet førte Herren
Israel opp fra Egypt,
og ved en profet voktet han dem.
15 # Jes 65,6f Efraim har vakt bitter harme.
Herren skal la hans blodskyld
komme over ham selv
og gi ham igjen for hans spott.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål