1. Mosebok 9

9
Guds pakt med Noah
1 # 1,28 Gud velsignet Noah og sønnene hans og sa til dem: «Vær fruktbare, bli mange og fyll jorden! 2Over alle dyr på jorden og alle fugler under himmelen, over alt som kryper på marken og all fisk i havet, skal det komme frykt og redsel for dere. De er gitt i deres hender. 3#1,29 Alt som lever og rører seg, skal dere ha å spise. Som jeg ga dere de grønne plantene, gir jeg dere nå alt dette. 4#Apg 15,20.29#9,4 liv … blod uttrykk for den tanken at livet er knyttet til blodet. Jf. 3 Mos 17,11.14; 5 Mos 12,23. Men kjøtt som har liv i seg, det vil si blod, skal dere ikke spise. 5#2 Mos 21,28f For deres eget blod og liv vil jeg kreve dere til regnskap. Jeg vil kreve hvert dyr til regnskap, og jeg vil kreve hvert menneske til regnskap for et medmenneskes liv.
6 # 1,26f+; 2 Mos 21,12; 3 Mos 24,17; 4 Mos 35,16 Den som utøser menneskeblod,
ved mennesker skal hans blod øses ut,
for Gud laget mennesket i sitt bilde.
7Men dere skal være fruktbare og bli mange,
myldre på jorden og bli mange der!»
8Så sa Gud til Noah og sønnene hans: 9#6,18#9,9 pakt =pakt. «Nå vil jeg opprette min pakt med dere og etterkommerne deres 10og med hver levende skapning hos dere, både fugler og fe og alle ville dyr som er hos dere, alle som gikk ut av arken, alle dyr på jorden. 11#8,21; Jes 54,9 Jeg oppretter min pakt med dere: Aldri mer skal det skje at alt kjøtt og blod blir utryddet av vannet fra storflommen. Aldri mer skal en storflom komme for å ødelegge jorden.»
12Og Gud sa:
«Dette tegnet setter jeg
for pakten mellom meg og dere
og hver levende skapning som er hos dere
i kommende slektsledd til alle tider:
13Jeg setter buen min i skyene,
den skal være et tegn på pakten
mellom meg og jorden.
14Når jeg samler skyer over jorden
og buen blir synlig i skyene,
15da vil jeg tenke på pakten
mellom meg og dere
og hver levende skapning,
alt kjøtt og blod.
Aldri mer skal vannet bli til en storflom
som ødelegger alt kjøtt og blod.
16Når buen viser seg i skyene,
vil jeg se den og tenke på den evige pakten
mellom Gud og hver levende skapning,
alt kjøtt og blod på jorden.»
17Gud sa til Noah: «Dette er tegnet på den pakten jeg oppretter mellom meg og alt kjøtt og blod på jorden.»
Noah og sønnene hans
18Noahs sønner som gikk ut av arken, var Sem, Ham og Jafet. Ham var far til Kanaan. 19Disse tre var Noahs sønner, og fra dem bredte menneskene seg ut over hele jorden.
20Noah begynte å dyrke jorden, og han plantet en vinmark. 21Da han drakk av vinen, ble han full og kledde av seg inne i teltet sitt. 22Ham, far til Kanaan, fikk se faren naken, og han fortalte det til de to brødrene sine, som var ute. 23Sem og Jafet tok en kappe og la den over skuldrene. De gikk baklengs inn og dekket farens nakne kropp. De vendte ansiktet bort så de ikke så sin far naken. 24Da Noah våknet av rusen og fikk vite hva den yngste sønnen hadde gjort mot ham, 25sa han:
«Forbannet er Kanaan!
For sine brødre skal han være
den laveste blant slaver!»
26Og han sa:
«Velsignet er Herren, Sems Gud!
Kanaan skal være hans slave!
27 # 9,27 Jafet På hebr. er det et ordspill mellom navnet Jafet og uttrykket «gjøre plass». Måtte Gud gjøre plass for Jafet.
Han skal bo i Sems telt,
og Kanaan skal være hans slave.»
28Etter storflommen levde Noah enda 350 år. 29Hele Noahs levetid ble 950 år. Så døde han.

Marker

Del

Kopier

None

Vil du ha høydepunktene lagret på alle enhetene dine? Registrer deg eller logg på

YouVersion bruker informasjonskapsler for å tilpasse opplevelsen din. Ved å bruke nettstedet vårt godtar du vår bruk av informasjonskapsler, som beskrevet i vår Personvernerklæring