Hebreerne 2

2
Englers ord og Kristi ord
1 # 2 Pet 3,17 Derfor må vi desto mer gi akt på det vi har hørt, så vi ikke driver bort fra det. 2#Apg 7,53; Gal 3,19#2,2 ordet … engler Moseloven. >Gal 3,19. =Skriften. For når det ordet som var talt gjennom engler, var gyldig, så hvert lovbrudd og all ulydighet fikk sin fortjente straff, 3#Apg 10,37; Hebr 10,29; 12,25 hvordan skal da vi slippe unna hvis vi ikke bryr oss om en frelse som er så mye større? Den ble først forkynt av Herren og siden stadfestet for oss av dem som hadde hørt ham. 4#Apg 2,22; 1 Kor 12,11; 2 Kor 12,12 Også Gud har gitt sitt vitnesbyrd, gjennom tegn og under og mange slags mektige gjerninger og ved å dele ut Den hellige ånds gaver etter sin vilje.
5For det er ikke under engler Gud har lagt den kommende verden som vi taler om. 6#Sal 8,5ff#2,6 en menneskesønn Sitatet fra Sal 8,5–7 anvendes her på Jesus, Menneskesønnen. >Matt 8,20. Dette er det en som har vitnet om et sted:
Hva er et menneske – at du husker på det,
en menneskesønn – at du tar deg av ham?
7 En kort tid har du stilt ham lavere enn engler.
Men du har kronet ham med herlighet og ære,
8 # 1 Kor 15,27 alt har du lagt under hans føtter.
Da Gud la alt under ham, da var ingen ting unntatt; alt skulle underlegges ham. Ennå kan vi ikke se at alt er lagt under ham. 9#Fil 2,8f Men Jesus, som for en kort tid var stilt lavere enn englene, ham ser vi nå kronet med herlighet og ære fordi han led døden. Slik skulle han ved Guds nåde smake døden for alle.
10 # Apg 3,15; 5,31; Rom 11,36; Hebr 5,9; 12,2 Gud ville føre mange barn til herlighet. For ham og ved ham er alle ting. Da måtte han la frelsens opphavsmann nå fullendelsen gjennom lidelser. 11#Matt 12,50; Joh 17,17.19; 20,17 Han som helliggjør, og de som blir helliggjort, kommer alle fra den ene. Derfor skammer ikke Sønnen seg over å kalle dem søsken. 12#Sal 22,23; Joh 17,6 Han sier:
Jeg vil forkynne ditt navn for mine brødre,
midt i forsamlingen vil jeg lovprise deg.
13 # Jes 8,17f Og igjen:
Jeg vil sette min lit til ham.
Og enda et sted:
Se, jeg og barna som Gud har gitt meg.
14 # Fil 2,7; 2 Tim 1,10; 1 Joh 3,8 Siden barna er av kjøtt og blod, måtte også han fullt ut bli som dem. Slik skulle han ved sin død gjøre ende på ham som har dødens makt, det er djevelen, 15#Rom 5,12ff og befri dem som av frykt for døden var i slaveri gjennom hele livet. 16#Jes 41,8f Det er jo ikke engler han tar seg av. Nei, han tar seg av Abrahams ætt. 17#4,14+#2,17 øversteprest … synder I GT hadde prestene, og spesielt øverstepresten, i oppgave å utføre renselse, soning, for folkets synder. =offer og soning. Derfor måtte han på alle måter bli lik sine søsken, så han kunne være en barmhjertig og trofast øversteprest for Gud og sone folkets synder. 18#Matt 4,1ff; Hebr 4,15 Fordi han selv led og ble fristet, kan han hjelpe dem som blir fristet.

Markert nå:

Hebreerne 2: N11BM

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring