Habakkuk 2
N11BM

Habakkuk 2

2
Den rettferdige og fienden
1 # Jes 21,6ff; Esek 3,17; 33,7 Nå vil jeg stå på vakt,
stille meg på muren og speide
for å se hva han vil si til meg,
hvilket svar jeg får på min anklage.
2 # Jes 8,1; 30,8; Jer 36,2 Herren svarte meg:
Skriv synet tydelig på tavler
så det blir lett å lese!
3 # Sal 27,14; Esek 12,23; Hebr 10,37 For synet venter på sin fastsatte tid,
det vitner om enden, og det lyver ikke.
Om det drøyer, så bare vent!
For komme skal det, det kommer ikke for sent!
4 # Esek 14,14; Rom 1,17; Gal 3,11; Hebr 10,38 # 2,4 i ham fienden. Se, i ham er det en oppblåst og uærlig sjel.
Men den rettferdige skal leve ved sin troskap.
5 # Ordsp 27,20 # 2,5 vinen En bibelkommentar fra =Qumran har «rikdommen». Sannelig, vinen er troløs.
Den stolte skal ikke nå sitt mål.
Som dødsriket sperrer han opp gapet,
han er umettelig som døden.
Han samler alle folkeslag hos seg,
sanker sammen alle folk.
Ve undertrykkeren
6Alle disse skal stemme i en nidvise om ham, med spottord og gåter. De skal si:
Ve den som skaffer seg rikdom som ikke er hans
– hvor lenge? –
og gjør seg rik på pantsatt gods!
7Långiverne dine reiser seg brått,
de som får deg til å skjelve, våkner.
Da skal du bli deres bytte.
8 # Ob 15 For du har plyndret mange folkeslag;
nå skal resten av folkene plyndre deg
til gjengjeld for menneskeblodet
og volden mot landet og byen
og alle som bor der.
9 # Jer 6,13 Ve den som skaffer seg urett vinning til sitt hus
og legger redet sitt høyt
for å berge seg fra ondskapens hånd!
10Til skam for ditt hus har du planlagt
å gjøre ende på mange folk;
du setter ditt eget liv på spill.
11For steinen i muren skal rope,
og bjelken i treverket skal svare.
12 # Jer 22,13; Mi 3,10 Ve den som bygger en by med blod
og grunnlegger den med urett!
13 # Jer 51,58 Se, dette kommer fra Herren over hærskarene:
Det folkene strever for, går opp i flammer,
folkeslagene sliter seg ut til ingen nytte.
14 # Jes 11,9 Jorden skal fylles med kunnskap
om Herrens herlighet
slik vannet dekker havbunnen.
15 # 1 Mos 9,20ff; Nah 3,5 Ve den som skjenker sin neste,
blander gift i drikken og gjør ham beruset
for å se ham naken.
16 # Sal 60,5; Jes 51,17; Jer 25,15ff; 51,7 Du blir mett av skam og ikke av ære.
Så drikk, du også, og vis at du har forhud!
Begeret i Herrens høyre hånd
skal komme til deg,
og din ære skal skjules av skam.
17Volden mot Libanon skal komme over deg,
mishandlingen av dyrene skal ramme deg.
Du utøste menneskers blod,
øvet vold mot landet
og byen og alle som bor der.
18 # Sal 115,4ff; Jes 40,19f; 41,6f; 44,9ff; Jer 2,11; 1 Kor 12,2 Hva hjelper et gudebilde
som en håndverker har skåret ut,
et støpt bilde som gir falske svar?
Men håndverkeren stoler på sitt eget arbeid
og lager stumme avguder.
19Ve den som sier: «Våkn opp!» til en trestokk,
«Stå opp!» til en målløs stein.
Hva slags svar kan den gi?
Visst er den kledd i gull og sølv,
men det er ikke ånd i den.
20 # Sal 11,4; 46,11; Sef 1,7 Herren er i sitt hellige tempel;
vær stille for ham, hele jorden!

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettigheter globalt. Brukt med tillatelse gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Lær mer om Bibelen 2011 bokmål

Oppmuntrer og utfordrer deg til å søke nærhet med Gud hver dag.


YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt, godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vårpersonvernerklæring.