Hebreerne 3
N11BM

Hebreerne 3

3
Guds folk i ørkenen – og i dag
(3,1–4,13)
Jesus er større enn Moses
1 # 4,14+ Derfor, hellige søsken, dere som har fått del i det himmelske kallet, se på Jesus, den utsending og øversteprest som vi bekjenner. 2#4 Mos 12,7 Han var trofast mot den som innsatte ham, slik Moses var trofast i hele Guds hus. 3Men Jesus ble verdig til å få større ære enn Moses, slik den som bygger et hus, får større ære enn huset. 4Et hus må jo alltid være bygd av noen, men Gud er den som har bygd alt. 5Moses var trofast som tjener i hele Guds hus, for å vitne om det som en gang skulle forkynnes. 6#1 Kor 3,16+; Kol 1,23 Men som sønn er Kristus satt til å styre hans hus. Og hans hus er vi, så sant vi holder fast på frimodigheten og det håpet som vi er stolte av.
I dag, om dere hører hans røst
7 # Sal 95,7ff Derfor, som Den hellige ånd sier:
I dag, om dere hører hans røst,
8 # 2 Mos 17,7 så gjør ikke hjertene harde
som under opprøret,
den dagen de utfordret meg i ørkenen.
9 Der utfordret fedrene deres meg,
de satte meg på prøve,
enda de hadde sett mine gjerninger 10i førti år.
Derfor fikk jeg avsky for denne slekten
og sa: De farer alltid vill i sitt hjerte,
de kjenner ikke mine veier.
11 # 4 Mos 14,21ff; Hebr 4,1ff Så sverget jeg i min vrede:
Aldri skal de komme inn til min hvile!
12 # 12,15 Se til, søsken, at ingen av dere blir onde og vantro i hjertet og faller fra den levende Gud. 13#10,25 Dere skal heller oppmuntre hverandre hver dag, så lenge det heter «i dag», så ingen av dere skal la seg bedra av synden og bli forherdet. 14#3,6 Vi har jo del i Kristus, så sant vi helt til det siste holder fast på det grunnlaget vi hadde i begynnelsen. 15Når det heter:
I dag, om dere hører hans røst,
så gjør ikke hjertene harde,
som under opprøret,
16hvem var det da som hørte, men likevel gjorde opprør? Var det ikke alle de som dro ut av Egypt, ledet av Moses? 17#4 Mos 14,29; 1 Kor 10,10 Og hvem var det han hadde avsky for i førti år? Var det ikke dem som syndet og ble liggende som lik i ørkenen? 18#4 Mos 14,22f; Hebr 3,11 Ja, hvem var det eden gjaldt da han sverget at de ikke skulle komme inn til hans hvile? Var det ikke de ulydige? 19Vi ser altså at det var vantro som førte til at de ikke kunne komme inn.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).

Lær mer om Bibelen 2011 bokmål