Hebreerne 4

4
Guds folk har en hvile i vente
1La oss altså være på vakt så det ikke skal vise seg at noen av dere blir liggende etter, siden løftet om å komme inn til Guds hvile fortsatt gjelder. 2For det gode budskapet er forkynt både for oss og for dem. Men ordet disse hørte, ble til ingen nytte, fordi de ikke ble ett i troen sammen med dem som hørte det. 3#3,11 Og det er vi som tror, som går inn til hvilen. For han sa:
Så sverget jeg i min vrede:
Aldri skal de komme inn til min hvile!
Guds gjerninger var riktignok fullført da verdens grunnvoll var lagt. 4#1 Mos 2,2 For et sted har han sagt om den sjuende dagen: Så hvilte Gud på den sjuende dag fra alle sine gjerninger. 5#Sal 95,11 Men her sier han: Aldri skal de komme inn til min hvile! 6Altså står det fortsatt igjen at noen skal komme inn til hvilen. For de som først fikk det gode budskapet, kom ikke inn på grunn av ulydighet. 7#Sal 95,7f; Hebr 3,7f Derfor fastsetter han på nytt en dag: «i dag», når han lang tid etter gjennom David sier dette som vi alt har nevnt:
I dag, om dere hører hans røst,
så gjør ikke hjertene harde.
8 # 5 Mos 31,7; Jos 22,4 For hvis Josva hadde ført dem til hvilen, ville ikke Gud senere ha talt om en annen dag. 9Altså er det fremdeles en sabbatshvile i vente for Guds folk. 10#Åp 14,13 Den som kommer inn til hans hvile, får jo hvile fra sine gjerninger, slik Gud hvilte fra sine. 11La oss derfor ivre etter å komme inn til denne hvilen, så ingen faller fra på grunn av samme slags ulydighet.
12 # Jes 49,2; Jer 23,29; Ef 6,17; Åp 1,16; 2,12.16; 19,15 For Guds ord er levende og virkekraftig og skarpere enn noe tveegget sverd. Det trenger igjennom til det kløver sjel og ånd, marg og bein, og dømmer hjertets tanker og planer. 13#Job 34,21f; Sal 139,1ff Ingen skapning er skjult for ham. Alt ligger åpent og nakent for øynene på ham som vi skal stå til regnskap for.
Jesus, den store øverstepresten
(4,14–10,18)
Prøvet i alt
14 # 2,17; 3,1; 5,1.10; 6,20; 7,26; 8,1; 9,11 # 4,14 øversteprest den ledende blant prestene, og den eneste som en gang i året kunne gå inn i Det aller helligste i tempelet, til Gud. =prest. Siden vi har en stor øversteprest som har gått inn gjennom himlene, Jesus, Guds Sønn, så la oss holde fast ved bekjennelsen! 15#Matt 4,1ff; Joh 8,46; Hebr 2,17f For vi har ikke en øversteprest som ikke kan lide med oss i vår svakhet, men en som er prøvet i alt på samme måte som vi, men uten synd. 16#10,19ff La oss derfor frimodig tre fram for nådens trone, så vi kan finne barmhjertighet og finne nåde som gir hjelp i rette tid.

Markert nå:

Hebreerne 4: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring