Hebreerne 7

7
Melkisedek – konge og prest
1 # 1 Mos 14,17ff Denne Melkisedek var konge i Salem og prest for Gud, Den høyeste. Han kom og møtte Abraham og velsignet ham da Abraham vendte tilbake etter seieren over kongene, 2#7,2 Melkisedek Jf. 1 Mos 14,18–20; Hebr 5,6. Salem er et navn på Jerusalem, og betyr «fred».og Abraham ga ham tiende av alt. Han er for det første Melkisedek, navnet betyr «rettferdighetens konge», og dernest er han konge i Salem, det vil si fredens konge. 3#Sal 110,4 Han er uten far og uten mor og har ingen ættetavle. Hans dager har ingen begynnelse, og livet hans tar ikke slutt. Slik er han lik Guds Sønn; han er og blir prest for alltid.
4 # 7,4 tiende plikt til å gi en tiendedel av avling og annen inntekt til Herren. =religiøse skikker og ordninger. Her markerer tienden at Abraham står under Melkisedek. Se hvor stor han er, denne mannen som Abraham, patriarken, ga tiende av det beste krigsbyttet. 5#4 Mos 18,21#7,5 Levis sønner etterkommere av Jakobs sønn Levi og en av Israels tolv stammer. Levittene hadde ikke noe eget landområde og gjorde i eldre tid tjeneste som prester ved helligdommene rundt om i landet. Jf. 4 Mos 8; 35; Dom 17,7–13. =levitter. De av Levis sønner som blir prester, skal etter loven ta tiende av folket, altså av sine søsken, enda de også nedstammer fra Abraham. 6Men Melkisedek, som ikke er av deres ætt, tok tiende av Abraham og velsignet ham som hadde fått Guds løfter. 7Nå kan ingen benekte at den som blir velsignet, står lavere enn den som velsigner. 8Ellers er det dødelige mennesker som mottar tiende, men her er det en som får det vitnesbyrdet at han lever. 9Ja, i og med Abraham har Levi, han som ellers mottar tiende, på sett og vis selv gitt tiende. 10For ennå ufødt var han i sin stamfar da Melkisedek gikk i møte med ham.
Prestedømmet som ikke bygger på loven
11 # Sal 110,4 Dersom fullendelsen kunne nås gjennom det levittiske prestedømmet, som folket var bundet til ved loven, hvorfor måtte det da komme en prest av et annet slag, en som kalles prest av samme slag som Melkisedek og ikke som Aron? 12Når prestedømmet blir forandret, er det nødvendig at også loven blir forandret. 13For han det er tale om her, hørte til en annen stamme, og ingen fra den stammen har gjort tjeneste ved alteret. 14#1 Mos 49,10; Matt 1,1ff; Åp 5,5 Det er velkjent at vår Herre stammer fra Juda, og Moses har aldri sagt noe om prester fra den stammen.
15Alt dette blir enda tydeligere når det står fram en annen prest, som er lik Melkisedek. 16Han er ikke blitt prest gjennom en lov som krever en bestemt avstamning, men gjennom kraften i et uforgjengelig liv. 17#Sal 110,4; Hebr 5,6 Han får jo dette vitnesbyrdet:
Du skal til evig tid være prest
av samme slag som Melkisedek.
18Dermed blir et eldre bud opphevet fordi det er svakt og unyttig. 19#9,9; 10,1.19ff Loven førte jo ikke noe fram til fullendelse. Men nå kommer noe bedre, et håp som gjør at vi kan komme Gud nær.
Kristus er prest til evig tid
20Dette har ikke skjedd uten ed. De andre ble prester uten ed, 21#Sal 110,4 men denne ble innsatt med ed av Gud, som sier:
Herren har sverget og angrer det ikke:
Du skal til evig tid være prest.
22 # 8,6+ Derfor er den også så mye bedre, den pakten Jesus går god for.
23Dessuten har det vært flere slike prester, for døden hindret dem i å fortsette. 24Men Jesus har et prestedømme som ikke tar slutt, fordi han er og blir til evig tid. 25#Rom 8,34; Hebr 9,24; 1 Joh 2,1 Derfor kan han også fullt og helt frelse dem som kommer til Gud ved ham, fordi han alltid lever og går i forbønn for dem.
26 # 4,14f Ja, en slik øversteprest måtte vi ha: hellig, uten ondskap, ren, atskilt fra syndere og opphøyd over himlene. 27#5,3; 9,28+ Han trenger ikke, som andre øversteprester, å bære fram offer hver dag, først for sine egne synder og så for folkets. For offeret har han båret fram én gang for alle da han ofret seg selv. 28#5,1f.9 De som loven innsetter til øversteprester, er svake mennesker. Men gjennom ordet som ble stadfestet med ed, og som kom senere enn loven, blir Sønnen innsatt, han som for evig har nådd fram til fullendelsen.

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring